Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Tuniská republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, zvláštnych alebo služobných pasov (Tunis, 26. novembra 2002)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 389/2003
    - nadobudnutie platnosti: 19. júla 2003