Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2018, Nedeľa
 

Úradná tabuľa

 

Oznámenie odboru starostlivosti o životné prostredie:

Začaté konanie EI

Informácia pre verejnosť - Rozšírenie zberu a výkupu odpadov - Récka cesta (PDF, 233 kB)

Rozšírenie zberu a výkupu odpadov: Boldog - Récka cesta - zverejnené dňa 3.8.2015 (PDF, 431 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Senec - zverejnené dňa 5.8.2015

Rovinka - dopravná a technická infraštruktúra - zverejnené dňa 7.8.2015 (PDF, 558 kB)

Informácia k Rozsahu hodnotenia - Územný  plán mesta Senec (PDF, 124 kB)

Mesto Senec - protipovodňová ochrana“  - “Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov – 1.etapa na parc.č 546, 645, 644, 62512 C-KN zverejnené dňa 11.1.2016 (DOC, 88 kB)

Mesto Senec 2.ETAPA- protipovodňová ochrana“  - “Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov" zverejnené dňa 11.1.2016 (DOC, 82 kB)

Zisťovanie stavov zveri - zverejnené dňa 4.2.2016 (PDF, 429 kB)

Oznam pre verejnosť - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015-2022 zverejnené dňa 25.2.2016 (PDF, 138 kB)

Informácia pre verejnosť – Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji, Zmeny a doplnky č. 1/2016 ( oznámenie o strategickom dokumente) - zverejnené dňa 22.03.2016 (DOCX, 19 kB)

Informácia pre verejnosť  - Územný plán obce Chorvátsky Grob – Zmeny a doplnky č. 1/2015 - zverejnené dňa 1.4.2016 (PDF, 137 kB)

Rozhodnutie – ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD - zverejnené dňa 14.04.2016 (PDF, 534 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Senec – Logistické haly ALFA, BETA, GAMA, zverejnené dňa 25.04.2016

Oznámenie o zmena navrhovanej činnosti – Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami Rovinka – I. etapa, zverejnené dňa 2.5.2016

Informácia pre verejnosť – Územný plán obce Blatné – Zmeny a doplnky č. 1/2015 - zverejnené dňa 16.05.2016 (DOCX, 20 kB)

Rozhodnutie- Alžbetin Dvor - zverejnené 20.5.2016 (DOCX, 78 kB)

Rozhodnutie - Senec - ALFA, BETA, GAMA - zverejnené 25.5.2016 (DOCX, 78 kB)

Oznámenie pre verejnosť –  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci 2016-2022 (aktualizovaná a dopracovaná verzia pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014) - zverejnené dňa 25.05.2016 (PDF, 137 kB)

Informácia pre verejnosť – Logistický park Ivanka pri Dunaji, zverejnené dňa 13.06.2016 (DOCX, 18 kB)

Zmena stavby pred dokoncenim -GOODMAN - zverejnené dňa 7.7.2016 (DOC, 125 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skladová hala DC10-Vstavok D, zverejnené dňa 01.08.2016

Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV, Senec - Trios Real - zverejnené dňa 5.8.2016 (DOC, 89 kB)

Informácia pre verejnosť – Mountpark Logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 22.08.2016 (DOCX, 18 kB)

Informácia pre verejnosť – Areál STD DONIVO, zverejnené dňa 22.08.2016 (DOCX, 24 kB)

Rozhodnutie - Skladová hala DC - Vstavok D - zverejnené dňa 26.9.2016 (DOCX, 74 kB)

Informácia pre verejnosť  - IBV Alžbetin dvor II (DOCX, 24 kB)

Informácia pre verejnosť – Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO, zverejnené dňa 04.10.2016 (DOCX, 24 kB)

Rozhodnutie – Logistický park Ivanka pri Dunaji zverejnené dňa 20.10.2016 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie  - BELLA SK – LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL, zverejnené dňa 24.10.2016 (DOCX, 87 kB)

Rozhodnutie – Areál STD DONIVO, zverejnené dňa 24.10.2016 (DOCX, 89 kB)

Verejná vyhláška č. OU-SC-OSZP/2016/012850/G-62 Venti, Dunajská Lužná zverejnené dňa 2.11.2016 (DOC, 54 kB)

Verejná vyhláška číslo OU-SC-OSZP/2016/014328/VY-41/Pl.  Senec - Komunikácia a IS pre LCP3 zverejnené dňa 3.11.2016 (DOC, 44 kB) 

Verejná vyhláška OU-SC-OSZP/2016/014328/VY-42/Pl Senec - Hala B-D Prologis Slovak Republik zverejnené dňa 3.11.2016 (DOC, 45 kB)

