Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku „Lesy na LHC Krásny Brod“ č. OU-PO-OOP4-2020/015263-002-FIL zo dňa 29.01.2020, zverej. 29.01.2020 (1,1 MB) pdf
Oznámenie o začatí konania o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž „SP(007) Stropkov-cintorín jedov Vojtovce“ a nariadení ústneho pojednávania na 4.03.2020 č. OU-PO-OSZP2-2020/008778-002/BE zo dňa 9.01.2020, zverej. 27.01.2020 (171,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku „Lesy na LHC Nižná Jablonka“ č. OU-PO-OOP4-2020/014557-002-FIL zo dňa 27.01.2020, zverej. 27.01.2020 (654,0 kB) pdf
Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení konania o začatí JPÚ v časti k. ú. Trnkov, lokalita Od chotára OU-PO-PLO1-2020/002257-145 z 22. 1. 2020, zverej. 23. 1. 2020 (173,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku „Lesy na LHC Medzilaborce“ OU-PO-OOP4-2020/013777-002-FIL z 22. 1. 2020, zverej. 23. 1. 2020 (925,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku „Lesy na LHC Humenné“ OU-PO-OOP4-2020/013240-002-FIL z 20. 1. 2020, zverej. 21. 1. 2020 (762,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku „Lesy Tichý Potok“ OU-PO-OOP4-2020/012730-002-FIL zo 16. 1. 2020, zverej. 20. 1. 2020 (511,7 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o predĺžení lehoty na rozh. vo veci odvol. SVP š.p. Košice proti rozh. obce Lomné č. 2019/105 z 8.7.2019 listom MDV SR č.08400/2020/SV/02624 z 13.1.2020 do 17.3.2020 OU-PO-OVBP2-2020/009522/5168 zo 16.1.2020, zverej. 16.1.2020 (249,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Lesy Cemjata na LHC Cemjata OU-PO-OOP4-2020/012489-002-FIL z 15. 1. 2020, zverej. 16. 1. 2020 (655,3 kB) pdf
Určenie času núdze pre poľovné revíry OU-PO-OOP4-2020/012170-002-FIL zo 14. 1. 2020, zverej. 16. 1. 2020 (202,1 kB) pdf
Rozhodnutie o zrušení rozh. obce Sveržov prot.č.: 71/2019/58 Ká 36-02 z 8. 3. 2019 “Povolenie odstránenia stavby v k.ú. Nižný Tvarožec“ OU-PO-OVBP2-2020/6367/4574/ŠSS/VB zo 14. 1. 2020, zverej. 15. 1. 2020 (2,9 MB) pdf
Oznámenie o začatí 2 vyvlastňovacích konaní pre stavbu „ŽSR, Eletrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“ v k.ú. Humenné a Brekov dňa 16. 12. a 23. 12. 2019 OU-PO-OVBP2/2020/011138/4133/ŠSS-JL zo 14. 1. 2020, zverej. 14. 1. 2020 (522,7 kB) pdf
Oznam pre obhospodarovateľov lesa, zverej. 10. 1. 2020 (211,6 kB) pdf
Verejná vyhláška – Upovedomenie o odvolaní SVP, š.p. OZ Košice z 31. 7. 2019 proti rozhodnutiu obce Lomné č. 2019/105 z 8. 7. 2019 a výzva na vyjadrenie sa OU-PO-OVBP2-2020/009522/1874 z 8. 1. 2020, zverej. 9. 1. 2020 (1,5 MB) pdf
Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhod. vo veci odvolania proti rozhod. mesta Prešov č. SÚ/6375/2019-Sf/87 z 2.9.2019 o povolení stavby „Polyfunkčný objekt-moderniz. prevádzky, Pavlovič. nám. 38, PO“ č. OU-PO-OVBP2-2020/7965/1602 z 8.1.2020, zv. 9.1.2020 (439,9 kB) pdf
Zastavenie lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 MPRV SR č. 57840/2019 z 12. 12. 2019, zverej. 12. 12. 2019 (586,9 kB) pdf