Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2018, Piatok
 

Úradná tabuľa

 

Oznámenie odboru starostlivosti o životné prostredie:

Začaté konanie EI

Informácia pre verejnosť - Rozšírenie zberu a výkupu odpadov - Récka cesta (PDF, 233 kB)

Rozšírenie zberu a výkupu odpadov: Boldog - Récka cesta - zverejnené dňa 3.8.2015 (PDF, 431 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Senec - zverejnené dňa 5.8.2015

Rovinka - dopravná a technická infraštruktúra - zverejnené dňa 7.8.2015 (PDF, 558 kB)

Informácia k Rozsahu hodnotenia - Územný  plán mesta Senec (PDF, 124 kB)

Mesto Senec - protipovodňová ochrana“  - “Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov – 1.etapa na parc.č 546, 645, 644, 62512 C-KN zverejnené dňa 11.1.2016 (DOC, 88 kB)

Mesto Senec 2.ETAPA- protipovodňová ochrana“  - “Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov" zverejnené dňa 11.1.2016 (DOC, 82 kB)

Zisťovanie stavov zveri - zverejnené dňa 4.2.2016 (PDF, 429 kB)

Oznam pre verejnosť - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015-2022 zverejnené dňa 25.2.2016 (PDF, 138 kB)

Informácia pre verejnosť – Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji, Zmeny a doplnky č. 1/2016 ( oznámenie o strategickom dokumente) - zverejnené dňa 22.03.2016 (DOCX, 19 kB)

Informácia pre verejnosť  - Územný plán obce Chorvátsky Grob – Zmeny a doplnky č. 1/2015 - zverejnené dňa 1.4.2016 (PDF, 137 kB)

Rozhodnutie – ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD - zverejnené dňa 14.04.2016 (PDF, 534 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Senec – Logistické haly ALFA, BETA, GAMA, zverejnené dňa 25.04.2016

Oznámenie o zmena navrhovanej činnosti – Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami Rovinka – I. etapa, zverejnené dňa 2.5.2016

Informácia pre verejnosť – Územný plán obce Blatné – Zmeny a doplnky č. 1/2015 - zverejnené dňa 16.05.2016 (DOCX, 20 kB)

Rozhodnutie- Alžbetin Dvor - zverejnené 20.5.2016 (DOCX, 78 kB)

Rozhodnutie - Senec - ALFA, BETA, GAMA - zverejnené 25.5.2016 (DOCX, 78 kB)

Oznámenie pre verejnosť –  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci 2016-2022 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014) - zverejnené dňa 25.05.2016 (PDF, 137 kB)

Informácia pre verejnosť – Logistický park Ivanka pri Dunaji, zverejnené dňa 13.06.2016 (DOCX, 18 kB)

Zmena stavby pred dokoncenim -GOODMAN - zverejnené dňa 7.7.2016 (DOC, 125 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skladová hala DC10-Vstavok D, zverejnené dňa 01.08.2016

Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV, Senec - Trios Real - zverejnené dňa 5.8.2016 (DOC, 89 kB)

Informácia pre verejnosť – Mountpark Logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 22.08.2016 (DOCX, 18 kB)

Informácia pre verejnosť – Areál STD DONIVO, zverejnené dňa 22.08.2016 (DOCX, 24 kB)

Rozhodnutie - Skladová hala DC - Vstavok D - zverejnené dňa 26.9.2016 (DOCX, 74 kB)

Informácia pre verejnosť  - IBV Alžbetin dvor II (DOCX, 24 kB)

Informácia pre verejnosť – Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO, zverejnené dňa 04.10.2016 (DOCX, 24 kB)

Rozhodnutie – Logistický park Ivanka pri Dunaji zverejnené dňa 20.10.2016 (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška číslo OU-SC-OSZP/2016/014328/VY-41/Pl.  Senec - Komunikácia a IS pre LCP3 zverejnené dňa 3.11.2016 (DOC, 44 kB) 

Verejná vyhláška OU-SC-OSZP/2016/014328/VY-42/Pl Senec - Hala B-D Prologis Slovak Republik zverejnené dňa 3.11.2016 (DOC, 45 kB)

Verejná vyhláška číslo OU-SC-OSZP/2015/15012(8809/2016)/Vy-44/Pl Goodman Logistic Senec zverejnené dňa 4.11.2016 (DOC, 48 kB)

