Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2019, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie kolaudácie - Ing. Ľuboš Demín, Šurany, "Zóna rodinných domov Šurany", verejná vyhláška (zverejnené: 10.7.2019) (164,6 kB) pdf
Výstavba nákupného strediska Piritov - SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Kanalizačná prípojka v Nových Zámkoch (zverejnené: 2.7.2019) (707,9 kB) pdf
Upovedomenie o začatí konania vo veci uznania Samostatnej bažantice Trávnica a nariadenie vykonania miestnej ohliadky (zverejnené: 27.6.2019 - 12.7.2019) (227,1 kB) pdf
Návrh šachty sekčného uzáveru na trase Nové Zámky - Kolta (zverejnené: 25.6.2019 - 10.7.2019) (229,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť: „Výrobňa a spracovanie organického vína“,navrhovateľ:ORGANIC, s.r.o.,Mlynské Nivy 71,821 05 Bratislava,IČO:47 182 369,v zastúpení Ing. Brigita Krakovská Smetanova č.1611/5,943 01 Štúrovo-zisť.konanie (zverejnené:21.6.-12.7.2019) (152,0 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - „Skladová hala s administratívou“, navrhovateľ: Halász Trans s.r.o., 941 41 Bešeňov č. 3 (zverejnené: 20.6.2019 - 4.7.2019) (444,5 kB) pdf
Stavebné povolenie vodnej stavby "Lokalita IBV "Za školou"" Šurany (zverejnené:18.6.2019) (192,6 kB) pdf
Výrobňa sypkých kŕmnych zmesí s granuláciou (zverejnené:18.6.2019) (73,1 kB) rtf
Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá(zverejnené: 17.5.2019) (236,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby, Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Komjatice + potvrdenie o zverejnení (zverejnené: 6.5.2019) (1,2 MB) pdf
Rozšírenie vodovodu (zverejnené: 12.4.2019) (232,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť o zverejnení žiadosti o SP AGROCONTRACT Závlahy (zverejnené: 28.3.2019) (66,7 kB) pdf
Žiadosť o stavebné povolenie a osobitné užívanie vôd na vodnú stavbu Mikuláš - Závlaha pozemkov, stavebník: AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Dubník (zverejnené: 28.3.2019) (639,8 kB) pdf
Informácia o Náleze Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z.. (zverejnené: 12.2.2019) (89,8 kB) pdf
Určenie času núdze podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve (zverejnené: 10.1.2019) (280,4 kB) pdf
Opatrenie- mníška veľkohlavá (zverejnené: 19.12.2018) (1,2 MB) pdf