Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2018, Pondelok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Zvolen

Verejné vyhlášky

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 

Oznámenie o začatí konania o zmene ukončenia termínu stavby "Pliešovce, splašková kanalizácia, stoky A2, A2-4"

Dokumenty:

Oznámenie o zač. konania o zmene termínu uk. stavby - Pliešovce spl.kanalizácia (0038015_2018) (PDF, 160 kB)   zverejnené 19.10.2018

Situácia mapa katastra Pliešovce (PDF, 5 MB)   zverejnené 19.10.2018

 

Rozhodnutie o predĺžení termínu na dokončenie stavby "Kováčová, Rezidencie - inžinierske siete", pre stavebníka STAVEBNÝ HOLDING, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava.

Dokumenty: Stavebný Holding, a.s. (PDF, 209 kB)   zverejnené 16.10.2018

 

IBV Zvolen - Podborova, Borovianska ulica, vodovod

Dokumenty:

R_Gajdoš-Podbor-vodovod_povol (PDF, 362 kB)   zverejnené 10.10.2018

Podborová-voda001 (JPG, 1 MB)   zverejnené 10.10.2018

 

OZNAMENIE o začatí konania

Dokumenty:

Ozn_Budča_rozšír.kanali_predĺženie stav.pov_2020 (PDF, 270 kB)   zverejnené 26.09.2018

Mapa Budca (JPG, 1 MB)   zverejnené 26.09.2018

 

  

Pozemkový a lesný odbor:

 

Oznámenie o zverejnení úvodných podkladov projektu jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) Zvolenská Slatina, v zmysle § 10 ods. 1 zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dokument: Verejná vyhláška (PDF, 157 kB)   zverejnené 17.10.2018

 

Oznámenie o aktualizácii úvodných podkladov ku konaniu na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade Detva Sídlisko č.26-16 v katastrálnom území Detva podľa § 18c ods.3 zákona č.64/1997 Z.z.

Dokument: Oznámenie o aktualizácii úvodných podkladov (PDF, 163 kB)   zverejnené 15.10.2018

 

Oznámenie o zverejnení návrhu projektu pozemkových úprav vypracovaného za účelom vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ č. 26-47 Hájik 4 v katastrálnom území Môťová

Dokument: verejná vyhláška (PDF, 151 kB)   zverejnené 02.10.2018

 

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti. k. ú. Rybáre

Dokument: Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie - verejná vyhláška (PDF, 141 kB)   zverejnené 24.09.2018