Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

Úradná tabuľa

Úradné oznamy Okresného úradu Stropkov  

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Propozície k súťaži Ochranarik - 2019 (149,9 kB) pdf
Predbežné povolenie pre stavbu "Výstavba mosta č. 3584 - 001". (2,4 MB) pdf
2019-06-05 - PLO - Výzva na vyjadrenie (408,0 kB) pdf
OKRaCO 3-12-2018 Výsledková listina okresného kola 2018 (916,5 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Program hosp. a social. rozvoja obce Bžany na obdobie 2014 - 2020" (17,3 kB) docx
Oznámenie o strategickom dokumente- Program hosp. a soc. rozvoja obce Chotča (18,0 kB) docx
Oznámenie o strategickom dokumente- Program hosp. a soc. rozvoja obce Šandal (18,1 kB) docx
„Obnova potenciálu poľnohosp. výroby poškodeného prírod. katastrofami - Projektový celok PC4, Rekonštrukcia kanála 3 Milkov ev.č. 5411070016 na území obce Veľkrop"- rozhodnutie (3,1 MB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente- Program hosp. a soc. rozvoja obce Miňovce (18,1 kB) docx
UPOZORNENIE odboru starostlivosti o životné prostredie (1,0 MB) doc
„Obnova potenciálu poľnohosp. výroby poškodeného prírod. katastrofami - Projektový celok PC4, Rekonštrukcia kanála Duplín ev.č. 5411002001 na území obce Duplín a Tisinec" - rozhodnutie (3,5 MB) pdf
„Obnova potenciálu poľnohosp. výroby poškodeného prírod. katastrofami - Projektový celok PC4, Rekonštrukcia kanála Ľanový ev.č. 5411070006 na území obce Breznička" - rozhodnutie (3,4 MB) pdf
„Obnova potenciálu poľnohosp. výroby poškodeného prírod. katastrofami - Projektový celok PC4, Rekonštrukcia kanála Pod horou ev.č. 5411067004 na území obce Šandal" - rozhodnutie (3,1 MB) pdf
Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 a § 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov - rozhodnutie (83,0 kB) docx
Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča - Povolenie o zmene stavby pred jej dokončením (1,1 MB) pdf