Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

O projekte

Tvoja správna voľba - preventívny projekt
V rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ bol schválený projekt s názvom „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“ zameraný na prevenciu kriminality, ktorý predložil v rámci výzvy odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Projekt je realizovaný pod grantovou zmluvou č. JLS/2008/ISEC/FPA/C3/071 a je   financovaný za podpory Európskej komisie.


Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt je určený pre deti vo veku 9 - 10 rokov, s využitím inovatívnych prístupov práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne.

K 31.12.2011 sa na projekte zúčastnilo v rámci Slovenskej a Českej republiky 27 478 žiakov z 1393 tried a 617 škôl. Interaktívne tvorivé dielne boli nainštalované v 55 mestách a lektorskú činnosť zabezpečovalo 217 animátorov z radov policajtov, zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva, mestských polícií, sociálnych pracovníkov a pod. V Slovenskej republike bolo do projektu zapojených 19 762 žiakov z 1 033 tried a 419 základných škôl. Projekt realizovalo 171 animátorov v 37 mestách. V Českej republike bolo do projektu zapojených 7 716 žiakov z 360 tried a 198 škôl. Projekt realizovalo 46 animátorov v 18 mestách Olomouckého a Moravskosliezskeho kraja

Odborný garant projektu:          Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru
Spolupracujúce subjekty:           Krajské riaditeľstvá Policajného zboru 
                                             Úrad verejného zdravotníctva 
                                             Krajské ředitelství policie 
                                             Moravskoslezského kraje 
                                             Krajské ředitelství policie 
                                             Olomouckého kraje
Autor scenára:                         Mgr. Marianna Paulíková
Autor dizajnu výstavy:               Mgr.art Soňa Sadilková
Autor ilustrácií:                         Mgr.art Barbora Peuch
Realizácia prvkov tvorivej dielne: compART s.r.o. (produkcia: Elena Borárošová, realizácia: Milada Kasákova, Mgr.art Marek Dobeš)
Termín realizácie projektu:         2009 - 2011
Miesto realizácie:                      40 miest v Slovenskej republike, 20 miest v Českej republike
Tlač materiálov:                       Tlačiareň Ministerstva vnútra SR Bratislava

Prevencia a boj proti zločinu 2008

Za finančnej podpory programu Prevencia a boj proti zločinu Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

Prevention of and Fight Against Crime 2008

With financial support from the Prevention of and Fight Against Crime Programme European Commission - Directorate-General Justice, Freedom and Security