Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Turecká republika

 1. Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tureckej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatického, zvláštneho alebo služobného pasu (výmena nót Ankara, 18. februára 1991) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 170/1991 
  - nadobudnutie platnosti: 20. marca 1991
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nezákonnému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti (Ankara, 6. júna 1996) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 170/1997 
  - nadobudnutie platnosti: 4. septembra 1996
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republilky o vojnových hroboch (Bratislava, 2. novembra 2009) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 343/2010 
  - nadobudnutie platnosti: 26. augusta 2010