Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Úradné hodiny OCP PZ

Úradné hodiny OCP PZ

S účinnosťou od 05.10.2020 sa v súvislosti s uznesením Vlády SR č. 587/2020 budú na stránkových pracoviskách oddelení cudzineckej polície vybavovať len tie osoby, ktoré budú objednané online prostredníctvom elektronickej služby. Osoby bez online rezervácie bude možné vybaviť len v odôvodnených prípadoch (osobitný  zreteľ, humanitárny dôvod) so súhlasom príslušného riaditeľa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície PZ.

Oddelenie cudzineckej polície PZ v Bratislave, Regrútska 4, Bratislava kvôli enormnému záujmu klientov o návštevu stránkového pracoviska OCP PZ  prijalo opatrenie, ktorým rozšírilo stránkové hodiny oddelenia aj na utorok a štvrtok od 08.00 hod. do 14.00 hod. V tieto dva dni budú vybavení len cudzinci, ktorí sa objednajú cez elektronický objednávací  systém.

Objednávací systém

Zároveň upozorňujeme cudzincov, ktorým v krátkej dobe končí udelený pobyt, aby nepodliehali zbytočnej panike pokiaľ sa im dovtedy nepodarí získať voľný termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu. Novela zákona o pobyte cudzincov (Zákon č. 73/2020 Z. z.) predĺžila automaticky platnosť každého prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19,  alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. Takýto pobyt sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. To znamená, že si môžu rezervovať akýkoľvek najbližší termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu aj keď by bol až po zdanlivom skončení platnosti pôvodného pobytu a nemusia zbytočne čakať v rade pred OCP PZ od skorého rána bez konkrétneho termínu.

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica oznamuje, že na Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Ružomberok nie je možné využívať objednávací  systém.

Dňom 01. 06. 2020 sa za dodržiavania stanovených hygienických opatrení obnovuje režim na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ v plnom rozsahu tak, ako bol aplikovaný pred zavedením opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Stanoveným dňom budú prijímané všetky životné situácie bez obmedzenia.

Stránkové hodiny:
Pondelok: od 07.30 hod. do 15.00 hod.
Streda: od 07.30 hod. do 17.30 hod.
Piatok: od 07.30 hod. do 12.00 hod.  (Výnimkou je OCP PZ Bratislava od 07.30 hod. do 14.00 hod.)

POZOR ZMENA!

Upozorňujeme, že odo dňa 01.05.2018 si nebude môcť podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu priamo
na policajnom útvare  (príslušné OCP PZ) ten štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa na území Slovenskej republiky
zdržiava na základe platného schengenského víza.

Oddelenie cudzineckej polície PZ  Pôsobnosť (okresy)
 OCP PZ Bratislava  Bratislava I.až V.
 OCP PZ Dunajská Streda Dunajská Streda, Galanta, Senec
 OCP PZ Trnava Trnava, Malacky, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
 OCP PZ Nitra Nitra, Hlohovec, Partizánske, Topolčany, Zlaté Moravce
 OCP PZ Nové Zámky Nové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa
 OCP PZ Trenčín Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Prievidza, Púchov
 OCP PZ Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Krupina
 OCP PZ Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Rožňava, Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš
 OCP PZ Žilina Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
 OCP PZ Košice Košice I., II., III., IV., Košice – okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves
 OCP PZ Michalovce Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina, Medzilaborce
 OCP PZ Prešov Prešov, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Levoča, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou
 OCP Ružomberok  Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok,
Turčianske Teplice, Tvrdošín

 

Jednotlivé oddelenia cudzineckej polície PZ budú vybavovať objednaných klientov v stránkových dňoch v čase od 7:30 do 10:30 h.

Telefonické informácie na čísle +421-9610-36999 sa poskytujú od pondelka do piatka v čase od 08:00 h do 15:00 h.

Rozsah stanovených stránkových hodín určených na vybavovanie objednaných cudzincov

  Úradné hodiny OCP PZ Bratislava
Deň   Úradné hodiny
Pondelok    
07:30 - 14:30  
(pozn. o 14.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Utorok


07:30 - 14:30  
(pozn. o 14.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Streda


07:30 - 16:30  
(pozn. o 16.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Štvrtok


07:30 - 14:30  
(pozn. o 14.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Piatok


07:30 - 13:30  
(pozn. o 13.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Rozsah stanovených stránkových hodín určených na vybavovanie objednaných cudzincov

  Úradné hodiny OCP PZ Dunajská Streda
Deň   Úradné hodiny
Pondelok    
07:30 - 14:30  
(pozn. o 14.10 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Utorok


-

Streda


07:30 - 16:30  
(pozn. o 16.10 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Štvrtok


-

Piatok


07:30 - 11:30  
(pozn. o 11.10 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Rozsah stanovených stránkových hodín určených na vybavovanie objednaných cudzincov

  Úradné hodiny OCP PZ Trnava
Deň   Úradné hodiny
Pondelok    
07:30 - 15:00  
(pozn. o 14.40 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Utorok


-

Streda


07:30 - 17:30  
(pozn. o 17.10 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

 

Štvrtok


-

Piatok


07:30 - 12:00  
(pozn. o 11.40 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Rozsah stanovených stránkových hodín určených na vybavovanie objednaných cudzincov

  Úradné hodiny OCP PZ Nitra
Deň   Úradné hodiny
Pondelok    
07:30 - 11:50  
(pozn. o 11.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Utorok


-

Streda


07:30 - 11:50  
(pozn. o 11.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Štvrtok


-

Piatok

 

07:30 - 11:50  
(pozn. o 11.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Rozsah stanovených stránkových hodín určených na vybavovanie objednaných cudzincov

  Úradné hodiny OCP PZ Nové Zámky
Deň   Úradné hodiny
Pondelok    
07:30 - 11:50  
(pozn. o 11.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Utorok


-

Streda


07:30 - 11:50  
(pozn. o 11.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

Štvrtok


-

Piatok


07:30 - 11:50  
(pozn. o 11.30 hod. príchod posledného objednaného cudzinca)

 

Úradné hodiny OCP PZ Žilina a OCP Trenčín
Deň   Úradné hodiny
Pondelok

    07:30 - 15:00    

Utorok

-

Streda 07:30 - 17:30
Štvrtok 07:30 - 15:00
/ významný zahraničný investor/
Piatok 07:30 - 12:00

 

  Úradné hodiny platné pre všetky ostatné oddelenia cudzineckej polície PZ
  Deň   Úradné hodiny   Prestávka   Úradné hodiny
  Pondelok   7.30 hod. - 12.00 hod.   12.00 hod. – 12.30 hod.   12.30 hod. - 15.00 hod.
  Streda   7.30 hod. - 12.00 hod.   12.00 hod. – 12.30 hod.   12.30 hod. - 17.30 hod.
  Piatok   7.30 hod. - 12.00 hod.  Upravené dňa/Last Modify: 2. 10. 2020, 14:38