Verejná vyhláška - Povolenie na výrub drevín k. ú. Malinovo DELCOM pre Slovak Telekom zverejnené dňa 6.12.2016 (PDF, 181 kB)

Verejná vyhláška Goodman Senec Logistics zverejnené dňa 19.1.2017 (DOC, 111 kB)

Informácia pre verejnosť  - Zariadenie na zber odpadov - navrhovaná činnosť zverejnené dňa 30.1.2017 (DOCX, 18 kB)

Verejná vyhláška Hamuliakovo  - stavebné konanie  Bytové domy Hamuliakovo zverejnené 2.2.2017 (DOC, 148 kB)

ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo - rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia 3 stavba - zverejnéné dňa 2.2.2017 (PDF, 197 kB)

Verejná vyhláška Senec - Textil House a SKladová hala DC14 zverejnené dňa 8.2.2017 (DOC, 162 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Mountpark logistické centrum Bernolákovo zverejnené dňa 10.2.2017 (DOC, 323 kB)

Informácia pre verejnosť – Obytná zóna NOVÁ DEDINKA, zverejnené dňa 16.02.2017 (DOCX, 24 kB)

Určenie termínu zisťovania stavov zvery v roku 2017 - zverejnené dňa 22.2.2017  (PDF, 754 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – IBV Alžbetin dvor II. zverejnené dňa 27.2.2017 (DOCX, 130 kB)

Informácia pre verejnosť k zámeru – Výstavba skladovej a výrobnej haly Triblavina zverejnené 1.3.2017 (DOCX, 19 kB)

Informácie pre verejnosť k zámeru – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Pri Zelenej Vode“, zverejnené dňa 8.3.2017 (DOCX, 20 kB)

Informácia pre verejnosť k zámeru – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2“, zverejnené dňa 8.3.2017 (DOCX, 20 kB)

Informácia pre verejnosť – Logistický park Ivanka pri Dunaji“ – aktualizácia zverejnené dňa 17.3.2017

Informácia pre verejnosť – Zámer navrhovanej činnosti – Administratívno-obchodné a logistické centrum firmy Ptáček - zverejnené dňa 7.4.2017 (DOCX, 21 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber odpadov - zverejnené dňa 7.4.2017 (DOC, 283 kB)

Rozsah hodnotenia - Mountpark logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 13.4.2017 (DOC, 135 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Obytná zóna NOVÁ DEDINKA, zverejnené dňa 13.4.2017 (DOCX, 135 kB)

Tureň-Rozhodnutie na predĺženie stavebného povolenia na vodné stavby pre 21 RD v k. ú. Zonc zverejnené dňa 19.4.2017 (PDF, 206 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer navrhovanej činnosti – Súbor rodinných domov v obci Reca –Juh, zverejnené dňa 19.4.2017 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť k navrhovanej činnosti – SEW EURODRIVE DRIVE CENTER, zverejnené dňa 20.04.2017 (PDF, 152 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Pri Zelenej Vode“, zverejnené dňa 25.05.2017

Informácia pre verejnosť – Logistický areál Cita Logistika – Hala1 a Hala2, zverejnené dňa 29.05.2017 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho  konania – Administratívno-obchodné a logistické centrum firmy Ptáček, zverejnené dňa 08.06.2017 (PDF, 585 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – SEW EURODRIVE DRIVE CENTER -zverejnené dňa 22.06.2017 (DOCX, 143 kB)

Verejná vyhláška Rovinka - Brezová Ulica zverejnené dňa 22.6.2017 (PDF, 193 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Súbor rodinných domov v obci Reca – Juh - zverejnené dňa 7.7.2017 (DOCX, 136 kB)

Oznámenie pre verejnosť – Zariadenie na zber a úpravu odpadov - zverejnené dňa 7.7.2017 (DOCX, 22 kB)

Verejná vyhláška Rovinka- Infraštruktúra s prístupovou cestou pre 3 Rodinné domy zverejnené dňa 11.7.2017 (DOC, 156 kB)

Informácia pre verejnosť – Logistický areál Horný Dvor – Skladová hala 1a Skladová hala 2, zverejnené dňa 28.7.2017 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Logistický areál Cita Logistika – hala1 a Hala 2, zverejnené dňa 15.08.2017 (PDF, 740 kB)

Verejná vyhláška Stavebné povolenie: Okružná križovatka na c.III/5037 v k.ú. Nová Dedinka zverejnené dňa 11.9.2017 (PDF, 305 kB)

