Dnes je 25. apríl 2014, Piatok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Verejná správa
 
 

Úradná tabuľa

ÚRADNE OZNAMY OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE

 OZNAM

GARANT

ZVEREJNENÉ DŇA

Katastrálny odbor [25. 11. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [19. 11. 2013]
Odbor živnostenského podnikania [01. 06. 2013]
Organizačný odbor [02. 09. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [26. 03. 2014]

  Posledná zmena: 26. 3. 2014, 08:16

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Úprava indentifikačných čísiel katastrálnych území (Letná a Severné Mesto, Košice) (360,6 kB) pdf
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA na roky 2011 - 2015 (34,0 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zastavenie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia pre vodnú stavbu „Malá vodná elektráreň Spišské Vlachy ...“) z 12.02.2014 (1,6 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou“) z 07.02.2014 (759,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Oznámenie o začatí pokračovaní konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb verejn) z 11.03.2014 (389,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice ("Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodných stavieb" Stavba: "ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 1. etapa, projekto...") z 10. 3. 2014 (1,2 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Odvolacie konanie č. OU-KE-OOP4-2014/008997/SZC zo dňa 31.3.2014 poverenie – ochrana poľovníctva a starostlivosť o zver v PR Slanské lesy I) z 31.03.2014 (245,6 kB) pdf
EREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Rozhodnutie OU-KE-OVBP2-2014/012933 o odvolaní) zo 16.04.2014 (2,7 MB) pdf