Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Venezuelská republika

  1. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Venezuelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (výmena nót Caracas, 11. júla 1991) 
    -  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 448/1991 
    -  nadobudnutie platnosti: 15. augusta 1991