Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2019, sobota
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Zvolen

Verejné vyhlášky

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 

Rozhodnutie pre Obec Ostrá Lúka

Dokumenty: 009811-Obec Ostrá Lúka-predĺženie platnosti povolenia-Verejný vodovod-RozhodnutieVV (PDF, 213 kB)   zverejnené 15.07.2019

 

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní zámeru navrhovanej činnosti „Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron“

Dokumenty: Rozhodnutie- SVP, PPO na Hrone (PDF, 302 kB)   zverejnené 04.07.2019

 

Rozhodnutie:   Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Slatina   Rozhodnutie SVP (PDF, 283 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

Oznámenie o začatí stavebného konania:   STAVEBNÝ HOLDING, a.s.  Oznamenie SH (PDF, 442 kB)   zverejnené 02.07.2019

 

OZNAMENIE o začatí konania

Dokumenty:

Ozn_Budča_rozšír.kanali_predĺženie stav.pov_2020 (PDF, 270 kB)   zverejnené 26.09.2018

Mapa Budca (JPG, 1 MB)   zverejnené 26.09.2018

   

 

Pozemkový a lesný odbor:

  

Oznámenie o zverejnení zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav, JPÚ Zvolenská Slatina.

Dokumenty: verejná vyhláška (PDF, 151 kB)   zverejnené 03.07.2018

 

Obvyklá výška nájomného

Okresný úrad Zvolen zverejňuje v zmysle § 1 ods.3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obvyklú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina :

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=zvolen

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=detva

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=krupina

 

Oznámenie o aktualizácii úvodných podkladov - Registra pôvodného stavu (RPS), v konaní na účely
vyporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ č. 26 – 38 Priehrada, v katastrálnom území Môťová.

Dokument: Verejna vyhlaska OU-ZV-PLO-2019/000537-167 (PDF, 153 kB)       Zverejnené: 07.05.2019.

 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 a 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky

Dokument: Informácia k nálezu US (PDF, 132 kB)   zverejnené 21.02.2019

  

 

Katastrálny odbor