Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Poltár

Oznámenie pre verejnosť:

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

Organizačný odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Správne konanie

Katastrálny odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Verejné vyhlášky

 

Odbor krízového riadenia

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Ochranárik 2019

Školenie krízových štábov obcí okresu Poltár

Súťaž mladých záchranárov 2019