Dnes je 25. november 2014, Utorok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Verejná správa
 
 

ÚRADNÁ TABUĽA

OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE 

 OZNAM

GARANT

ZVEREJNENÉ DŇA

Organizačný odbor [24. 10. 2014]
Odbor všeobecnej vnútornej správy [16. 09. 2014]
Katastrálny odbor [07. 08. 2014]
Katastrálny odbor [25. 11. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [19. 11. 2013]
Odbor živnostenského podnikania [01. 10. 2014]
Organizačný odbor [02. 09. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [26. 03. 2014]

  Posledná zmena: 24. 10. 2014, 13:24

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Úprava indentifikačných čísiel katastrálnych území (Letná a Severné Mesto, Košice) (360,6 kB) pdf
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA na roky 2011 - 2015 (34,0 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zastavenie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia pre vodnú stavbu „Malá vodná elektráreň Spišské Vlachy ...“) z 12.02.2014 (1,6 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou“) z 07.02.2014 (759,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Oznámenie o začatí pokračovaní konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb verejn) z 11.03.2014 (389,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice ("Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodných stavieb" Stavba: "ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 1. etapa, projekto...") z 10. 3. 2014 (1,2 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – Juh – Mongolská ulica – Kanalizácia“ a „Košice – Ju ...“) z 13.0252014 (1,4 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Odvolacie konanie č. OU-KE-OOP4-2014/015070/SZC zo dňa 29.05.2014 – zmena hranice poľovného revíru Lúky a uznanie poľovného revíru Seňa – Belža) – zverejnené dňa 05.06.2014. (284,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie Lesného celku Zvyšok LHC Rudňany a Sp. Nová Ves z vlastného podnetu – oznámenie o začatí konania) – zverejnené dňa 09.06.2014 (170,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie Lesného celku Zvyšok LHC Rudňany a Sp. Nová Ves z vlastného podnetu –rozhodnutie) – zverejnené dňa 19.06.2014. (228,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Odvolanie proti rozhodnutiu obce Geča) z 09.07.2014 - zverejnené dňa 11.07.2014 (2,9 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-25 Jazero, k.ú. Jazero v zmysle § 7 zákona č. 64-1997 Z.z.) -zverejné 24.07.2014 (614,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže “MI(016)/Vojany – odkalisko EVO – SK/EZ/MI/498”) - zverejnené 21.08.2014 (591,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Výzva pre združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania vo veci schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže “MI(016)/Vojany – odkalisko EVO (436,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (2014_034164 potvrdenia rozhodnutia ochrana poľovníctva PR Jamník_PZ Jamník) – zverejnené dňa 09.09.2014. (346,6 kB) pdf
Voľby do orgánov samosprávy - Oznámenie o počte obyvateľov MČ Košice - Sever – zverejnené dňa 16.09.2014 (82,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – Juh – Mongolská ulica – Kanalizácia“ a „Košice – Juh – Mongolská ulica - Vodovod“) zverejnené dňa 23.09.2014 (960,2 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov KÚ Furča - zverejnené dňa 24.09.2014 (327,7 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov KÚ Južné Mesto - zverejnené dňa 03.10.2014 (334,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Kanalizácia pre obec Kokšov-Bakša, ČS a výtlačné potrubie) - zverejnené dňa 08.10.2014 (1,1 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Oznámenie o začatí územného konania) z 30.10.2014 - zverejnené dňa 06.11.2014 (6,3 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Odvolanie proti rozhodnutiu obce Spišské Tomášovce vo veci "Cesta a premostenie Čingov) z 13.11.2014 - zverejnené dňa 18.11.2014 (1,9 MB) pdf