Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

 

Verejná vyhláška - register pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v k.ú. Rohožník (PDF, 385 kB)

  (PDF, 385 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-3144/20 zo dňa 08. 07. 2020 (PDF, 651 kB)

  (PDF, 651 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-3140/20 zo dňa 03. 07. 2020 (PDF, 800 kB)

  (PDF, 800 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu neznámeho pobytu účastníka konania č. X - 73/2020, začatie konania o oprave chyby v katastrálnom operáte zo dňa 11. 06. 2020 (PDF, 817 kB)

  (PDF, 817 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-3081/20 zo dňa 07. 07. 2020 (PDF, 870 kB)

  (PDF, 870 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-3047/2020 zo dňa 06. 07. 2020 (PDF, 860 kB)

  (PDF, 860 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-3240/2020 zo dňa 29. 06. 2020 (PDF, 600 kB)

  (PDF, 600 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-2903/2020 zo dňa 29. 06. 2020 (PDF, 612 kB)

  (PDF, 612 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-2969/2020 zo dňa 29. 06. 2020 (PDF, 696 kB)

  (PDF, 696 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-1350/2020 zo dňa 25. 06. 2020 (PDF, 1 MB)

  (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby "Tlaková stanica (ATS) Lozorno (PDF, 3 MB)

  (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-2849/20 zo dňa 25. 06. 2020 (PDF, 717 kB)

  (PDF, 717 kB)

Informácia pre verejnosť - "Ťažba zemného plynu v dobývacom priestore Plavecký Štvrtok sondami Jakubov 63 a Jakubov 64" (PDF, 167 kB)

  (PDF, 167 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-2831/2020 zo dňa 19. 06. 2020 (PDF, 704 kB)

  (PDF, 704 kB)

Informácia pre podnikateľov (PDF, 266 kB)

  (PDF, 266 kB)

Rozhodnutie o štandarizácii 11 názvov katastrálnych území (PDF, 776 kB)

  (PDF, 776 kB)