Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Úradná tabuľa Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Galanta


:


Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: "Logistické centrum CARGO GROUP, SLOVAKIA"
02. 03. 2020

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: "Logistické centrum CARGO GROUP, SLOVAKIA"

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov v Galante"
24. 01. 2020

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov v Galante"

Informácia pre verejnosť - "Územný plán obce Šintava-Zmeny a doplnky č. 3/2002"
21. 01. 2020

Informácia pre verejnosť - "Územný plán obce Šintava-Zmeny a doplnky č. 3/2002"

Zámer - "výkupňa kovového šrotu a farebných kovov"
26. 08. 2019

Zámer - "výkupňa kovového šrotu a farebných kovov"

Informácia pre verejnosť - Zariadenie na zber odpadov, Zberný dvor Galanta (zvýšenie kapacity zariadení, doplnenie druhov odpadu z kovov, výmena hydraulických nožníc" - upovedomenie o začatí konania o zmene navrhovanej činnosti
07. 08. 2019

Informácia pre verejnosť - Zariadenie na zber odpadov, Zberný dvor Galanta (zvýšenie kapacity zariadení, doplnenie druhov odpadu z kovov, výmena hydraulických nožníc" - upovedomenie o začatí konania o zmene navrhovanej činnosti

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti "Čierna Voda - Skládka odpadov, III, IV. a V. etapa, SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia skládky"
31. 07. 2019

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti "Čierna Voda - Skládka odpadov, III, IV. a V. etapa, SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia skládky"

Rozhodnutie: Zber odpadov zo železných a neželezných kovov, navrhovateľ Juraj Baráth a Mária Hartaiová, Krátka 1222, 925 23 Jelka
15. 07. 2019

Rozhodnutie: Zber odpadov zo železných a neželezných kovov, navrhovateľ Juraj Baráth a Mária Hartaiová, Krátka 1222, 925 23 Jelka

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - "Územný plán obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 1"
20. 06. 2019

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - "Územný plán obce Kajal - Zmeny a doplnky č. 1"

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy