Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2019, streda
 

Úradná tabuľa

 

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

 

 

  Úradné hodiny:

  Pondelok

8.00 - 15.00

  Utorok

8.00 - 15.00

  Streda

8.00 - 17.00

  Štvrtok

8.00 - 15.00

  Piatok

8.00 - 14.00

 

  

OZNAMY a VEREJNÉ VYHLÁŠKY

NOVÉ :

 

I N F O R M Á C I A  -  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020  -  Delegovanie do OKRESNEJ VOLEBNEJ KOMISIE. (PDF, 56 kB)

 

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 4.12.2019 - číslo konania: V-3579/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 319 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Kočovce zo dňa 6.12.2019 - číslo konania: V-1537/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 668 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 26.11.2019 - číslo konania: V-3408/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 364 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Dolné Srnie zo dňa 26.11.2019 - číslo konania: V-3406/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 391 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Dolné Srnie zo dňa 2.12.2019 - číslo konania: V-2421/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 441 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 4.12.2019 - číslo konania: V-3544/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 444 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 2.12.2019 - číslo konania: V-3198/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 404 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 29.11.2019 - číslo konania: V-3512/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 638 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 29.11.2019 - číslo konania: V-3511/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 475 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť Trinitis.
(PDF, 158 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť NOVA. (PDF, 161 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť. (PDF, 159 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 29.11.2019 - číslo konania: V-2820/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 459 kB)


"V ý z v a  -  ku katastrálnemu konaniu v katastrálnom území Stará Turá zo dňa 2.12.2019 - číslo konania: V-173/2019-2", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 1 MB)


"V ý z v a  -  ku katastrálnemu konaniu v katastrálnom území Stará Turá zo dňa 2.12.2019 - číslo konania: V-173/2019-1", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 1 MB)


V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  -  č.j. OU-NM-OSZP-2019/013569-2 zo dňa 28.11.2019 stavebník Mesto Stará Turá  -  o z n á m e n i e  „Prestavba objektu domu špecialistov súp. Č 373 na bytový dom , Stará Turá“.
(PDF, 360 kB)


"R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÁ BOŠÁCA zo dňa 22.11.2019 - číslo vkladu: V 3373/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 1 MB)


O Z N Á M E N I E   o začatí správneho konania v katastrálnom území Hrachovište zo dňa 27.11.2019 - číslo konania: C-83/2014.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o zastavení katastrálneho konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Horné Bzince zo dňa 27.11.2019 - číslo konania: V 2709/2019.
(PDF, 2 MB)
 


R O Z H O D N U T I E  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 26.11.2019 - číslo konania: V 3434/2019.
(PDF, 471 kB)


R O Z H O D N U T I E  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÉ MESTO NAD vÁHOM zo dňa 25.11.2019 - číslo vkladu: V 3439/2019. (PDF, 501 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území HORNÉ BZINCE zo dňa 21.11.2019 - číslo konania: V 2215/2019.
(PDF, 838 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 19.11.2019 - číslo konania: V 3351/2019.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 18.11.2019 - číslo konania: V 3348/2019.
(PDF, 551 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 12.11.2019 - číslo konania: V 3256/2019.
(PDF, 315 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území HORNÁ STREDA zo dňa 18.11.2019 - číslo konania: V 1827/2019. (PDF, 796 kB)


"R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 08.11.2019 - číslo konania: V-3203/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 433 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Potvorice zo dňa 13.11.2019 - číslo konania: V 3302/2019.
(PDF, 439 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 08.11.2019 - číslo konania: V 3204/2019.
(PDF, 570 kB) 


O Z N Á M E N I E   o vypracovaní strategického dokumentu: Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu obce (ZaD č. 1. ÚPN-O) Nová Bošáca podľa § 5 zákona č. 24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) pre obstarávateľa Obec Nová Bošáca.
(PDF, 1 MB)


"R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území STARÁ TURÁ zo dňa 05.11.2019 - číslo vkladu: V 2861/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 462 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 11.11.2019 - číslo konania: V 3198/2019.
(PDF, 718 kB)


R O Z H O D N U T I E    o prerušení zisťovacieho konania vo veci zámeru "Bytová zóna TRINITIS" - Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ PROPERTY s.r.o. Bratislava v zastúpení ENVIS s.r.o Bratislava. (PDF, 171 kB)


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    o prerušení konania "Bytová zóna TRINITIS" - Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 162 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení zisťovacieho konania vo veci zámeru "Bytový komplex NOVA" - Nové Mesto nad Váhom - navrhovateľ Eugen Koronthály Bratislava v zastúpení PPR Peter Pálka Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 1 MB) 


R O Z H O D N U T I E   o prerušení zisťovacieho konania vo veci zámeru "Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov - Nové Mesto nad Váhom" navrhovateľ ALMI-EKO, s.r.o, Nitra.
(PDF, 1 MB)


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť   o prerušení konania Bytový komplex NOVA Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 163 kB)


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť  
  o prerušení konania Zber a skladovanie NO - ALMI-EKO s.r.o., prevádzka Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 98 kB)


R O Z H O D N U T I E   zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. vo veci oznámenia o navrhovanej činnosti Výrobný závod MANZ Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - rozšírenie areálu. (PDF, 401 kB)


P R O P O Z Í C I E   okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 250 kB)


V Y H L Á S E N I E   výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesńového volania 112 a civilnej ochrany". (PDF, 176 kB)


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. (PDF, 181 kB) 


O Z N A M   -   o   zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres  -  MYJAVA.
(PDF, 179 kB)


O K R E S N É   K O L O   S Ú Ť A Ž E    mladých záchranárov civilnej ochrany Myjava – Trnovce.

 
D O K U M E N T Á C I A   k okresnému kolu Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.