Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Vedel si to?

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty aktivity

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne,
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • základné školy,
  • stredné školy,
  • gymnáziá

Ciele aktivity

  • zvyšovanie právneho vedomia žiakov, nakoľko podľa výpovedí cieľovej skupiny, keby vedeli, že páchajú trestný čin, by tak nekonali,
  • eliminácia trestnej činnosti páchanej mládežou,
  • uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie,
  • prevencia viktimácie,
  • získanie dôvery v políciu.

Charakteristika aktivity

     Preventívna aktivita „Vedel si to?“ je zameraná na žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl na území Trenčianskeho kraja. Prebieha formou besedy, počas ktorej je žiakom vysvetlený pojem trestno-právna zodpovednosť, skutkové podstaty trestných činov najčastejšie páchaných cieľovou skupinou, následky za protiprávne konanie, prevencia viktimácie (rady ako postupovať, v prípade, že sa stanú obeťou trestnej činnosti alebo svedkom trestnej činnosti). Na záver besedy majú žiaci možnosť vyskúšať si „alkoholické okuliare“, ktoré pomôžu deťom vidieť svet očami človeka pod vplyvom alkoholu v stave, keď si to dokážu uvedomiť.