Informácia pre verejnosť Area Metal - zverejnené dňa 14.9.2017 (DOCX, 22 kB)

Stavebné povlenie na vodné stavby-Miloslavov- RZ13-II.et.  - zverejnené dňa 28.9.2017 (PDF, 285 kB)

Informácia pre verejnosť  Truck Centrum Senec zverejnené dňa 13.10.2017 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Logistický areál Horný Dvor – Skladová hala 1 a Skladová hala 2, zverejnené dňa 13.10.2017 (PDF, 646 kB)

Rozhodnutie – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2“, zverejnené dňa 20.10.2017

Vestal Living s.r.o.- križovatka zverejnené dňa 27.10.2017 (PDF, 150 kB)

Križovatka Studené stavebné povolenie zverejnené 22.11.2017 (PDF, 264 kB)

Informácia pre verejnosť – Súbor rekreačných domov SENEC JUH ČIERNA VODA, ETAPA I., zverejnené dňa 22.11.2017 (PDF, 151 kB)

Informácia pre verejnosť – Zariadenie na zber odpadov-Bernolákovo zverejnené dňa 24.11.2017 (PDF, 150 kB)

Nová Dedinka križovatka na III-1065 zverejnené dňa 6.12.2017 (PDF, 275 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer -  HALA MESAROLI SENEC, zverejnené dňa 07.12.2017 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie navrhovanej činnosti „ Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o. prevádzka Rovinka zverejnené dňa 15.12.2017 (PDF, 623 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skladová hala DC4-Vstavok „S“ – stavebné úpravy, zverejnené dňa 21.12.2017

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania- Truck Centrum Senec, zverejnené dňa 28.12.2017 (DOCX, 177 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Rozšírenie a výkupu odpadov – Récka cesta, zverejnené dňa12.01.2018

Záverečné stanovisko – Mountpark Logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 12.01.2018 (PDF, 1 MB)

Oznam pre verejnosť – Zvieracie krematórium – Volkan 150, zverejnené dňa 23.1.2018 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť – predloženie zámeru – Logistický areál Prologis XXXIX – Dc1, DC2, DC3 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť – LOGISTICKÁ HALA AP1, zverejnené dňa 8.3.2018 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – HALA MESAROLI SENEC, zverejnené dňa 12.03.2018 (PDF, 594 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Súbor rekreačných domov Senec Juh – Čierna Voda, Etapa I., zverejnené dňa 12.03.2018 (PDF, 615 kB)

Okružná križovatka Nová Dedinka - zastávka zverejnené dňa 20.3.3018 (PDF, 290 kB)

Stavebné povolenie na vodné stavby-IBV-pre 12 RD - Most pri Bratislave - zverejnené dňa 05.04.2018 (PDF, 223 kB)

Logistický park – SO18 Komunikácie a spevnené plochy - zrušenie rozhodnutia Výst. 4027-17-Kt - zverejnené dňa 05.04.2018 (PDF, 523 kB) 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Skladová hala DC4 – Vstavok „S“ – stavebné úpravy, zverejnené dňa 28.03.2018 (PDF, 580 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta zverejnené dňa 16.4.2018 (PDF, 493 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Výstavba skladovej a výrobnej haly Triblavina zverejnené dňa 19.4.2018

Verejná vyhláška Dunajská Lužná: Zdravotno relaxačné centrum 2. zverejnené dňa 23.4.2018 (PDF, 169 kB)

Informácia pre verejnosť – Navrhovaná činnosť – DONAUCHEM centrum zverejnené dňa 25.4.2017 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť – Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV, zverejnené dňa 26.04.2018 (PDF, 153 kB)

Zastavenie konania – Zvieracie krematórium – Volkan 150 ( p.č. 1149/77) zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 157 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania na vodné stavby RZ6-IV.et. Miloslavov. zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 201 kB)

Informácia pre verejnosť – Predloženie zámeru ( prepracovaného) – Zvieracie krematórium – Volkan 150 zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 149 kB)

Oznámenie o podaní odvolania a postúpenie spisu odvolaciemu orgánu – Verejná vyhláška., zverejnené 7.5.2018 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Logistický areál Prologis XXXIX – DC1, DC2, DC3, zverejnené dňa 16.05.2018 (PDF, 774 kB)