Verejná vyhláška číslo OU-SC-OSZP/2015/15012(8809/2016)/Vy-44/Pl Goodman Logistic Senec zverejnené dňa 4.11.2016 (DOC, 48 kB)

Verejná vyhláška - Povolenie na výrub drevín k. ú. Malinovo DELCOM pre Slovak Telekom zverejnené dňa 6.12.2016 (PDF, 181 kB)

Verejná vyhláška Senec- Tatara Office-Komunikácie a IS pre LCP3 - zverejnené dňa 13.12.2016 (DOC, 141 kB)

Verejná vyhláška Goodman Senec Logistics zverejnené dňa 19.1.2017 (DOC, 111 kB)

Informácia pre verejnosť  - Zariadenie na zber odpadov - navrhovaná činnosť zverejnené dňa 30.1.2017 (DOCX, 18 kB)

Verejná vyhláška Hamuliakovo  - stavebné konanie  Bytové domy Hamuliakovo zverejnené 2.2.2017 (DOC, 148 kB)

ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo - rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia 3 stavba - zverejnéné dňa 2.2.2017 (PDF, 197 kB)

Verejná vyhláška Senec - Textil House a SKladová hala DC14 zverejnené dňa 8.2.2017 (DOC, 162 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Mountpark logistické centrum Bernolákovo zverejnené dňa 10.2.2017 (DOC, 323 kB)

Informácia pre verejnosť – Obytná zóna NOVÁ DEDINKA, zverejnené dňa 16.02.2017 (DOCX, 24 kB)

Určenie termínu zisťovania stavov zvery v roku 2017 - zverejnené dňa 22.2.2017  (PDF, 754 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – IBV Alžbetin dvor II. zverejnené dňa 27.2.2017 (DOCX, 130 kB)

Informácia pre verejnosť k zámeru – Výstavba skladovej a výrobnej haly Triblavina zverejnené 1.3.2017 (DOCX, 19 kB)

Informácie pre verejnosť k zámeru – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Pri Zelenej Vode“, zverejnené dňa 8.3.2017 (DOCX, 20 kB)

Informácia pre verejnosť k zámeru – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2“, zverejnené dňa 8.3.2017 (DOCX, 20 kB)

Informácia pre verejnosť – Logistický park Ivanka pri Dunaji“ – aktualizácia zverejnené dňa 17.3.2017

Informácia pre verejnosť – Zámer navrhovanej činnosti – Administratívno-obchodné a logistické centrum firmy Ptáček - zverejnené dňa 7.4.2017 (DOCX, 21 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zariadenie na zber odpadov - zverejnené dňa 7.4.2017 (DOC, 283 kB)

Rozsah hodnotenia - Mountpark logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 13.4.2017 (DOC, 135 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Obytná zóna NOVÁ DEDINKA, zverejnené dňa 13.4.2017 (DOCX, 135 kB)

Tureň-Rozhodnutie na predĺženie stavebného povolenia na vodné stavby pre 21 RD v k. ú. Zonc zverejnené dňa 19.4.2017 (PDF, 206 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer navrhovanej činnosti – Súbor rodinných domov v obci Reca –Juh, zverejnené dňa 19.4.2017 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť k navrhovanej činnosti – SEW EURODRIVE DRIVE CENTER, zverejnené dňa 20.04.2017 (PDF, 152 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „Pri Zelenej Vode“, zverejnené dňa 25.05.2017

Informácia pre verejnosť – Logistický areál Cita Logistika – Hala1 a Hala2, zverejnené dňa 29.05.2017 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho  konania – Administratívno-obchodné a logistické centrum firmy Ptáček, zverejnené dňa 08.06.2017 (PDF, 585 kB)

JPÚ Bernolákovo, lokalita Dolný háj – zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - zverejnené dňa 22.6.2017 (PDF, 241 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – SEW EURODRIVE DRIVE CENTER -zverejnené dňa 22.06.2017 (DOCX, 143 kB)

Verejná vyhláška Rovinka - Brezová Ulica zverejnené dňa 22.6.2017 (PDF, 193 kB)

JPÚ Ivanka pri Dunaji, lokalita Veľké Dombale – zverejnenie oznámenia o zvolaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav I - zverejnené dňa 4.7.2017 (PDF, 224 kB)

JPÚ Ivanka pri Dunaji, lokalita Veľké Dombale – zverejnenie oznámenia o zvolaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav II- Stanovy - zverejnené dňa 4.7.2017 (DOC, 47 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Súbor rodinných domov v obci Reca – Juh - zverejnené dňa 7.7.2017 (DOCX, 136 kB)

Oznámenie pre verejnosť – Zariadenie na zber a úpravu odpadov - zverejnené dňa 7.7.2017 (DOCX, 22 kB)

