Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2019, Utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k.ú. Šarišské Michaľany OU-PO-OVBP2/2019/31206/68324/ŠSS-DA z 12. 6. 2019, zverej. 14. 6. 2019 (462,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu stavbu „1971 - R4 Prešov – Severný obchvat“ v k.ú. Prešov OU-PO-OVBP2/2019/30850/68304/ŠSS-DA z 12.06.2019, zverej. 14. 6. 2019 (445,7 kB) pdf
Verejná vyhláška–Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu „Odstránenie havarijného stavu priepustu ID 16936 na ceste III/3183 (Pečovská Nová Ves – Ľutina)“ č. OU-PO-OCDPK-2019/011328-05 z 6. 6.2019, zverej. 12. 6.2019 (1,7 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení odvolacieho konania do doby právoplatného rozhodnutia o postavení účastníka konania vo veci umiestnenia stavby „Priemyselný park Poprad - II“ č. OU-PO-OVBP2-2019/29835/67143/ŠSS-KM z 11. 6. 2019, zverej. 12. 6. 2019 (1,9 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k.ú. Šarišské Michaľany OU-PO-OVBP2/2019/27531/61347 /ŠSS-ČE z 30. 5. 2019, zverej. 11. 6. 2019 (511,9 kB) pdf
Rozhodnutie zo vydané v zisťovacom konaní, že zmena navrhovanej činnosti " Logistické centrum Malý Šariš - 4.etapa výstavby - parkovisko "sa nebude posudzovať podľa zák. č. 24/2006 Z. z. OU-PO-OSZP3-2019/012982-12/ZM z 31. 5. 2019, zverej. 7. 6. 2019 (643,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa §24 ods. 1 zák. č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správ. konania vo veci posudz. predpoklad. vplyvov na živ. prostredie navrhov. činnosti „Zníženie energetickej náročnosti ŠD na Ul. 17.nov. 11, Prešov", zverej. 7.6.2019 (149,2 kB) pdf
Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o preskúmanie rozhodnutia mesta Svidník č. 2284-16639/2018 zo 7. 1. 2019 „Prestavba bytu v bytovom dome“ mimo odvolacieho konania OU-PO-OVBP2-2019/18818/65127 z 5. 6. 2019, zverej. 7. 6. 2019 (1,8 MB) pdf
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 1928/2019 z 27. 2. 2019 vo veci povolenia stavby „Obnova obalových konštrukcií byt. domu ul. Komenského č. 28-33 Bardejov“ č. OU-PO-OVBP2-2019/25076/63537/ŠSS-ČE zo 4. 6. 2019, zverej. 6. 6. 2019 (3,9 MB) pdf
Protokol o výsledku prerokovania Správy o doterajšom hospodárení ... pre obhospodarovateľov lesa v rámci LC „Lesy na LHC Solivar a Kokošovce“ na r. 2020 - 2029 OU-PO-OOP-2019/018698-1 MAP z 2. 5. 2019, zverej. 6. 6. 2019 (395,9 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania dňa 31. 5. 2019 pre stavbu „R4 Prešov – Severný obchvat“ v k. ú. Vyšná Šebastová č. OU-PO-OVBP2/2019/29830/63149/ŠSS-DA zo dňa 4. 6. 2019, zverej. 5. 6. 2019 (476,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní v dňoch 27.5., 28.5. 29.5 . a 31.5.2019 pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k. ú. Šarišské Michaľany č. OU-PO-OVBP2/2019/29197/62167/ŠSS-DA zo dňa 4.6.2019, zverej. 4.6.2019 (551,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania dňa 24. 5. 2019 a 27. 5. 2019 pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k. ú. Orkucany č. OU-PO-OVBP2/2019/029178/62368/ŠSS-DM zo dňa 3. 6. 2019, zverej. 4. 6. 2019 (481,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. - Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpoklad. vplyvov na životné prostredie navrhov. činnosti „Výrobný areál BHS-Sonthofen (Slovakia)" Haniska, zverej. 4.6.2019 (155,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní pre stavbu „I/68 Sabinov, preložka cesty“ v k.ú. Sabinov OU-PO-OVBP2/2019/27528/59390 /ŠSS-BP z 27. 5. 2019, zverej. 30. 5. 2019 (471,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zamietnutí odvol. a o potvrdení rozh. obce Spišský Štvrtok č. SOÚ 297/3351-71/2019/Čá z 15. 2. 2019 „TEXNET s.r.o. – odstránenie časti stavby“ OU-PO-OVBP2-2019/20975/58197/ŠSS-ZV z 29. 5. 2019, zverej. 30. 5. 2019 (3,1 MB) pdf
Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.01.2019 do 30.06.2019 vo všetkých poľovných revíroch v rámci SR MPaRV 1984/2019-730 z 18.01.2019, zverej. 18.01.2019 (42,4 kB) pdf