Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2019, nedeľa
 

Úradná tabuľa OÚ Ilava

 

5.12.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3407/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 666 kB)

28.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu pod V 3041/2019. (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu pod V 2651/2019 (PDF, 682 kB)

20.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3147/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 613 kB)

18.11.2019

Stavebné povolenie Primium, s.r.o. v z. Ing. Pekárková OC InterCora DCA SO 302 Prekládka ver. vodovodov (PDF, 1 000 kB)

Informácia pre verejnosť : „Novostavba priemyselného areálu Ladce“ (PDF, 151 kB)

15.11.2019

Rozhodnutie o prerušení konania V 3147/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 2 MB)

 Rozhodnutie o povolení vkladu V 3192/2019 spolu s Verejnou vyhláškou (PDF, 897 kB)

14.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3180/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 852 kB)

12.11.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V3114/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 849 kB)

7.11.2019

Rozhodnutie, predĺženie platnosti SP Rozšírenie VV v obci Pruské, verejná vyhláška (PDF, 442 kB)

4.11.2019

Rozhodnutie o prerušení vo V 3041/2019 (PDF, 2 MB)

30.10.2019

Rozhodnutie V 3000/2019 (PDF, 907 kB)

28.10.2019

Oznámenie Odľahčovacie potrubie Pagáč Košeca (PDF, 661 kB)

18.10.2019

Rozhodnutie o prerušení konania OS Čaradová, kanalizácia, KR (PDF, 362 kB)

16.10.2019

Žiadosť o vydanie SP pre stavbu Rozšírenie LC Kaufland Ilava 3. etapa zmena SO 402.2 doplnenie (PDF, 628 kB)
                         Rozhodnutie MŽP SR vydané v rámci EIA, že sa stavba nebude posudzovať (PDF, 208 kB)

14.10.2019

Oprava X 10/2019 (PDF, 6 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2766/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 720 kB)

8.10.2019

Oznámenie Primum s.r.o. BA OC Intercora DCA SO 302 Prekládka VV (PDF, 305 kB)

7.10.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V2718/19 (PDF, 827 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V2757/19. (PDF, 924 kB)

Predĺženie platnosti SP Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pruské (PDF, 483 kB)

4.10.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2730/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 636 kB)

2.10.2019

Rozhodnutie o prerušení vo V 2651/2019 (PDF, 2 MB)

25.9.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2571/2019 (PDF, 844 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2599/2019 (PDF, 733 kB)

20.9.2019

Rozhodnutie o povolení   uskutočniť vodnú stavbu  „RODINNÝ DOM, KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, ČOV (PDF, 313 kB)

10.9.2019


Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: "Zóna HBV/IBV a IS, Hliny 1 - juh, Nová Dubnica (PDF, 496 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2420/2019 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 768 kB)

Rozhodnutie o oprave chyby v KO č. X-13/2019 verejnou vyhláškou (PDF, 4 MB)

3.9.2019

Zastavenie konania navrhovanej činnosti: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie dreveného odpadu (PDF, 164 kB)

28.8.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu spolu s verejnou vyhláškou V 2314/2019 (PDF, 978 kB).

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2580/2019 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 762 kB)

26.8.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2240/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 594 kB)

21.8.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2228/2019 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 673 kB)

Verejná vyhláška - zastavenie konania - Úprava brehov Porubského potoka
(PDF, 2 MB)

Oznámenie stavebného a vodoprávneho konania DČOV Horná Poruba, Porubský potok (PDF, 1 MB)

16.8.2019

V 2154/2019 (PDF, 7 MB)

13.8.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2130/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 624 kB)

12.8.2019

Rozhodnutie V 2135/2019 (PDF, 794 kB)

7.8.2019

Rozhodnutie o prerušení konania V 2130/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

5.8.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2068/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 702 kB)

Informácia pre verejnosť: Zámer navrhovanej činnosti: „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie dreveného odpadu“ (PDF, 149 kB)