Verejná vyhláška Rovinka- Infraštruktúra s prístupovou cestou pre 3 Rodinné domy zverejnené dňa 11.7.2017 (DOC, 156 kB)

Informácia pre verejnosť – Logistický areál Horný Dvor – Skladová hala 1a Skladová hala 2, zverejnené dňa 28.7.2017 (PDF, 149 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Logistický areál Cita Logistika – hala1 a Hala 2, zverejnené dňa 15.08.2017 (PDF, 740 kB)

Verejná vyhláška Stavebné povolenie: Okružná križovatka na c.III/5037 v k.ú. Nová Dedinka zverejnené dňa 11.9.2017 (PDF, 305 kB)

Informácia pre verejnosť Area Metal - zverejnené dňa 14.9.2017 (DOCX, 22 kB)

Stavebné povlenie na vodné stavby-Miloslavov- RZ13-II.et.  - zverejnené dňa 28.9.2017 (PDF, 285 kB)

Informácia pre verejnosť  Truck Centrum Senec zverejnené dňa 13.10.2017 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Logistický areál Horný Dvor – Skladová hala 1 a Skladová hala 2, zverejnené dňa 13.10.2017 (PDF, 646 kB)

Rozhodnutie – Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu „PREPOSEK-2“, zverejnené dňa 20.10.2017

Vestal Living s.r.o.- križovatka zverejnené dňa 27.10.2017 (PDF, 150 kB)

Križovatka Studené stavebné povolenie zverejnené 22.11.2017 (PDF, 264 kB)

Informácia pre verejnosť – Súbor rekreačných domov SENEC JUH ČIERNA VODA, ETAPA I., zverejnené dňa 22.11.2017 (PDF, 151 kB)

Informácia pre verejnosť – Zariadenie na zber odpadov-Bernolákovo zverejnené dňa 24.11.2017 (PDF, 150 kB)

Nová Dedinka križovatka na III-1065 zverejnené dňa 6.12.2017 (PDF, 275 kB)

Informácia pre verejnosť – Zámer -  HALA MESAROLI SENEC, zverejnené dňa 07.12.2017 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie navrhovanej činnosti „ Výstavba distribučného areálu firmy Area Metal, s.r.o. prevádzka Rovinka zverejnené dňa 15.12.2017 (PDF, 623 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skladová hala DC4-Vstavok „S“ – stavebné úpravy, zverejnené dňa 21.12.2017

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania- Truck Centrum Senec, zverejnené dňa 28.12.2017 (DOCX, 177 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Rozšírenie a výkupu odpadov – Récka cesta, zverejnené dňa12.01.2018

Záverečné stanovisko – Mountpark Logistické centrum Bernolákovo, zverejnené dňa 12.01.2018 (PDF, 1 MB)

Oznam pre verejnosť – Zvieracie krematórium – Volkan 150, zverejnené dňa 23.1.2018 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť – predloženie zámeru – Logistický areál Prologis XXXIX – Dc1, DC2, DC3 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť – LOGISTICKÁ HALA AP1, zverejnené dňa 8.3.2018 (PDF, 151 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – HALA MESAROLI SENEC, zverejnené dňa 12.03.2018 (PDF, 594 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Súbor rekreačných domov Senec Juh – Čierna Voda, Etapa I., zverejnené dňa 12.03.2018 (PDF, 615 kB)

Okružná križovatka Nová Dedinka - zastávka zverejnené dňa 20.3.3018 (PDF, 290 kB)

Stavebné povolenie na vodné stavby-IBV-pre 12 RD - Most pri Bratislave - zverejnené dňa 05.04.2018 (PDF, 223 kB)

Logistický park – SO18 Komunikácie a spevnené plochy - zrušenie rozhodnutia Výst. 4027-17-Kt - zverejnené dňa 05.04.2018 (PDF, 523 kB) 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Skladová hala DC4 – Vstavok „S“ – stavebné úpravy, zverejnené dňa 28.03.2018 (PDF, 580 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Rozšírenie zberu a výkupu odpadov – Récka cesta zverejnené dňa 16.4.2018 (PDF, 493 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Výstavba skladovej a výrobnej haly Triblavina zverejnené dňa 19.4.2018

Verejná vyhláška Dunajská Lužná: Zdravotno relaxačné centrum 2. zverejnené dňa 23.4.2018 (PDF, 169 kB)

Informácia pre verejnosť – Navrhovaná činnosť – DONAUCHEM centrum zverejnené dňa 25.4.2017 (PDF, 150 kB)

Informácia pre verejnosť – Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV, zverejnené dňa 26.04.2018 (PDF, 153 kB)

Zastavenie konania – Zvieracie krematórium – Volkan 150 ( p.č. 1149/77) zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 157 kB)

