Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Trenčiansky kraj

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Prednosta: JUDr. Ivan Šagát

Telefón 038/760 60 01 kl. 110, 038/760 22 81
Fax 038/760 27 44

Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón 038/760 60 01
Fax 038/760 27 44

e-mail: prednosta.bn@minv.sk   

Okresný úrad Nové Mesto Nad Váhom

Prednosta: Ing. František Sádecký

Telefón 0961 24 5900, mobil: 0908 369 839
Fax 0961 24 5909

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 0961 24 5901
Fax 0961 24 5909


Stále pracoviská Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom v Myjave

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5741
Fax 034/6216 362

Úsek živnostenského podnikania

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 096 1245 710
Fax 034/6212 031

Podateľna pozemkového a lesného odboru

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5715

Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 961 24 5710
Fax 034/6212 031

Okresný úrad Myjava

Prednosta Ing. Stanislav Tomič

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5750, mobil: +421 918 861 714
Fax 034/6212 362


Okresný úrad Považská Bystrica

Prednosta: Ing. Jozef Smatana

číslo telefónu: 042 / 43000146

mailová adresa: prednosta.pb@minv.sk  

Okresný úrad Púchov

Prednosta: Ing. Milan Štrbák

číslo telefónu: 042 / 4384353

mailová adresa: prednosta.pu@minv.sk

 

Okresný úrad Prievidza

Okresný úrad Prievidza

Medzibriežková č.2, 971 73 Prievidza
Telefón 046 / 5156 222
Fax 046 / 5156 221

Okresný úrad Prievidza, Pracovisko Partizánske

Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
Telefón 038 / 7492 460, 038 / 7492467, 0961275710
Fax 038 / 7490 950

Prednosta JUDr. Igor Vavro

Medzibriežková č. 2, 971 73 Prievidza
Telefón 046 / 5156 280
Fax 046 / 51561 69

e-mail: prednosta.pd@minv.sk  
 

Okresný úrad Trenčín

JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.

prednosta Okresného úradu Trenčín
Telefón 032/7411 200
Fax 032/7434 686

e-mail: prednosta.tn@minv.sk

 

Stále pracovisko v Dubnici nad Váhom

Bratislavská 380/31, Dubnica nad Váhom, 018 41

Stále pracovisko v Ilave

Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01

odbor živnostenského podnikania

Telefón 042/4424 018

odbor živnostenského podnikania

Telefón 0961225710, 0961225711

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Dubnica nad Váhom

Telefón 042/444 1010
Fax 042/444 1010

odbor všeobecnej vnútornej správy - oddelenie priestupkové Ilava

Telefón 042/4464 142
Fax 042/4464 142
 
 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

ODBOR ŠKOLSTVA

skolstvo.tn@minv.sk

ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

vystavba.tn@minv.sk
 

 

Okresný úrad Ilava

Ing. Dana Šťastná

prednostka úradu
Telefón 042/4449016
Fax prednosta.il@minv.sk