Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Úsek riaditeľa

Na čele archívu je riaditeľ, ktorý zastupuje archív v rozsahu svojej právomoci a v rozsahu vymedzenom generálnym riaditeľom sekcie verejnej správy ministerstva vnútra.

Do úseku riaditeľa patrí sekretariát a personálny referát.