26.7.2019

Rozhodnutie V 1796/2019 (PDF, 589 kB)

Rozhodnutie V 1569/2019 (PDF, 792 kB)

Rozhodnutie - Parkovisko HF NaJUS (PDF, 473 kB)

17.7.2019

Rozhodnutie V 1926/2019 (PDF, 754 kB)

16.7.2019

Rozhodnutie o prerušení konania OS Čaradová (PDF, 3 MB)

11.7.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1791/2019 (PDF, 755 kB)

Ilava rozhodnutie TSM DCA s.r.o., stavebné povolenie Zberný dvor DCA SO 302 DK a § 21 (PDF, 7 MB)

Rozhodnutie, predĺženie termínu na dokončenie stavby vodovodu v Červenom Kameni (PDF, 1 MB)

4.2.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1609/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 845 kB)

28.6.2019

Oznámenie o začatí konania o oprave chyby v KO č. X-13/2019 verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

27.6.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1610/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 592 kB)

25.6.2019

Rozhodnutie o prerušení konania do doby vyriešenia predbežnej otázky, Klobušice, Obytný súbor Čaradová  (PDF, 2 MB)

24.6.2019

Rozhodnutie V 1566/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 691 kB)

18.6.2019

Rozhodnutie o vklade V 1470/2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o oprave chyby v KO č. X-9/2019 verejnou vyhláškou (PDF, 1 MB)

Rzhodnutie o oprave chyby v KO X 10/2019 (PDF, 6 MB), príloha č. 1 (PDF, 17 MB) a príloha č. 2 (PDF, 2 MB)

6.6.2019

Rozhodnutie o prerušení konania MVE Košeca Pagáč (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie V 1398/2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie – V 1214/2019 (PDF, 1 MB)

30.5.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1329/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 732 kB)

Rozhodnutie pre KRAPS s.r.o. Ilava, SP a § 21 VZ pre Bytový dom 32 b.j., SO 03, 04.1, 05 (PDF, 10 MB)

27.5.2019

Oznámenie Obec Červený Kameň, Vodovod ČK II. etapa, predĺženie termínu na dokončenie stavby (PDF, 999 kB)

24.5.2019

TSM DCA s.r.o. Zberný dvor DCA SO302 DK (PDF, 1 MB)

                                                Zastavovací plán (PDF, 1 MB)


22.5.2019

Rozhodnutie V 1271/2019 (PDF, 734 kB)

Rozhodnutie o prerušení konania Odľahčovacie potrubie Jozef Pagáč Košeca (PDF, 3 MB)

Žiadosť TSM DCA s.r.o. Zberný dvor DCA, SO 302 Dažďová kanalizácia (PDF, 1 MB)

                                                 Rozhodnutie EIA Zberný dvor DCA (PDF, 5 MB)

21.5.2019

V 1284/2019 (PDF, 930 kB)

20.5.2019

Oznámenie o začatí konania o oprave chyby v KO č. X-9/2019 (PDF, 1 MB)

16.5.2019

Kolaudacne rozhodnutie  a zmena stavby pre Združený vodovod Bohunice Krivoklát, žiadateľ Obec Bohunice (PDF, 5 MB)

14.5.2019

V 1021/2019. (PDF, 942 kB)

13.5.2019

Rozhodnutie pre HKK s.r.o. Púchov, SO 03 R VV IBV Hornovec Slavnica, Rozšírenie verejného vodovodu, H (PDF, 8 MB)

6.5.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 997/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 868 kB)

29.4.2019

Rozhodnutie V 957_2019 (PDF, 736 kB)

Rozhodnutie V 932_2019 (PDF, 831 kB)

 

24.4.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 838/2019 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 709 kB)

23.4.2019

Informácia pre verejnosť: Zámer: „Parkovisko HF NaJUS, a.s. Dubnica nad Váhom“ (PDF, 153 kB)

11.4.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 611/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 536 kB)

