Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Turkménsko

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o bezvízových cestách občanov - držiteľov diplomatických a služobných pasov (Moskva 22. júna 1996)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 241/1996
    - nadobudnutie platnosti: 22. júna 1996
  2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o spolupráci v boji proti medzinárodnému terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s narkotikami a inej organizovanej trestnej činnosti (Moskva, 8. augusta 1996) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 52/2000 
    - nadobudnutie platnosti: 3. júla 1998