Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa

25/09/2020

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Kopčany v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (PDF, 507 kB)

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Kopčany v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

24/09/2020

Oznámenie o dručení rozhodnutia V-2150-20 - Bozena Kvaltinova (PDF, 90 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2150-20 - Bozena Kvaltinova

Rozhodnutie V-2150-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Bozena Kvaltinova (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V-2150-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Bozena Kvaltinova

24/09/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2150-20 -Ing. Jozef Kvaltín (PDF, 88 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2150-20 -Ing. Jozef Kvaltín

Rozhodnutie V-2150-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ing. Jozef Kvaltín (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V-2150-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Ing. Jozef Kvaltín

23/09/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2131-2020 - John Anthony Mcghee (PDF, 94 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2131-2020 - John Anthony Mcghee

Rozhodnutie V-2131-2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  - John Anthony Mcghee, (PDF, 26 kB)

Rozhodnutie V-2131-2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  - John Anthony Mcghee

 

23/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu agát - k. ú Kopčany (PDF, 117 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu agát - k. ú Kopčany

23/09/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutie V-2128-2020 - Vlasta Nováková (PDF, 90 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutie V-2128-2020 - Vlasta Nováková

Rozhodnutie V-2128-2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Vlasta Nováková (PDF, 27 kB)

Rozhodnutie V-2128-2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Vlasta Nováková

22/09/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2109 - Štefan Zaviatič (PDF, 88 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2109 - Štefan Zaviatič

Rozhodnutie V-2109-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti - Štefan Zaviatič, (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V-2109-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti - Štefan Zaviatič

22/09/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2109 - Věra Chobotová (PDF, 88 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2109 - Věra Chobotová

Rozhodnutie V-2109-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti - Věra Chobotová (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V-2109-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti - Věra Chobotová

22/09/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2109 - Eva Kalinová (PDF, 88 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2109 - Eva Kalinová

Rozhodnutie V-2109-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti -Eva Kalinová (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V-2109-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti - Eva Kalinová

22/09/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2109 - Zdenka Jopková (PDF, 88 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2109 - Zdenka Jopková

Rozhodnutie V-2109-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti -Zdenka Jopková (PDF, 28 kB)

Rozhodnutie V-2109-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti -Zdenka Jopková

22/09/2020

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Prietržka, Trnovec v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (PDF, 551 kB)

Oznámenie o výrube drevín v k.ú. Prietržka, Trnovec v zmysle §47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

21/09/2020

Ohlásenie - "Údržba Chropovského potoka k. ú. Radošovce" - Slovenská vodohospodársky podnik š. p. (PDF, 388 kB)

Ohlásenie - "Údržba Chropovského potoka k. ú. Radošovce" - Slovenský vodohospodársky podnik š. p.

21/09/2020

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín druhu jarabiny a orechy v k.ú. Skalica (PDF, 197 kB)

Informácia o začatí správneho konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín druhu jarabiny a orechy v k.ú. Skalica

21/09/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutie V-2085-20 - Michaela Kovaříková (PDF, 89 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-2085-20 - Michaela Kovaříková

Rozhodnutie V-2085-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnostií - Michaela Kovaříková (PDF, 27 kB)

Rozhodnutie V-2085-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnostií - Michaela Kovaříková

17/09/2020

Oznámenie o upovedomení  a "Upovedomenie X-56" o začatí konania o oprave chyby - Ivan Fajták, Bc. Ľuboš Čulen (PDF, 1 MB)

Oznámenie o upovedomení  a "Upovedomenie X-56" o začatí konania o oprave chyby - Ivan Fajták, Bc. Ľuboš Čulen

16/09/2020

Oznámenie o rozhodnutí a rozhodnutie V-2026-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastre nehnuteľností - Stanislav Valachovič (PDF, 416 kB)

Oznámenie o rozhodnutí a rozhodnutie V-2026-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastre nehnuteľností - Stanislav Valachovič

 

09/09/2020 

Zisťovacie konanie - „Obytná zóna, IBV Krivé kúty Skalica -3.etapa" (PDF, 131 kB)

Zisťovacie konanie - „Obytná zóna, IBV Krivé kúty Skalica -3.etapa"

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁCIA – MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV -  Bližšie informácie

(PDF, 279 kB)   (PDF, 256 kB)     

Odborná príprava primátorov a starostov okresu Skalica

Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia zorganizoval dňa 24. februára 2015 za aktívnej pomoci Mestského úradu Skalica odbornú prípravu primátorov miest a starostov obcí okresu Skalica. Príprava sa uskutočnila v priestoroch veľkej zasadačky MsÚ Skalica a bola zameraná na problematiku hospodárskej mobilizácie. Akcie sa zúčastnilo z pozvaných 21 samospráv 18, čo činí 85,7 %. Potešujúci je fakt, že  sa jej zúčastnili všetci novozvolení starostovia. Cieľom prípravy  bolo oboznámiť rozhodujúcich funkcionárov samospráv o  aktuálnej problematike hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia a civilnej ochrany v podmienkach miest a obcí okresu. Zamestnanie otvoril a viedol prednosta okresného úradu Skalica Ing. Marian Honza, CSc a ako hosť sa jej zúčastnila poslankyňa NR SR JUDr. Viera Kučerová. Jednotlivé prednášky prezentovali členovia krízového štábu okresu Skalica, ktorí sa zamerali hlavne na plnenie úloh a opatrení pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a spoluprácu samospráv s orgánmi štátnej správy pri eliminácii jej následkov. Záverečná diskusia len podčiarkla fakt, že tejto problematike je nutné naďalej venovať náležitú pozornosť.

FOTO1 (JPG, 186 kB)   

FOTO2 (JPG, 205 kB)

FOTO3 (JPG, 182 kB)

Informácia pre verejnosť - Chemické látky Chemické látky (PDF, 352 kB)

 

INTEGRÁČIK 2014

 

V súvislosti s propagáciou európskeho čísla tiesňového volania 112 bol 1. december 2014 vyhlásený národným dňom európskeho čísla tieňového volania 112. Pri tejto príležitosti bol vyhlásený 2. ročník výtvarnej súťaže na tému Nakresli svojho Integráčika pre žiakov materských a základných škôl. Zapojili sa do nej aj deti skalickej materskej školy. 19. decembra sa v konšelskej miestnosti radnice uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších práce detí.

V kategórii materských škôl v okresnom a krajskom  kole si ceny pre víťazov prevzali deti Materskej školy Skalica Elena Kvaltínová, Agáta Pekárková, Viktória Valentová, Matej Kuba a Lenka Ondírková. Ceny si deti prevzali z rúk primátora Skalice Ľudovíta Baráta a prednostu Okresného úradu Skalica Mariána Honzu. 

 FOTO (JPG, 258 kB)

Ako sa zachovať pri MU - prezentácia (PPSX, 6 MB) 

Ako sa zachovať pri MU (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov