Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2015, Pondelok
Sekcie MV SR
 

Zdravotnícto a výstavba infraštruktúry ako hlavné témy rokovania slovensko-maďarskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

10. 11. 2011

Štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka sa zúčastnil na 15. rokovaní zmiešanej slovensko-maďarskej komisie, ktorá sa konala 9. a 10. 11. 2011 v Patinciach. Medzi témami rokovania boli okrem iného aj otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti a rozvoj verejnej dopravy na oboch stranách hraníc, a to najmä výstavba ciest a mostov. Štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka v tejto súvislosti povedal: „Som rád, že rokovania našej komisie vedú ku konkrétnym činom. Za obrovský úspech považujem najmä výstavbu mostov cez Ipeľ, most medzi obcami Rároš – Rárospuszta bol už odovzdaný do užívania, čím sa zjednodušil prechod obyvateľov Slovenska do Maďarska a naopak. Považujem to za významný krok najmä pre obyvateľov prihraničných obcí, ktorí môžu jednoduchšie cestovať za prácou a častejšie navštevovať svoju rodinu na opačnej strane Ipľu”. Ďalší z mostov medzi obcami Peťov a Szécseny bude ukončený a odovzdaný do prevádzky do konca roka 2011.

Takisto sa vyriešil problém malého hraničného priechodu medzi mestami Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto. Do júna tohto roku slúžil len pre peších, v súčasnosti ho však môžu využívať aj vozidlá do 3,5 tony. Komisia sa zaoberala aj problematikou cestovného ruchu - najmä v oblasti cykloturistiky v prihraničnej oblasti, kde podporila vypracovanie štvorjazyčnej mapy cyklotrás, na ktorej budú spolupracovať obe národné agentúry pre cestovných ruch. K ďalším témam prerokovaným na komisii patrila výmena informácií o poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zintenzívnenie spolupráce záchranárskych zložiek medzi oboma krajinami.

Účasníci komisie uzavreli Protokol - jeho znenie nájdete tu.

Na snímke štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka a Erika Szábó, štátna tajomníčka Ministerstva verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Oddelenie matrík a hlásenia pobytu, ktorého súčasťou je i osobitná matrika sa presťahovala do priestorov budovy Ministerstva vnútra SR na Drieňovej ul.22.

Konzultačné hodiny pre občanov sú: Pondelok - Streda 8,00-12,00 a 13,00 - 16,00 hod.

Úradné hodiny podateľne SVS MV SR:

pondelok-piatok od 7,30 - 12,00 a 12,30 - 14,15 hod

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby
  •  
    [Copyright]