Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa odboru

Verejné vyhlášky

21.09.2020 Oznámenie o výrube porastu v rámci periodickej údržby Dubnička v k. ú.  Bojnice – SVP, š. p. Piešťany (PDF, 171 kB)

21.09.2020 Oznámenie o výrube drevín pod elektrickým vedením 110 kV 7703 – ENZA s.r.o. Čadca (PDF, 220 kB)

21.09.2020 Oznámenie o výrube porastov v OP VN vedenia 259 v k. ú.  Čavoj, Chvojnica, Nitrianske Pravno, Valaská Belá, Temeš – PLATAN, Zvolen (PDF, 137 kB)

14.09.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Oslany Kubáňová (PDF, 198 kB)

04.08.2020 Oznámenie o výrube porastov v OP VN vedenia 293 N.Pravno, Tužina Klačno PLATAN (PDF, 181 kB)

04.08.2020 Oznámenie o výrube porastov v OP VN vedenia 312 Nová Lehota, Handlova PLATAN (PDF, 179 kB)

04.08.2020 Oznámenie o výrube porastov v OP VN vedenia 293 N.Pravno PLATAN (PDF, 171 kB)

14.07.2020 Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme VN vedenia 259 v k. ú. Nevidzany, Temeš, Čavoj –  PLATAN, Zvolen (PDF, 161 kB)

08.06.2020 Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme VN vedenia 259 v k. ú. Diviaky nad Nitricou, Ješkova Ves, Nitrianske Rudno, Diviacka nová Ves, Nováky, Zemianske Kostoľany – PLATAN Zvolen (PDF, 258 kB)

28.05.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza (PDF, 423 kB)

21.04.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie o prerušení konania 000354 235 dokument s parafami (0021882 2020) – stavba „Vedenie 2x400kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany“ (PDF, 201 kB)

24.03.2020 Oznáme o výrube porastov v ochrannom pásme na linke vedenia VN 259 – havarijný stav v k. ú. Rudnianska Lehota – PLATAN (PDF, 2 MB)

27.02.2020 Oznámenie o výrube porastu v rámci periodickej údržby v k. ú. Liešťany (PDF, 319 kB)

27.02.2020 Oznámenie výrubu podľa osobitného predpisu v k. ú. Nitrianske Sučany (PDF, 618 kB)

27.02.2020 Oznámenie o výrube pod elektrovodmi VN 283 Bánovce – Skačany – Partizánske v k. ú. Dolné Vestenice (PDF, 495 kB)

25.02.2020 Oznámenie výrubu drevín podľa osobitného predpisu, StVPS, v intraviláne k. ú. Prievidza (PDF, 515 kB)

25.02.2020 Oznámenie výrubu drevín podľa osobitného predpisu, Lesy SR, k. ú. Kľačno (PDF, 1 MB)

25.02.2020 Oznámenie výrubu drevín podľa osobitného predpisu, StVPS, k. ú. Bojnice (PDF, 1 MB)

18.02.2020 Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme VN vedenia VN 312 v k. ú. Nová Lehota obec Handlová – PLATAN (PDF, 166 kB)

18.02.2020 Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme VN vedenia  VN 295, 298, 260 v k. ú. Prievidza – PLATAN (PDF, 173 kB)

11.02.2020 Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod elektrickým vedením 110 kV, vedenie č. 7631 Zemianske Kostoľany – Bystričany v k. ú. Zemianske Kostoľany - ENZA s.r.o. Čadca (PDF, 280 kB)

11.02.2020 Oznámenie výrubu podľa osobitného predpisu – zastavaná plocha a nádvorie KN-C 370/64 v k. ú. Prievidza - StVPS, a.s. Banská Bystrica (PDF, 364 kB)

07.02.2020 Oznámenie o výrube porastov VN 259 PLATAN (PDF, 273 kB)

07.02.2020 Oznámenie o výrube porastu v rámci periodickej údržby Nitrianske Rudno SVP (PDF, 359 kB)

28.01.2020 Oznámenie o výrube pod elektrovodmi VN 261 Partizanske – Oslany – ENO  – firma EKOREM s.r.o. Lipany (PDF, 479 kB)

16.01.2020 Oznámenie o výrube porastov 1 v ochrannom pásme vedenia na linke číslo VN 378 v k. ú. Veľké Pole, Radobica – spoločnosť PLATAN, Zvolen (PDF, 480 kB)

16.01.2020 Oznámenie o výrube porastov 2 v ochrannom pásme vedenia na linke číslo VN 378 v k. ú. Veľké Pole, Radobica – spoločnosť PLATAN, Zvolen (PDF, 482 kB)

16.01.2020 Oznámenie o výrube porastov 3 v ochrannom pásme vedenia na linke číslo VN 293 v k. ú. Veľké Pole, Radobica – spoločnosť PLATAN, Zvolen (PDF, 357 kB)

16.01.2020 Oznámenie o výrube porastov 4 v ochrannom pásme vedenia na linke číslo VN 261 v k. ú. Veľké Pole, Radobica – spoločnosť PLATAN, Zvolen (PDF, 336 kB)

25.06.2019 Verejná vyhláška - Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii (PDF, 317 kB)