8.4.2019

Zóna HBV/IBV a IS, Hliny 1-juh, Nová Dubnica (PDF, 151 kB)

4.4.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 653/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 873 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 669/2019 spolu s verejnou vyhláškou. (PDF, 2 MB)

3.4.2019

Oznámenie pre Kraps, s.r.o. Ilava Bytový dom 32 b.j. SO 03, 04.1, 05 (PDF, 1 MB)

                                                 Zastavovací plán (PDF, 640 kB)

1.4.2019

Oznámenie HKK Púchov, IBV Hornovec Slavnica, SO 03 rozšírenie verejného vodovodu (PDF, 1 MB)

                                                 Zastavovací plán (PDF, 225 kB)

28.3.2019

Predloženie odvolaním napadnutého rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2019/000363-014 GRA v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. (PDF, 166 kB)

26.3.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 493/2019 (PDF, 695 kB)

20.3.2019

Oznámenie pre Obec Bohunice, kolaudácia vodovodu (PDF, 2 MB)

19.3.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu  V 420/2019  (PDF, 531 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu  V 437_2019 (PDF, 493 kB)

13.3.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 466/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 658 kB)

12.3.2019

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu č. OÚ-IL-OSŽP-2019/000363.014 GRA zo dňa 28. 02. 2019 (PDF, 259 kB)
- Odvolanie ZDS Bratislava (PDF, 3 MB)


Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: Zberný dvor Ilava.
(PDF, 265 kB)

Povoleníe vkladu V 3860/2018 (PDF, 920 kB)

Povolenie vkladu V 404/2019 (PDF, 902 kB)

27.2.2019

Zastavenie konania o zmene navrhovanej činnosti: "Zariadenie na zber odpadov Ilava - rozšírenie zoznamu odpadov". (PDF, 165 kB)

Stavebné povolenie Hovorka, Hovorková SO 02 R VK Košeca (PDF, 7 MB)

22.2.2019

Rozhodnutie obec Bohunice, Vodovod Bohunice Krivoklát, predĺženie T na dokončenie stavby (PDF, 1 MB)

21.2.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 226/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 910 kB)

Rozhodnutie VV Predĺženie termínu na dokončenie stavby IDEA Ila (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie pod V 2835/2018 o ustanovení opatrovníka (PDF, 1 MB)

19.2.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 195/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 904 kB)

12.2.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 106/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 673 kB)

11.2.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu pod V 111/2019 (PDF, 569 kB)

6.2.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 36/2019. (PDF, 678 kB)

Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte X 6/2018 (PDF, 3 MB)

1.2.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 27/2019 spolu s verejnou vyhláškou (PDF, 726 kB)

25.1.2019

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3928/2018 (PDF, 684 kB)

23.1.2019

Oznámenie o predĺženie termínu na dokončenie stavby IDEA Ilava, Obchodná zóna Idea Ilava pri nemocnici, SO 305 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o predložení zámeru navrhovanej činnosti: "Zberný dvor Ilava". (PDF, 148 kB) 

Verejná vyhláška Obec Bohunice, Oznámenie, predĺženie termínu dokončenia stavby Združený vodovod Krivoklát - Buhunice (PDF, 1 MB)

 

30.11.2017

Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, s účinnosťou od 1.12.2017. sa mení pracovný čas v klientskom centre Okresného úradu Ilava pre agendu živnostenského podnikania spolu s výkonom tzv. inteligentnej podateľne pre podania agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Znema úradných hodín:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda: od 8.00 do 17:00 hod.
Piatok: od 8.00 do 14.00 hod.

