Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2019, Štvrtok
 

Úradné oznamy

Oznamy úradu (iné informácie)

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - delegovanie členov do okresnej volebnej komisie (DOCX, 16 kB)

 

Oznámenie o zmene bankového spojenia - výber správnych poplatkov

Oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu

platné od 1. januára 2015.

 

1)    účet číslo v tvare IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 sa použije pre správne poplatky za úkony na úseku katastra 

2)    účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre všetky ostatné správne poplatky 

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA