Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2015, Nedeľa
Sekcie MV SR
 

ÚRADNÁ TABUĽA

OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE 

 OZNAM

GARANT

ZVEREJNENÉ DŇA

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií [15. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [07. 07. 2015]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [09. 02. 2015]
Organizačný odbor [24. 10. 2014]
Katastrálny odbor [25. 11. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [19. 11. 2013]
Odbor živnostenského podnikania [01. 10. 2014]
Organizačný odbor [02. 09. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [26. 03. 2014]

  Posledná zmena: 11. 11. 2015, 15:04

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Úprava indentifikačných čísiel katastrálnych území (Letná a Severné Mesto, Košice) (360,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-25 Jazero, k.ú. Jazero v zmysle § 7 zákona č. 64-1997 Z.z.) -zverejné 24.07.2014 (614,8 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov KÚ Južné Mesto - zverejnené dňa 03.10.2014 (334,7 kB) pdf
Nariadenia konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ Nové Ťahanovce) (1,0 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite "Naggy Rusov") z 24.11.2014 - zverejnené dňa 09.12.2014 (272,9 kB) pdf
Informácie o kvalite ovzdušia (1,2 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Košice a územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida (4,7 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Krompachy (3,1 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Strážske (2,9 MB) pdf
Kópia žiadosti žiadateľa o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (996,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – ČOV Kokšov Bakša – úprava a spracovanie kalu fluidným spylňovaním - zverejnené dňa 17.04.2015 (1,4 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie - Rohodnutie „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ - stavebné povolenie (4,7 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka Hilda Žigová) z 1.6.2015 - zverejnené 03.06.2015 (255,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka AdrianaTóthová) z 1.6.2015 - zverejnené 03.06.2015 (255,2 kB) pdf
Rozhodnutie – „Košice, ČOV – Kokšov – Bakša – Úprava a spracovanie kalu fluidným splyňovaním“ (povolenie na uskutočnenie vodnej stavby) zverejnené 22.06.2015 (10,2 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Odvolacie konanie č. OU-KE-OOP4-2015/024006/SZC zo dňa 03.07.2015 – poverenie Poľovníckeho spolku BUCHWALD) – zverejnené dňa 09.07.2015 (237,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Odvolacie konanie č. OU-KE-OOP4-2015/024008/SZC zo dňa 24.07.2015 – neuznanie poľovného revíru Seňa - Belža) – zverejnené dňa 27.07.2015 (271,1 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania stavby - Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice- zverejnené dňa 13.10.2015 (1,1 MB) pdf
Žiadost o stavebné povolenie - Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice - MET_KE_SO08_SO14_ziadost - zverejnené dňa 13.10.2015 (791,9 kB) pdf
Žiadost o stavebné povolenie - Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice - MET_KE_SO15_ziadost - zverejnené dňa 13.10.2015 (752,8 kB) pdf
Oznámenia o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ 32-48 Priekopník, k. ú. Šaca (zverejnené 30.10.2015) (120,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška „Košice – Sever – Chrastie – Kanalizácia“ – zverejnené dňa 5.11.2015 (1,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ - zverejnené dňa 5.11.2015 (506,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška - „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, križovatka VSS“ - zverejnené dňa 5.11.2015 (360,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v ZO SZZ 32-49 Ludvikov Dvor Konopne k. ú. Šaca) z 4.11.2015 - zverejnené dňa 05.11.2015 (234,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Oznámenie rozhodnutia OVBP2/2015/039580) zo 06.11.2015 - zverejnené dňa 13.11.2015 (3,3 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Protest prokurátora Krajskej prokuratúry proti rozhodnutiu Mesta Košice) zo 16.11.2015 - zverejnené dňa 23.11.2015 (2,5 MB) pdf
Kópia žiadosti o stavebné povolenie a údaje o sprístupnení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní stavby „Rezidencia pri Radnici, Strojárenská ul. Košice“ - zverejnené dňa 25.11.2015 pdf
 
 
 
[Copyright]