Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2018, Streda
 

Vedenie úradu

Ing. Jozef Lazár

prednosta
Telefón (055) 6001 200
Fax (055) 633 67 18
   
   

Vedúci odborov:

 

 

ORGANIZAČNÝ ODBOR

Ing. Anna Hrabětová

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 220

 

 

ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY

JUDr. Emília Župíková

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 270

 

 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

Ing. Alena Vaisová

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 292

 

Ing. Dávid Mrukvia

 

ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Dávid Mrukvia

vedúci odboru
Telefón (055) 6001 440

 

 

MAJETKOVOPRÁVNY ODBOR

JUDr. Štefan Veselka

vedúci odboru
Telefón (055) 7245 300

 

 

 

ODBOR ŠKOLSTVA

Ing. Jozef Javorka, CSc.

vedúci odboru
Telefón (055) 7245 442

 

 

ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

Ing. Matej Styk

vedúci odboru
Telefón (055) 6001 450

 

 

ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

JUDr. Anna Vantová

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 303

 

 

 

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Ing. Diana Hüblerová

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 355

 

 

 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

JUDr. Henrieta Halászová

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 250
Fax (055) 633 95 09

 

 

 

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Ing. Gabriela Pramuková

vedúca odboru
Telefón (055) 7245 500

 

 

 

KATASTRÁLNY ODBOR

Ing. Eva Trembeczká, PhD.

vedúca odboru
Telefón (055) 281 80 00