Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

ÚRADNÁ TABUĽA Okresného úradu Košice

>>DÔLEŽITÝ OZNAM OÚ<< >>COVID-19 [INFORMÁCIE]<< >>DÔLEŽITÝ OZNAM OÚ<< >>COVID-19 [INFORMÁCIE]<<


 

Na zvýšenie prehľadnosti v dokumentoch na stiahnutie si jednotlivé odbory zverejňujú tieto dokumenty na úradnej tabuli vlastného odboru (v ponuke vyššie).


Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.


 

Posledná zmena: 12. 3. 2020, 13:30