Dnes je 2. apríl 2015, Štvrtok
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Verejná správa
 
 

ÚRADNÁ TABUĽA

OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE 

 OZNAM

GARANT

ZVEREJNENÉ DŇA

Odbor starostlivosti o životné prostredie [09. 02. 2015]
Organizačný odbor [24. 10. 2014]
Katastrálny odbor [07. 08. 2014]
Katastrálny odbor [25. 11. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [19. 11. 2013]
Odbor živnostenského podnikania [01. 10. 2014]
Organizačný odbor [02. 09. 2013]
Odbor starostlivosti o životné prostredie [26. 03. 2014]

  Posledná zmena: 9. 2. 2015, 11:39

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Úprava indentifikačných čísiel katastrálnych území (Letná a Severné Mesto, Košice) (360,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou“) z 07.02.2014 (759,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie Lesného celku Zvyšok LHC Rudňany a Sp. Nová Ves z vlastného podnetu – oznámenie o začatí konania) – zverejnené dňa 09.06.2014 (170,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru opravných prostriedkov OÚ Košice (Určenie Lesného celku Zvyšok LHC Rudňany a Sp. Nová Ves z vlastného podnetu –rozhodnutie) – zverejnené dňa 19.06.2014. (228,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ 32-25 Jazero, k.ú. Jazero v zmysle § 7 zákona č. 64-1997 Z.z.) -zverejné 24.07.2014 (614,8 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov KÚ Furča - zverejnené dňa 24.09.2014 (327,7 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov KÚ Južné Mesto - zverejnené dňa 03.10.2014 (334,7 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Oznámenie o začatí územného konania) z 30.10.2014 - zverejnené dňa 06.11.2014 (6,3 MB) pdf
Nariadenia konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ Nové Ťahanovce) (1,0 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Pozemkového a lesného odboru OÚ Košice (Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite "Naggy Rusov") z 24.11.2014 - zverejnené dňa 09.12.2014 (272,9 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Rozhodnutie voči odvolaniu proti rozhodnutiu Mesta Košice - "Nadstavba nad bytovým domom ul. Pri nemocnici č. 6-10, Gaštanová 6") z 5.1.2015 - zverejnené dňa 07.01.2015 (2,5 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - "Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany") z 5.1.2015 - zverejnené dňa 16.01.2015 (29,8 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (A. Grigliak, Hrabušice – odvolanie proti rozhodnutiu o stavebnej uzávere v k. ú. Hrabušice) z 10.03.2015 - zverejnené dňa 16.03.2015 (3,2 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ Košice (Ustanovenie opatrovníka pre účastníka konania) z 01.04.2015 - zverejnené dňa 01.04.2015 (926,5 kB) pdf