Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

verejné vyhlášky

OU-ZA-OSZP3-2020/007656_003/Bar zverejnené dňa 05.03.2020 (PDF, 645 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/005091_003/Ros zverejnené dňa 04.03.2020 (PDF, 390 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/004859 006/Val zverejnené dňa 24.02.2020 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2020/004610 004/Val zverejnené dňa 03.02.2020 (PDF, 855 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/007940 004/Ros zverejnené dňa 30.01.2020 (PDF, 457 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/004641 004/Ros zverejnené dňa 28.01.2020 (PDF, 854 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/004825 005/Val zverejnené dňa 28.01.2020 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2020/007436 003/Val zverejnené dňa 24.01.2020 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2020/003817 004/Ros zverejnené dňa 20.01.2020 (PDF, 611 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/004517 008/Ros zverejnené dňa 17.01.2020 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2020/004836 002/Bar zverejnené dňa 17.01.2020 (PDF, 901 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/007656 002/Bar zverejnené dňa 17.01.2020 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/0286800 004/Val zverejnené dňa 20.12.2019 (PDF, 540 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/051731 002/Val zverejnené dňa 19.12.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/027976 007/Ros zverejnené dňa 11.12.2019 (PDF, 605 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/043725 003/Val zverejnené dňa 02.12.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/044562 004/Val zverejnené dňa 27.11.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/049548 002/Han zverejnené dňa 26.11.2019 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu 15.11.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/042627 003/Mrh zverejnené dňa 13.11.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  TS (005) / Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky – SK/EZ/TS/973 zverejnené dňa 12.11.2019 (PDF, 459 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004598 011/Han zverejnené dňa 28.10.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/034374 003/Ros zverejnené dňa 28.10.2019 (PDF, 534 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/043725_002/Val zverejnené dňa 22.10.2019 (PDF, 571 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/013435_005/Ros zverejnené dňa 22.10.2019 (PDF, 789 kB) 

OU-ZA-OSZP3-2019/043581_002/Fod zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/041457_002/Fod zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/044562_003/Val zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/024627_002/Mrh zverejnené dňa 03.10.2019 (PDF, 336 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/027876_005/Ros zverejnené dňa 02.10.2019 (PDF, 891 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/003861_008/Bar zverejnené dňa 24.09.2019 (PDF, 3 MB)

Návrh na zmenu ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo zverejnené dňa 23.09.2019 (PDF, 1 MB)

Návrh na zmenu ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo - príloha  zverejnené dňa 23.09.2019 (DOC, 445 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/030029_004/Mrh zverejnené dňa 23.09.2019 (PDF, 509 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/013435_004/Ros zverejnené dňa 19.09.2019 (PDF, 301 kB)

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho konania vo veci schválenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  TS (005) / Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – SK/EZ/TS/973 zverejnené dňa 16.09.2019 (PDF, 8 MB)

Rozhodnutie OU-ZA-OSZP3-2019/031723-005/Ros zverejnené dňa 13.09.2019 (PDF, 457 kB)

Rozhodnutie OU-ZA-OSZP3-2019/018165-006/Han zverejnené dňa 12.09.2019 (PDF, 12 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004598-010/Han zverejnené dňa 12.09.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004940_004/Bar zverejnené dňa 02.09.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/026704_003/ros zverejnené dňa 21.08.2019 (PDF, 611 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/030029_003/Mrh zverejnené dňa 13.08.2019 (PDF, 521 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/027876_003/Ros zverejnené dňa 12.08.2019 (PDF, 441 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/024178_004/Bar zverejnené dňa 12.08.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/018530_009/Val zverejnené dňa 05.08.2019 (PDF, 803 kB)

Rozhodnutie o schválení Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará – SK/EZ/DK/1811, zverejnené dňa 02.08.2019 (PDF, 918 kB)

Rozhodnutie o schválení Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. – SK/EZ/DK/1848, zverejnené dňa 02.08.2019 (PDF, 835 kB)