Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Ukrajina

 1. Zmluva medzi Slovenskou republiku a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach (Bratislava 14. októbra 1993) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 1/1995 
  - nadobudnutie platnosti: 2. decembra 1994
 2. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach (Bratislava, 14. októbra 1993) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 2/1995 
  - nadobudnutie platnosti: 2. decembra 1994
 3. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb  
  - Ú. v.  EÚ, L 332, 18. decembra 2007, str. 46
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008 
 4. Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach (Kyjev, 15. júna 1995)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 54/1998
  - nadobudnutie platnosti: 21. februára 1996
 5. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti (Bratislava, 5. decembra 2000) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 282/2001 
  - nadobudnutie platnosti: 1. marca 2001
 6. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci (Bratislava, 5. decembra 2000) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 172/2001 
  - nadobudnutie platnosti: 29. januára 2001
 7. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (Bratislava, 5. decembra 2000) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 122/2003 
  - nadobudnutie platnosti: 18. februára 2003
 8. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (výmena nót 28. apríla a 8. júna 2000) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 360/2001 
  - nadobudnutie platnosti: 28. júna 2000
 9. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz
  - Ú. v. EÚ, L 332, 18. decembra 2007, str. 66
  - nadubudnutie platnosti: 1. januára 2008
 10. Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Administráciou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o výmene informácií (Kyjev, 16. apríla 2010)
  -
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 246/2010
  - nadobudnutie plantosti: 16. apríla 2010 
 11. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Štátnou daňovou správou Ukrajiny o spolupráci a výmene informácií v oblasti boja proti daňovým únikom, nezákonným finančným operáciám a iným ekonomickým trestným činom (Bratislava, 21. novembra 2001)
 12. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (Bratislava, 30. mája 2008)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 441/2008
  - nadobudnutie platnosti: 27. septembra 2008
 13. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou o malom pohraničnom styku (Bratislava, 17. júna 2011)
  -
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 529/2011
  - nadobudnutie platnosti: 29. december 2011 
 14. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení konzulárnych poplatkov (Kyjev, 6. október 2010)
  -
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 67/2011
  - nadobudnutie plantosti: 23. marec 2011
 15. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vojnových hroboch (Bratislava, 17. jún 2011)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č.
  - nadobudnutie platnosti: zatiaľ nenadobudla platnosť