Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2019, štvrtok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - http://enviroportal.sk/sk/eia

Oznamy a informácie ochrany prírody a CITES 


Katastrálny odbor

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp.zn.V 2007/2019 (PDF, 1 MB)  – zverejnené dňa 04.12.2019

Verejná vyhláška - Odstránenie nedostatkov - výzva sp.zn. N 8/2019 (PDF, 369 kB) – zverejnené dňa 21.11.2019

Verejná vyhláška - Odstránenie nedostatkov - výzva sp.zn. N 6/2019 (PDF, 372 kB) – zverejnené dňa 21.11.2019

 

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie


Pozemkový a lesný odbor 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie