Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Úradna tabuľa

 

 OZNAM

GARANT ZVEREJNENÉ DŇA
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zápisu do evidencie lesných pozemkov, Výzva na podanie návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov, k.ú. Rudňany (PDF, 186 kB)

 

Pozemkový a lesný odbor

 

[03. 03. 2020]

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2020 (PDF, 187 kB)

Odbor všeobecnej vnútornej správy

[11. 12. 2019]

Počty vytvorených okrskov pre voľby do NR SR 2020 (PDF, 100 kB)

Odbor všeobecnej vnútornej správy

[05. 12. 2019]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 (PDF, 185 kB)

Odbor všeobecnej vnútornej správy

[07. 11. 2019]

REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY okresu SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Odbor starostlivosti o životné prostredie

[21. 10. 2014]