Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2019, sobota
 

Úradná tabuľa Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Galanta


:


Rozhodnutie: Zber odpadov zo železných a neželezných kovov, navrhovateľ Juraj Baráth a Mária Hartaiová, Krátka 1222, 925 23 Jelka
15. 07. 2019

Rozhodnutie: Zber odpadov zo železných a neželezných kovov, navrhovateľ Juraj Baráth a Mária Hartaiová, Krátka 1222, 925 23 Jelka

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - "Územný plán obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 1"
20. 06. 2019

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - "Územný plán obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 1"

Informácia pre verejnosť o zámere "Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v Galante"
20. 06. 2019

Informácia pre verejnosť o zámere "Zariadenie na zhodnocovanie odpadov v Galante"

Rozhodnutie - "Úprava vnútorných priestorov spolu s rozšírením LC Sereď", Lidl
18. 06. 2019

Rozhodnutie - "Úprava vnútorných priestorov spolu s rozšírením LC Sereď", Lidl

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy