Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Upratovanie

                          Výzva na predloženie cenovej ponuky na vykonávanie upratovacích prác

 

V zmysle zákona NR SR č.25/2006Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §102- Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na vykonávanie upratovacích prác v termíne do 30.11.2011 do 9,00 hod.

 

Miesto výkonu upratovacích a čistiacich služieb:

 • Obvodný úrad Prievidza, Medzibriežková 2, 972 31 Prievidza
 • Obvodný úrad Prievidza, pracovisko Partizánske, Makarenkova 12, 958 01

            Partizánske

Celková plocha: 1 578,45 m2

 

Harmonogram vykonávania upratovacích služieb

 

Kancelárske priestory           

Denné práce - 1x denne      

 • vyprázdnenie, mechanické čistenie smetných košov a nádob, resp. výmena sáčkov
 • transport odpadu na určené miesto v blízkosti budovy

Práce 1x týždenne   

 • utieranie parapetných dosiek vlhkou handrou
 • vysávanie kobercov
 • odstránenie škvŕn z dverí kľučiek, vypínačov
 • poutieranie prachu z voľných plôch písacích stolov a ostatných vodorovných plôch
 • vymytie pevných podláh

Mesačné práce

 • umytie radiátorov
 • odstránenie pavučín
 • vlhké utretie všetkých kolmých plôch na písacích stoloch, skriniach, dverách a zárubniach
 • vlhké utrenie prachu na rámoch obrazov a hasiacich prístrojoch
 • vysávanie čalúnených stoličiek, kresiel a pod.
 • utrenie prachu s pomocou rebríka na inventári

Práce 1x ročne

 • tepovanie kobercov

Práce 2x ročne

 • umytie okien z obidvoch strán vrátane rámov

Kúpeľne, WC, sprchy, priestory vyžadujúce si osobitnú hygienu

Denné práce - 1x denne

 • vyprázdnenie, mechanické čistenie smetných košov a nádob, resp. výmena sáčkov
 • transport odpadu na určené miesto v blízkosti budovy
 • čistenie a dezinfekcia umývanie, drezov, vodovodných batérií, zrkadiel a obkladov v dosahu vody, odkladacích poličiek
 • čistenie a dezinfekcia WC, pisoárov, vaní, spŕch a výlevok
 • odstránenie škvŕn a vlhké utretie dverí a keramických obkladov s použitím dezinfekčných prostriedkov v bezprostrednej blízkosti umývadiel
 • dopĺňanie tekutého mydla a papierových utierok do zásobníkov

Práce 1x týždenne

 • utretie prachu na dostupných miestach

Mesačné práce

 • dôkladne čistenie spodkov umývadiel, sifónov odpadových rúr WC z vonkajšej strany s použitím vhodných čistiacich prostriedkov a dezinfekcie
 • mechanické čistenie a dezinfekcia radiátorov
 • umytie dverí, madiel, zárubní, parapetov a vypínačov, zasuviek a dezinfekcia

Práce 2x ročne

 • umytie okien z obidvoch strán vrátane rámov

Chodby, schodištia, vrátnica

Denné práce - 1x denne

 • čistenie dlažby a umytie mokrým spôsobom s čistiacim prostriedkom
 • odstránenie škvŕn z dverí kľučiek, vypínačov, madiel
 • vyprázdnenie, mechanické čistenie smetných košov a nádob, resp. výmena sáčkov
 • transport odpadu na určené miesto v blízkosti budovy

Práce 1x týždenne

 • utretie prachu s pomocou rebríka na inventári
 • utieranie parapetných dosiek vlhkou handrou
 • vysávanie kobercov
 • umývanie sklenených výplní dverí/priečok
 • utretie prachu na dostupných miestach

Mesačné práce

 • umytie radiátorov
 • odstránenie pavučín

Práce 1x ročne

 • tepovanie kobercov

Práce 2x ročne

 • umytie okien z obidvoch strán vrátane rámov

 

Ďalšie požiadavky:

 • výkon práce upratovacej služby bude realizovaný po skončení pracovnej doby, najskôr od 14,30 h – do 18,00h
 • v prípade nedodržania harmonogramu prác bude požadované zo strany ObÚ zníženie mesačného poplatku o zmluvnú pokutu 10% z dohodnutej ceny služby.
 • v dohodnutej cene sú zohľadnené všetky náklady dodávateľa spojené so zabezpečovaním, riadením a kontrolou upratovacích prác, s dopravou, vrátane dodávky čistiacich a dezinfekčných materiálov, čistiacich prostriedkov a potrebnej techniky pre kvalitný výkon služieb.
 • v cene bude zahrnutá aj dodávka hygienických potrieb – toaletného papiera, tekutého mydla a papierových utierok
 • dodávateľ je povinný:
  • zabezpečiť všetky potrebné stroje, zariadenia, prostriedky a materiály
  • používať bezchybné prostriedky, materiály, stroje a zariadenia, ktoré vylučujú poškodenie čistených objektov alebo zdravie zamestnancov, príp. tretích osôb nachádzajúcich sa v objektoch odberateľa

 

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Hudecová, katarina.hudecova@pd.vs.sk, č.tel: 5156363

 

                        Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za m2/mesiac. Žiadame o predloženie cenovej ponuky v členení: bez DPH, DPH, s DPH.