Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2017, Nedeľa
 

Úradná tabuľa

 

Oznámenie odboru starostlivosti o životné prostredie:

Začaté konanie EIA/SEA 

 

Informácia pre verejnosť - Rozšírenie zberu a výkupu odpadov - Récka cesta (PDF, 233 kB)

Rozšírenie zberu a výkupu odpadov: Boldog - Récka cesta - zverejnené dňa 3.8.2015 (PDF, 431 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Senec - zverejnené dňa 5.8.2015

Rovinka - dopravná a technická infraštruktúra - zverejnené dňa 7.8.2015 (PDF, 558 kB)

Informácia k Rozsahu hodnotenia - Územný  plán mesta Senec (PDF, 124 kB)

SEA - Senec UP rozsah hodnotenia (PDF, 334 kB)

Oznámenie o začatí konania plávajúce zariadenie Marína Hamuliakovo - zverejnené dňa 10.11.2015  (PDF, 135 kB)

Mesto Senec - protipovodňová ochrana, "Úprava retnečných a prítokových systémov - 1. etapa" (DOC, 55 kB)

Mesto Senec - protipovodňová ochrana, Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov – 2.etapa - zverejnené dňa 30.11.2015 (DOC, 56 kB)

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície proti plánovanej výstavbe v lokalite Ivanka pri Dunaji - Dombale zverejnené dňa 22.12.2015  (PDF, 2 MB)

Mesto Senec - protipovodňová ochrana“  - “Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov – 1.etapa na parc.č 546, 645, 644, 62512 C-KN zverejnené dňa 11.1.2016 (DOC, 88 kB)

Mesto Senec 2.ETAPA- protipovodňová ochrana“  - “Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov" zverejnené dňa 11.1.2016 (DOC, 82 kB)

Zisťovanie stavov zveri - zverejnené dňa 4.2.2016 (PDF, 429 kB)

Oznam pre verejnosť - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015-2022 zverejnené dňa 25.2.2016 (PDF, 138 kB)

Informácia pre verejnosť – Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji, Zmeny a doplnky č. 1/2016 ( oznámenie o strategickom dokumente) - zverejnené dňa 22.03.2016 (DOCX, 19 kB)

Informácia pre verejnosť  - Územný plán obce Chorvátsky Grob – Zmeny a doplnky č. 1/2015 - zverejnené dňa 1.4.2016 (PDF, 137 kB)

Rozhodnutie – ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD - zverejnené dňa 14.04.2016 (PDF, 534 kB)

Rozhodnutie - Senec - Logistická hala B-D - zverejnené 18.4.2016 (PDF, 943 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Čistenie odpadových vôd v meste Senec – Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd - zverejnené dňa 21.04.2016

Rozhodnutie – Obytná zóna Dombale I./ Bytový komplex DUBAJ, Ivanka pri Dunaji - zverejnené 22.4.2016 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Senec – Logistické haly ALFA, BETA, GAMA, zverejnené dňa 25.04.2016

Oznámenie o zmena navrhovanej činnosti – Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami Rovinka – I. etapa, zverejnené dňa 2.5.2016

Senec Apartmánové domy, Slenčné jazerá Juh, SO 04 Kanalizácia splašková a kanalizačné prípojky - zverejnené dňa 4.5.2016 (DOC, 50 kB)

Senec Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV Senec - zverejnené dňa 4.5.2016 (DOC, 50 kB)

Logistický park Senec „Logistické centrum Goodman, Senec, hala E, D, zmena stavby pred dokončením - zverejnené dňa 5.5.2016 (DOC, 49 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Obytná zóna U51 Chorvátsky Grob – Hájiček, zverejnené dňa 10.05.2016

Informácia pre verejnosť – Územný plán obce Blatné – Zmeny a doplnky č. 1/2015 - zverejnené dňa 16.05.2016 (DOCX, 20 kB)

Rozhodnutie- Alžbetin Dvor - zverejnené 20.5.2016 (DOCX, 78 kB)