24.11.2017

Stavebné povolenie pre Obec Pruské, Rozšírenie verejného vodovodu (PDF, 7 MB)

8.11.2017

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: Obytný súbor Zábreh, Ilava - Klobušice (PDF, 373 kB)

Informácia pre verejnosť:

1/ Obchodné centrum InterCora Dubnica nad Váhom (PDF, 151 kB)

2/ Rozšírenie zariadenia na zber kovového odpadu (PDF, 151 kB)

24.10.2017

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného a vodoprávneho povolenia k stavbe ,,Hanon Ilava - Plant 2 - Phase 4" (PDF, 501 kB)

18.10.2017

Oznámenie o začatí konania Rozšírenie verejného vodovodu, Obec Pruské (PDF, 649 kB)

Informácia pre verejnosť: Obchodné centrum - Dubnica nad Váhom (PDF, 151 kB)

3.5.2017

UPOZORNENIE OBČANOV OKRESU O POVINNOSTI NAPOJIŤ STAVBU NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

      Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa ustanovení § 36 ods. 5 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov okresu, vlastníkov stavieb a vlastníkov pozemkov na zákonnú povinnosť stanovenú v § 23 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a to pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu, ak je v obci zriadená a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu. V prípade, že si vlastník stavby alebo pozemku, kde vznikajú odpadové vody nesplní svoju zákonnú povinnosť môže mu byť Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 442/2002  Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách uložená pokuta od 16 eur až do výšky 331eur.

7.7.2015

Okresný úrad Trenčín   m e n í   rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18 (ďalej len „pracovisko“), č. p.: OU-TN-OO-2015/002000-19 zo dňa 10. apríla 2015 nasledovne:
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Streda: 08.00 – 17.00 hod.

Oznámenie o zmene vo výkone činnosti pracoviska OÚ Trenčín v klientskom centre OÚ Ilava (PDF, 111 kB) /pdf. 108 kB/

PLO_ILAVA-ROZHODNUTIE o zmenách vo výkone činnosti pracoviska (PDF, 137 kB) /pdf, 134 kB/

18.5.2015

Právna pomoc hradená štátom je dôležitá pre ľudí, ktorí hľadajú spravodlivosť, ale pre nedostatok prostriedkov si nemôžu dovoliť služby právnikov. Aby mohli efektívne hájiť svoje práva a domôcť sa spravodlivosti potrebujú rovnako ako všetci ostatní v určitých situáciách kvalifikované právne poradenstvo. Z tohto dôvodu Okresný úrad Ilava v spolupráci s Centrom právnej pomoci poskytuje obyvateľom každý štvrtok  služby právnika.

Ing. Dana Šťastná
prednostka OÚ Ilava  

13.4.2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť existujúceho pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len „pracovisko“) o výkon štátnej správy na úseku  poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude na predmetnom úseku štátnej správy vykonávať svoju činnosť v dobe od   13. apríla 2015 do 30. júna 2015 v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Pondelok: 08.00 – 15.00 hod.
Streda:     08.00 – 17.00 hod.

Rozšírené pracovisko bude vykonávať štátnu správu na predmetnom úseku pre okres Ilava, územný obvod ktorého tvoria tieto mestá a obce: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Nová Dubnica, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 13. apríla 2015.           

ROZHODNUTIE (PDF, 139 kB) /pdf, 136kB/
PRÍLOHA K ROZHODNUTIU (PDF, 218 kB) /pdf, 212 kB/

16. 2. 2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií na dobu neurčitú v rozsahu:

   a) žiadosti podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   b) žiadosti podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre mesto Ilava a 18 obcí: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

a mení čas určený na vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb pri výkone štátnej správy na úsekoch živnostenského podnikania a cestnej dopravy a pozemných komunikácií takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:    od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:     od 8.00 do 14.00 hod.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 16. februára 2015.

27. 8. 2014

Okresný úrad Trenčín zriaďuje  pracovisko Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania.
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre mesto Ilava a 18 obcí:
Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:
Pondelok:       od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:           od 8.00 do 17.00 hod.

Tel: 042/4449016
E-mail: ozpo@tn.vs.sk

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 1. septembra 2014.

Rozhodnutia o zriadení, zmene pôsobnosti a   (PDF, 173 kB)náplň činnosti odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Trenčíne, pracovisko Ilava (PDF, 173 kB) /pdf, 3 MB/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy