Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou

31.3.2020

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou oznamuje občanom a širokej verejnosti, že počas mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR na celom území Slovenskej republiky z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu, budú od  01.04.2020 úradné hodiny pre verejnosť v pondelok/utorok/štvrtok/piatok  od 08:00 do 11:00 hod. 
                                     streda  od 13:00 do 16:00 hod. 

V ostatnom čase bude budova okresného úradu uzatvorená.

Súčasne Okresný úrad Bánovce nad Bebravou vyzýva občanov, aby uprednostnili pred osobným podaním podanie poštou alebo elektronicky a aby na podávanie informácií využili telefonický kontakt  a budovu okresného úradu navštevovali len v nevyhnutných  prípadoch a zvážili, či ich prípadné podanie neznesie odklad. Uvedené opatrenia platia do odvolania.

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie na Informačnom portáli rezortu MŽP SR.

Oznamy a informácie ochrany prírody a CITES 


Katastrálny odbor

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp.zn. V 392/2020 (PDF, 737 kB) – zverejnené dňa 30.03.2020

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení návrhu na vklad sp.zn. V 368/2020 (PDF, 1 MB) – zverejnené dňa 30.03.2020

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania sp. zn. V 353/2020-2 (PDF, 674 kB)  - zverejnené dňa 25.03.2020

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie


Pozemkový a lesný odbor 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Verejná vyhláška - Zverejnenie Projektu pozemkových úprav pre záhradkovú osadu SZZ č. 14-69 Pri splave v k. ú. Malé Chlievany (PDF, 256 kB) - zverejnené dňa 14.02.2020

Verejná vyhláška - nariadenia konania o začatí pozemkových úprav, k.ú. Šípkov (PDF, 591 kB) - zverejnené dňa 10.02.2020