Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2020, sobota
 

Učitelia, učte sa!

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty aktivity

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne,
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • základné školy,
  • stredné školy,
  • gymnáziá

Ciele aktivity

  • zvyšovanie právneho vedomia pedagogických pracovníkov,
  • pomoc pri riešení situácií s problémovými deťom,
  • pomoc pri riešení situácií ako predchádzať problémom s drogami u žiakov,
  • sprostredkovanie informácií ako odhaliť užívanie drog u žiakov a ako postupovať, keď majú podozrenie, že žiak požíva alebo má pri sebe drogy.

Charakteristika aktivity

     Aktivita "Učitelia, učte sa!" je v Trenčianskom kraji realizovaná od roku 2004. Pre pedagogických pracovníkov je vykonaná prednáška, na ktorej sú oboznámení s niektorými ustanoveniami Trestného zákona, Trestného poriadku a Zákona o priestupkoch, ktoré sa týkajú "šikanovania", extrémizmu, zanedbávania povinnej školskej dochádzky, držby a obchodovania s nelegálnymi drogami, zneužívania legálnych drog, postupu v prípade podozrenia alebo zistenia, že žiak má pri sebe drogy. Pri prednáške je využívaný protidrogový demonštračný kufrík, kde učitelia majú možnosť vidieť ako jednotlivé drogy vyzerajú, v prípade nájdenia drog u žiakov. Na záver sú im rozdané propagačné materiály informujúce o príznakoch užívania drog.