Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle

http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

Príloha: Tlačivo žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní (RTF, 75 kB)[rtf, 73kB]

Kontaktná osoba:  RNDr. Dana Čuláková PhD. tel. č.: 041/733 5872, e-mail: dana.culakova@minv.sk