Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2019, sobota
 

Verejné vyhlášky

 Okresný úrad Dunajská Streda na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona
a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Dunajská Streda ,
katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.
Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu,
katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

 


19.07.2019

Rozhodnutie V_4750_2019_01 (PDF, 990 kB)11.07.2019

Rozhodnutie V_4606_2019_01 (PDF, 996 kB)

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]