Oznámenie o odstúpení odvolania voči stavebnému povoleniu na vodné stavby, Miloslavov, Alžbetin Dvor - II.et. zverejnené 18.05.2018 (PDF, 176 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – LOGISTICKÁ HALA AP1, zverejnené dňa 22.05.2018 (PDF, 606 kB)

Informácia pre verejnosť - Zariadenie na zber kovových odpadov v Bernolákove, zverejnené dňa 25.05.2018 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť – Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Reca, zverejnené dňa 04.06.2018 (PDF, 150 kB)

Verejná vyhláška  Dunajská Lužná: Lomi - zdravotno relaxačné centrum 2 zverejnené dňa 06.06.2018 (PDF, 200 kB)

Verejná vyhláška - oznámenie o zmene stavby pred dokončením SO 02.2 - Napojenie na štátnu cestu III-5037 (III-1062) zverejnené dňa 19.06.2018 (PDF, 619 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV, zverejnené 13.07.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zvieracie krematórium  - Volkan 150, zverejnené dňa 19.07.2018 (PDF, 452 kB)

Informácia pre verejnosť – Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave, zverejnené dňa 23.07.2018 (PDF, 149 kB)

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO/V-3970/16-ver.vyhl.Farár - zverejnené dňa 25.07.2018 (PDF, 24 kB)

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO/V-3970/16-ver.vyhl.Regia - zverejnené dňa 25.07.2018 (PDF, 22 kB)

Dooznámenie nových účastníkov konania - Rekonštrukcia vodovodného potrubia II. a III. Etapa, zverejnené dňa 26.07.2018 (PDF, 315 kB)

Verejná vyhláška Nová tehelňa Senec, Technická infraštruktúra, zverejnené dňa 30.07.2018 (PDF, 204 kB)

Začaté konanie zverejnenie - 396-BD-P-XI zverejnené 01.08.2018 (PDF, 142 kB)

Stavebné povolenie na vodné stavby, Miloslavov, lokalita č. 8., zverejnené 02.08.2018 (PDF, 289 kB)

Verejná vyhláška OU-SC-KO V-4522-18 Banzi - zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 18 kB)

Informácia pre verejnosť – zámer navrhovanej činnosti –Nová Tehelňa Senec, zverejnené dňa 21.08.2018 (PDF, 150 kB)

008575 -POVOLENIE na zmenu stavby  Equity Partners - stavby s.r.o., zverejnené dňa 27.08.2018 (PDF, 290 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – DONAUCHEM centrum, zverejnené dňa 12.09.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber odpadov – Bernolákovo, zverejnené dňa 18.09.2018 (PDF, 646 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov –Reca, zverejnené dňa 10.10.2018 (PDF, 630 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave, zverejnené dňa 18.10.2018 (PDF, 580 kB)

Nová Tehelňa, Technická infraštruktúra, Bytové domy A3,A4,B1, zverejnené dňa 26.10.2018 (PDF, 236 kB)

Informácia pre verejnosť - Ťažba štrkopieskov ALAS, zverejnené dňa 29.10.2018 (PDF, 165 kB)

Informácia pre verejnosť – Skladovo-administratívna budova ELETECHNIK Bernolákovo, zverejnené dňa 02.11.2018 (PDF, 152 kB)

Oznámenie o odvolaní - Bernolákovo - revitalizácia dopravného terminálu - zverejnené dňa 5.11.2018

Oznámenie o začatí konania Bernolákovo - IBV Nálepkova, verejný vodovod a verejná splašková kanalizácia - zverejnené dňa 3.12.2018

Rovinka - TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA IMM ROVINKA ETAPA I. A ETAPA II.,  zverejnené dňa 03.12.2018 (PDF, 253 kB)

Verejná vyhláška 005530 FELD s.r.o. stavebné povolenie, styková križovatka, zverejnené dňa 11.12.2018 (PDF, 339 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania - Malá okružná križovatka MOK3, zverejnené dňa 12.12.2018 (PDF, 662 kB)

Oznámenie o začati stavebného konania Ivanka pri Dunaji zastávka linkového autobusu, zverejnené dňa 12.12.2018 (PDF, 597 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia ochrany poľovníctva starostlivosti o zver v Poľovnom revíri Dunajská Lužná – VEREJNÁ  VYHLÁŠKA, zverejnené dňa 12.12.2018 (PDF, 583 kB)