Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. november 2017, Nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program na zlepšenie kvality ovzdušia - oblasť riadenia kvality ovzdušia územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec a Kladzany (2,0 MB) pdf
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 (265,5 kB) pdf
Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 (556,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti do častí TANAP-u formou sezónnej uzávery v čase od 1.11. do 14.06. kalendárneho roka č. OU-PO-OSZP1-2017/034907-21/KM z 25.10.2017, zverej. 27.10.2017 (1,3 MB) pdf
Príloha k verejnej vyhláške OU-PO-OSZP1-2017/034907/KM z 25.10.2017 – Situačná mapa s grafickým vyobrazením TZCH na území TANAP-u so sezónnou uzáverou (3,1 MB) jpg
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene termínu ukončenia stavby „EKOTORYSA – Zásob. pit. vodou ...Kendice“ na 12/2019 OU-PO-OSZP3-2017/042083-02UM z 24.10.2017, zverej. 31.10.2017 (108,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní dňa 24.10.2017 v k.ú. Štrba pre stavbu „ Diaľnica D1 Važec Mengusovce“ OU-PO-OVBP2/2017/42694/107476/DA z 30.10.2017, zverej. 31.10.2017 (240,2 kB) pdf
Informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. – Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpoklad. vplyvov na životné prostredie činnosti „ Hobby Park Sekčov- Obchodný dom Retail1,2“ z 24.10.2017, zverej. 2.11.2017 (256,3 kB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého 2017/2018, MPaRV SR č. 1995/2017-730 z 18.10.2017, zverej. 2.11.2017 (272,9 kB) pdf
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Lemešany dňa 20.11.2017 OU-PO-PLO-2017/003713-36/HM z 2.11.2017, zverej. 3.11.2017 (368,6 kB) pdf
Rozhodnutie o zrušení rozh. obce Sedliská č. ÚR-471/2016-GB z 31.07.2017 o zastavení územ. konania stavby „Kaviareň pod hradom“ a o vrátení veci OU-PO-OVBP2-2017/39937/109384/ŠSS-KM z 2.11.2017, zverej. 7.11.2017 (8,5 MB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o návrhu na predĺženie platnosti územného rozhodnutia stavby „R4 LADOMÍROVÁ – HUNKOVCE“ OU-PO-OVBP2-2017/42104/109236/ŠSS-ZV zo 6.11.2017, zverej. 7.11.2017 (3,2 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu „Diaľnica D1 Važec Mengusovce“ v k.ú. Štrba OU-PO-OVBP2/2017/43697/110056/ŠSS-DA zo 7.11.2017, zverej. 9.11.2017 (239,9 kB) pdf
Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Príprava na vybudovanie cyklistick. chodníka Tatranská Lomnica - Tatranská kotlina“ dňa 2.11.2017 OU-PO-OVBP2/2017/3229/111328/ŠSS-DA z 9.11.2017, zverej. 13.11.2017 (482,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia obce Nová Kelča č. 161/2016 z 28.07.2016 „Bytový dom 12 b.j.“ mimo odvolacieho konania OU-PO-OVBP2-2017/24599/111905 z 13.11.2017, zverej. 13.11.2017 (99,7 kB) pdf