Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Úradná tabuľa

Voľby do NR SR v roku 2020 doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Malackách (PDF, 120 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (PDF, 201 kB)

 

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-5607/19 (PDF, 762 kB)

(PDF, 762 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-5493/2019 (PDF, 658 kB)

(PDF, 658 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-3476/2019 (PDF, 2 MB)

(PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-5420/2019 (PDF, 618 kB)

(PDF, 618 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-5385/2019 (PDF, 695 kB)

(PDF, 695 kB)

Verejná vyhláška  z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-5384/2019 (PDF, 676 kB)

(PDF, 676 kB)

Rozhodnutie o ustanovení znalca k JPÚ v k. ú. Rohožník (PDF, 2 MB)

(PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-5334/2019 (PDF, 695 kB)

(PDF, 695 kB)

Oprava v písomnom vyhotovení rozhodnutia - upovedomenie účastníkov konania, § 16 ods. 2 zákona o určení na poskytnutie náhrady vlastníkov (PDF, 450 kB)

(PDF, 450 kB)

Oprava v písomnom vyhotovení rozhodnutia - upovedomenie účastníkov konania, § 14 ods. 1 zákona užívateľom pozemkov v záhradkovej osade ZO SZZ č. 6-62 Zlatá Hora v k. ú. Stupava a Mást II (PDF, 447 kB)

(PDF, 447 kB)

Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby pre žiadateľa QHome, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava vo veci vodnej stavby "Bytový dom Macek", Malacky (PDF, 1 MB)

(PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene stavby pred dokončením  a vo veci povolenia užívani stavby pre stavebníka obec Marianka (PDF, 616 kB)

(PDF, 616 kB)