Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

Verejné vyhlášky

 Okresný úrad Dunajská Streda na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona
a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Dunajská Streda ,
katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.
Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu,
katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

02.04.2020

Rozhodnutie V_1485_2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_1564_2020 (PDF, 783 kB)

Rozhodnutie V_1629_2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_1741_2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_1918_2020 (PDF, 2 MB)

01.04.2020

RozhhodnutieV_1760_2020_01 (PDF, 1 MB)

31.03.2020

Rozhodnutie  X_22_2020 (PDF, 6 MB)

Rozhodnutie V_472_2020_02 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie X_22_2020_01 (PDF, 3 MB)

16.03.2020

Rozhodnutie V 1460 2020 01 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V 1497 2020 01 (PDF, 979 kB)

12.03.2020

Rozhodnutie V 858 2020 (PDF, 666 kB)

Rozhodnutie V 1563 2020 (PDF, 824 kB)

Rozhodnutie V 9280 2019 (PDF, 1 MB)

03.03.2020

Rozhodnutie V_1021_2020_01 (PDF, 1 MB)

28.02.2020

Rozhodnutie V_1417_2020 (PDF, 775 kB)

27.02.2020

Rozhodnutie V_858_2020_01 (PDF, 1 MB)

26.02.2020

Rozhodnutie V_1372_2020_01 (PDF, 1 MB)

25.02.2020

Rozhodnutie V_857_2020_01 (PDF, 1 MB)

20.02.2020

Rozhodnutie V_557_2020 (PDF, 856 kB)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]