Úradná tabuľa

 

ODBOR KATASTRÁLNY 

Verejné vyhlášky

V   981 2019 Mojmír Ružek (PDF, 869 kB)

V_1066_2019 Dominika Sutič (PDF, 806 kB)

V_1069_2019 Štefan Zamec (PDF, 338 kB)

V_1179_2019 Monika Nekolová (PDF, 384 kB)

V_1417_2019 Anna Holubová (PDF, 342 kB)

V_1722_2019 Hynek Siksta (PDF, 501 kB)

V_2238_2019 Pavel Pastucha (PDF, 376 kB)

V_2508_2019 Ladislav Markusek (PDF, 498 kB)

V_3035_2019 Anna Ružek (PDF, 502 kB)

V_3404_2019 Beata Jirková (PDF, 605 kB) 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

 


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIE

Výsledková listina a víťazné práce výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochravy Pezinok 2018" na školský rok 2018/2019

Výsledková listina a víťazné práce

Výsledková listina a fotodokomentáci víťazných prác súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" okresného kola pre školský rok 2017/2018

PDF dokument  Výsledková listina a fotodokumentácia

  


POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

PDF dokument Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky (PDF, 253 kB) 

 


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pozor! Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi

PDF dokument Informácia Ministerstva životného prostredia SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu (Lygodactylus williamsi)

PDF dokument Pozor! Zmena povinností pre držiteľov papagájov sivých - žakov (Psittacuserithacus) a gekónov druhu (Lygodactylus williamsi)

 

Radi by ste si priniesli zo svojich ciest krásny suvenír? 

Ohrozený druh - vhodný suvenír zo zahraničia (PDF, 400 kB)

Dovoz suvenírov zo zahraničia (PDF, 302 kB)

 

Úsek ochrany vodných tokov

 

Úsek ochrany prírody

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Robotická farma Šenkvice (PDF, 534 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - rekonštrukcia Staromlynského (Jurského) potoka, Svätý Jur (PDF, 533 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre strategický dokument „Zmena a doplnky č. 1/2018 mesta Pezinok“ (PDF, 439 kB)

Informácia pre verejnosť - zmena navrhovanej činnosti Zóna Sever III. - Rozália, Pezinok (PDF, 158 kB)

Informácia pre verejnosť - predloženie zámeru stavby Malokarpatské vinice s. r. o., Častá (PDF, 151 kB)