Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

Zariadenie na odstavenie imobilizéru vo vozidle

Trnava, 28. 02. 2012

Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave
Odbor kriminálnej polície
Starohájska ul. č.3
917 10 Trnava

Č. p.: ORPZ-TT-KP-33-010/2012
Kontakt: tel.: 0961 10 3311

 

Vec:

Zariadenie na odstavenie imobilizéru vo vozidle

Popis: Zariadenie je zložené z dvoch častí, pričom jednu tvorí modrý OBD konektor s výstupom sériového portu a druhú časť tvoria dva plošné spoje s displejom a sériovým portom

 

Miesto zaistenia:

Trnava

Čas zaistenia:        Vec bola zaistená dňa 16. 11. 2011.
Miesto uschovania: Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave, Starohájska ul. č. 3, 917 10 Trnava

foto:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy