Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - http://enviroportal.sk/sk/eia

Oznamy a informácie ochrany prírody a CITES 


Katastrálny odbor

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp.zn. V 2308/2019 (PDF, 774 kB)    – zverejnené dňa 09.01.2020

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp.zn. V 2308/2019 2 (PDF, 773 kB) – zverejnené dňa 09.01.2020

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie


Pozemkový a lesný odbor 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie