Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Úradná tabuľa

 

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-4172/2020 zo dňa 28. 09. 2020 (PDF, 685 kB)

  (PDF, 685 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania pre stavebníka obec Gajary vo veci stavby "Dobudovanie kanalizácie a vodovodu (PDF, 2 MB)

  (PDF, 2 MB)

Povolenie na vybudovanie vodnej stavby "Malá hrádza" pre stavebníka PKP Invest s.r.o, Bratislava v katastri obce Jakubov (PDF, 1 MB)

  (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-4646/2020 zo dňa 28. 09. 2020 (PDF, 692 kB)

 

  (PDF, 692 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-4643/2020 zo dňa 25. 09. 2020 (PDF, 837 kB)

  (PDF, 837 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-4481/20 zo dňa 21. 09. 2020 (PDF, 761 kB)

  (PDF, 761 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, X-73/2020, oprava chyby, zo dňa 09. 09. 2020 (PDF, 2 MB)

  (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-4491/20 zo dňa 18. 09. 2020 (PDF, 746 kB)

  (PDF, 746 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-4690/2020 zo dňa 14. 09. 2020 (PDF, 792 kB)

  (PDF, 792 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci dočasného vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov a obmedzenia využívania funkcií lesov na nich (PDF, 695 kB)

  (PDF, 695 kB)

Register pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v k.ú. Suchohrad (PDF, 375 kB)

 

Mapa (PDF, 140 kB)              (PDF, 140 kB)

Parcely (PDF, 331 kB)           (PDF, 331 kB)

Vlastníci (PDF, 453 kB)          (PDF, 453 kB)

 

  (PDF, 375 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-4373/2020 zo dňa 11. 09. 2020 (PDF, 1 MB)

  (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-3481/2020 zo dňa 10. 09. 2020 (PDF, 806 kB)

  (PDF, 806 kB)

Informácia pre podnikateľov (PDF, 266 kB)

  (PDF, 266 kB)

Rozhodnutie o štandarizácii 11 názvov katastrálnych území (PDF, 776 kB)

  (PDF, 776 kB)