Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Úradná tabuľa

 

 

Pozemkové spoločenstvo, Urbárne lesy a pasienky, Kuchyňa – rozhodnutie o vrátení vlastníctva k pozemkom PKV č. 1, k.ú. Kuchyňa podľa z.č. 229/1991 Zb. (PDF, 815 kB)

(PDF, 815 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-250/20 zo dňa 27. 03. 2020 (PDF, 667 kB)

(PDF, 667 kB)

Verejná vyhláška o ustanovení znalca do konania o pozemkových úpravách, formou JPÚ v časti k.ú. Suchohrad (PDF, 2 MB)

(PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-1336/20 zo dňa 26. 03. 2020 (PDF, 762 kB)

(PDF, 762 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-1051/20 zo dňa 16. 03. 2020 (PDF, 674 kB)

(PDF, 674 kB)

Rozhodnutie - "SO 03 Predĺženie vodovodnej vetvy 3-6", ktorá je súčasťou stavby "Kostolište, Kanlizácia II. etapa", k.ú. Kosotlište (PDF, 2 MB)

(PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-1049/20 zo dňa 23 03. 2020 (PDF, 1 MB)

(PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-1156/20 zo dňa 18. 03. 2020 (PDF, 750 kB)

(PDF, 750 kB)

Verejná vyhláška z dôvodu pobytu účastníka konania mimo územia SR, V-1103/20 zo dňa 23. 03. 2020 (PDF, 673 kB)

(PDF, 673 kB)

Rozhodnutie o štandarizácii 11 názvov katastrálnych území (PDF, 776 kB)

(PDF, 776 kB)