Oznámenie o začatí stavebného konania na vodné stavby RZ6-IV.et. Miloslavov. zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 201 kB)

Informácia pre verejnosť – Predloženie zámeru ( prepracovaného) – Zvieracie krematórium – Volkan 150 zverejnené dňa 27.4.2018 (PDF, 149 kB)

Oznámenie o podaní odvolania a postúpenie spisu odvolaciemu orgánu – Verejná vyhláška., zverejnené 7.5.2018 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Logistický areál Prologis XXXIX – DC1, DC2, DC3, zverejnené dňa 16.05.2018 (PDF, 774 kB)

Oznámenie o odstúpení odvolania voči stavebnému povoleniu na vodné stavby, Miloslavov, Alžbetin Dvor - II.et. zverejnené 18.05.2018 (PDF, 176 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – LOGISTICKÁ HALA AP1, zverejnené dňa 22.05.2018 (PDF, 606 kB)

Oznámenie o začatí konania - odvodnenie križovatky TRIBLAVINA, investor NDS - zverejnené dňa 24.05.2018

Informácia pre verejnosť - Zariadenie na zber kovových odpadov v Bernolákove, zverejnené dňa 25.05.2018 (PDF, 149 kB)

Oznámenie o začatí konania Bernolákovo - Nová Lúka III - verejný vodovod a verejná splašková kanalizácia - zverejnené dňa 28.05.2018 (PDF, 227 kB)

Oznámenie o začatí konania Bernolákovo - Nová Lúka III - situácie - 1. etapa - zverejnené dňa 28.05.2018 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť – Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Reca, zverejnené dňa 04.06.2018 (PDF, 150 kB)

Verejná vyhláška  Dunajská Lužná: Lomi - zdravotno relaxačné centrum 2 zverejnené dňa 06.06.2018 (PDF, 200 kB)

Bernolákovo - Technická infraštruktúra - RZ4 a RZ5 2 etapa Poľná Poľovníka ul  - Dolný háj II - zverejnené dňa 15.06.2018 (PDF, 270 kB)

Verejná vyhláška - oznámenie o zmene stavby pred dokončením SO 02.2 - Napojenie na štátnu cestu III-5037 (III-1062) zverejnené dňa 19.06.2018 (PDF, 619 kB)

JPÚ Most pri Bratislave, Pri Mototechne, zverejnenie VZFU, zverejnené dňa 25.06.2018

JPÚ Kalinkovo, Kurtové hony, povolenie podľa § 8, zverejnené dňa 25.06.2018 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o odstúpení  odvolania - Bernolákovo IS - SIMADRIA - zverejnené dňa 28.6.2018 (PDF, 180 kB)

I P D  - predĺženie lehoty výstavby - Doplnenie splaš  kan - 4 et sto OBEC - zverejnené  dňa 28.06.2018 (PDF, 225 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji – splašková kanalizácia a ČOV, zverejnené 13.07.2018

Bernolákovo - Nová Lúka II - 1 etapa V+K - HABEMUS - zverejnené dňa 19.07.2018

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zvieracie krematórium  - Volkan 150, zverejnené dňa 19.07.2018 (PDF, 452 kB)

Informácia pre verejnosť – Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave, zverejnené dňa 23.07.2018 (PDF, 149 kB)

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO/V-3970/16-ver.vyhl.Farár - zverejnené dňa 25.07.2018 (PDF, 24 kB)

Verejná vyhláška OÚ-SC-KO/V-3970/16-ver.vyhl.Regia - zverejnené dňa 25.07.2018 (PDF, 22 kB)

Dooznámenie nových účastníkov konania - Rekonštrukcia vodovodného potrubia II. a III. Etapa, zverejnené dňa 26.07.2018 (PDF, 315 kB)

Verejná vyhláška Nová tehelňa Senec, Technická infraštruktúra, zverejnené dňa 30.07.2018 (PDF, 204 kB)

Rozhodnutie odvolacieho orgánu SMARAGD Bernolákovo - vodovod a kanalizácia, inv. Simadria - zverejnené dňa 1.8.2018 (PDF, 8 MB)

Začaté konanie zverejnenie - 396-BD-P-XI zverejnené 01.08.2018 (PDF, 142 kB)

Stavebné povolenie na vodné stavby, Miloslavov, lokalita č. 8., zverejnené 02.08.2018 (PDF, 289 kB)

Oznámenie o podaní odvolania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA (PDF, 1 MB)

JPÚ Kalinkovo, lokalita Kurtové hony, zverejnenie oznámenia o zvolaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav - zverejnené dňa 13.08.2018 (PDF, 737 kB)

Verejná vyhláška OU-SC-KO V-4522-18 Banzi - zverejnené dňa 14.08.2018 (PDF, 18 kB)