Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Úradné hodiny OCP PZ

Úradné hodiny OCP PZ

S účinnosťou od 05.10.2020 sa v súvislosti s uznesením Vlády SR č. 587/2020 budú na stránkových pracoviskách oddelení cudzineckej polície vybavovať len tie osoby, ktoré budú objednané online prostredníctvom elektronickej služby. Osoby bez online rezervácie bude možné vybaviť len v odôvodnených prípadoch (osobitný  zreteľ, humanitárny dôvod) so súhlasom príslušného riaditeľa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície PZ.

Oddelenie cudzineckej polície PZ v Bratislave, Regrútska 4, Bratislava kvôli enormnému záujmu klientov o návštevu stránkového pracoviska OCP PZ  prijalo opatrenie, ktorým rozšírilo stránkové hodiny oddelenia aj na utorok a štvrtok od 08.00 hod. do 14.00 hod. V tieto dva dni budú vybavení len cudzinci, ktorí sa objednajú cez elektronický objednávací  systém.

Objednávací systém

Zároveň upozorňujeme cudzincov, ktorým v krátkej dobe končí udelený pobyt, aby nepodliehali zbytočnej panike pokiaľ sa im dovtedy nepodarí získať voľný termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu. Novela zákona o pobyte cudzincov (Zákon č. 73/2020 Z. z.) predĺžila automaticky platnosť každého prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19,  alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. Takýto pobyt sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie. To znamená, že si môžu rezervovať akýkoľvek najbližší termín na podanie žiadosti o obnovenie pobytu aj keď by bol až po zdanlivom skončení platnosti pôvodného pobytu a nemusia zbytočne čakať v rade pred OCP PZ od skorého rána bez konkrétneho termínu.

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica oznamuje, že na Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Ružomberok je možné využívať objednávací  systém.

Dňom 01. 06. 2020 sa za dodržiavania stanovených hygienických opatrení obnovuje režim na stránkových pracoviskách jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ v plnom rozsahu tak, ako bol aplikovaný pred zavedením opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Stanoveným dňom budú prijímané všetky životné situácie bez obmedzenia.

Stránkové hodiny:
Pondelok: od 07.30 hod. do 15.00 hod.
Streda: od 07.30 hod. do 17.30 hod.
Piatok: od 07.30 hod. do 12.00 hod.  (Výnimkou je OCP PZ Bratislava od 07.30 hod. do 14.00 hod.)

POZOR ZMENA!

Upozorňujeme, že odo dňa 01.05.2018 si nebude môcť podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu priamo
na policajnom útvare  (príslušné OCP PZ) ten štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa na území Slovenskej republiky
zdržiava na základe platného schengenského víza.

Územná pôsobnosť OCP PZ
Oddlenenie cudzineckej polície PZ Pôsobnosť (okresy)
OCP PZ Bratislava Bratislava I. až V.
OCP PZ Dunajská Streda Dunajská Streda, Galanta, Senec
OCP PZ Trnava Trnava, Malacky, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
OCP PZ Nitra Nitra, Hlohovec, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce
OCP PZ Nové Zámky Nové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa
OCP PZ Trenčín  Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Prievidza, Púchov
OCP PZ Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Krupina
OCP PZ Rimavská Sobota  Rimavská Sobota, Rožňava, Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš
OCP PZ Žilina  Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
OCP PZ Košice Košice I. až IV, Košice - okolie, Gelnica, Špišská Nová Ves
OCP PZ Michalovce Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina, Medzilaborce
OCP PZ Prešov Prešov, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Levoča, Stropkov, Svidník
OCP PZ Ružomberok Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice


Jednotlivé oddelenia cudzineckej polície PZ budú vybavovať objednaných klientov v stránkových dňoch v čase od 7:30 do 10:30 h.

Telefonické informácie na čísle +421-9610-36999 sa poskytujú od pondelka do piatka v čase od 08:00 h do 15:00 h.

Rozsah stanovených stránkových hodín určených na vybavovanie objednaných cudzincov

Úradné hodiny OCP PZ Bratislava
Deň Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok 07:30 - 14:00
Streda 07:30 - 17:30
Štvrtok 07:30 - 14:00
Piatok 07:30 - 14:00

 

Úradné hodiny OCP Trenčín
Deň Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 17:30
Piatok 07:30 - 15:00

 

Úradné hodiny ostatné OCP
Deň Úradné hodiny
Pondleok 07:30 - 15:00
Streda 07:30 - 17:30
Piatok 07:30 - 12:00

  

 Upravené dňa/Last Modify: 30. 12. 2020, 12:48