Rozhodnutie - Senec - ALFA, BETA, GAMA - zverejnené 25.5.2016 (DOCX, 78 kB)

Oznámenie pre verejnosť –  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci 2016-2022 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014) - zverejnené dňa 25.05.2016 (PDF, 137 kB)

Povolenie stavby  Domová čistiareń odpadových vôd, Kaplna - zverejnené dňa 2.6.2016 (DOC, 42 kB)

JPÚ Most pri Bratislave, lokalita Pri Mototechne - zverejnenie RPS zverejnené dňa 6.6.2016 (PDF, 180 kB)

Informácia pre verejnosť – Logistický park Ivanka pri Dunaji, zverejnené dňa 13.06.2016 (DOCX, 18 kB)

Rozhodnutie – Čistenie odpadových vôd v meste Senec – Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej čistiarne odpadových vôd, zverejnené dňa 14.06.2016 (DOCX, 50 kB)

Rozhodnutie – SENEC – Skladová hala Textilehouse a Skladová hala DC14, zverejnené dňa 27.06.2016 (DOCX, 90 kB)

Zmena stavby pred dokoncenim -GOODMAN - zverejnené dňa 7.7.2016 (DOC, 125 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skladová hala DC10-Vstavok D, zverejnené dňa 01.08.2016

Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV, Senec - Trios Real - zverejnené dňa 5.8.2016 (DOC, 89 kB)

Informácia pre verejnosť – Mountpark Logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 22.08.2016 (DOCX, 18 kB)

Informácia pre verejnosť – Areál STD DONIVO, zverejnené dňa 22.08.2016 (DOCX, 24 kB)

Rozhodnutie - Skladová hala DC - Vstavok D - zverejnené dňa 26.9.2016 (DOCX, 74 kB)

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav, Ivanka pri Dunaji, Veľké Dombale zverejnené dňa 29.9.2016 (PDF, 794 kB)

Informácia pre verejnosť  - IBV Alžbetin dvor II (DOCX, 24 kB)

Informácia pre verejnosť – Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO, zverejnené dňa 04.10.2016 (DOCX, 24 kB)

Rozhodnutie – Logistický park Ivanka pri Dunaji zverejnené dňa 20.10.2016 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie  - BELLA SK – LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL, zverejnené dňa 24.10.2016 (DOCX, 87 kB)

Rozhodnutie – Areál STD DONIVO, zverejnené dňa 24.10.2016 (DOCX, 89 kB)

Verejná vyhláška č. OU-SC-OSZP/2016/012850/G-62 Venti, Dunajská Lužná zverejnené dňa 2.11.2016 (DOC, 54 kB)

Verejná vyhláška číslo OU-SC-OSZP/2016/014328/VY-41/Pl.  Senec - Komunikácia a IS pre LCP3 zverejnené dňa 3.11.2016 (DOC, 44 kB) 

Verejná vyhláška OU-SC-OSZP/2016/014328/VY-42/Pl Senec - Hala B-D Prologis Slovak Republik zverejnené dňa 3.11.2016 (DOC, 45 kB)

Verejná vyhláška číslo OU-SC-OSZP/2015/15012(8809/2016)/Vy-44/Pl Goodman Logistic Senec zverejnené dňa 4.11.2016 (DOC, 48 kB)

Verejná vyhláška - Povolenie na výrub drevín k. ú. Malinovo DELCOM pre Slovak Telekom zverejnené dňa 6.12.2016 (PDF, 181 kB)

Verejná vyhláška Senec- Tatara Office-Komunikácie a IS pre LCP3 - zverejnené dňa 13.12.2016 (DOC, 141 kB)

Verejná vyhláška Goodman Senec Logistics zverejnené dňa 19.1.2017 (DOC, 111 kB)

Informácia pre verejnosť  - Zariadenie na zber odpadov - navrhovaná činnosť zverejnené dňa 30.1.2017 (DOCX, 18 kB)

Oznámenie o odvolaní - Bernolákovo - Chorvátsky Grob, Triblavina kostrová infraštruktúra, Starland zmena stavby pred dokončením zverejnené 1.2.2017 (PDF, 188 kB)

Verejná vyhláška Hamuliakovo  - stavebné konanie  Bytové domy Hamuliakovo zverejnené 2.2.2017 (DOC, 148 kB)

ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo - rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia 3 stavba - zverejnéné dňa 2.2.2017 (PDF, 197 kB)

Verejná vyhláška Senec - Textil House a SKladová hala DC14 zverejnené dňa 8.2.2017 (DOC, 162 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Mountpark logistické centrum Bernolákovo zverejnené dňa 10.2.2017 (DOC, 323 kB)

Informácia pre verejnosť – Obytná zóna NOVÁ DEDINKA, zverejnené dňa 16.02.2017 (DOCX, 24 kB)

Určenie termínu zisťovania stavov zvery v roku 2017 - zverejnené dňa 22.2.2017  (PDF, 754 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – IBV Alžbetin dvor II. zverejnené dňa 27.2.2017 (DOCX, 130 kB)

Informácia pre verejnosť k zámeru – Výstavba skladovej a výrobnej haly Triblavina zverejnené 1.3.2017 (DOCX, 19 kB)

Informácie pre verejnosť k zámeru – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Pri Zelenej Vode“, zverejnené dňa 8.3.2017 (DOCX, 20 kB)

Informácia pre verejnosť k zámeru – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2“, zverejnené dňa 8.3.2017 (DOCX, 20 kB)

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou na vodné stavby-Miloslavov lokalita RZ 20-IV. etapa zverejnené dňa 9.3.2017 (PDF, 237 kB)

Oznámenie o odstúpení  odvolania - TRIBLAVINA kostorová infraštruktúra - zmena stavby pred dokončením - zverejnené dňa 14.03.2017 (PDF, 176 kB)

Projekt pozemkových úprav v časti k. ú. Most pri Bratislave, lokalita Pri Mototechne - schválenie RPS zverejnené dňa 16.3.2017 (PDF, 446 kB)

Informácia pre verejnosť – Logistický park Ivanka pri Dunaji“ – aktualizácia zverejnené dňa 17.3.2017

JPÚ Kalinkovo, nariadenie prípravného konania – verejná vyhláška zverejnené dňa 22.3.2017 (PDF, 663 kB)

Verejná vyhláška Bernolákovo - kanalizačná prípojka investor Mediderma Invest I - zverejnené dňa 3.4.2017 (PDF, 192 kB)

Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, Sanácia verejného vodovodu na ul. Bratislavskej a Nálepkovej v Moste pri Bratislave zverejnené dňa 4.4.2017 (PDF, 272 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer navrhovanej činnosti – Administratívno-obchodné a logistické centrum firmy Ptáček - zverejnené dňa 7.4.2017 (DOCX, 21 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber odpadov - zverejnené dňa 7.4.2017 (DOC, 283 kB)

Rozsah hodnotenia - Mountpark logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 13.4.2017 (DOC, 135 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Obytná zóna NOVÁ DEDINKA, zverejnené dňa 13.4.2017 (DOCX, 135 kB)

Oprava chyby v rozhodnutí na užívacie povolenie na vodnú stavbu- Vodovod pri Tureckom vrchu, Most pri Bratislave zverejnené 13.4.2017 (PDF, 173 kB)

Tureň-Rozhodnutie na predĺženie stavebného povolenia na vodné stavby pre 21 RD v k. ú. Zonc zverejnené dňa 19.4.2017 (PDF, 206 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer navrhovanej činnosti – Súbor rodinných domov v obci Reca –Juh, zverejnené dňa 19.4.2017 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť k navrhovanej činnosti – SEW EURODRIVE DRIVE CENTER, zverejnené dňa 20.04.2017 (PDF, 152 kB)