Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Verejné vyhlášky

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Verejné vyhlášky

 Okresný úrad Dunajská Streda na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona
a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Dunajská Streda ,
katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.
Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu,
katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

22.09.2020

Rozhodnutie V_6329_2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_6330_2020 (PDF, 1 MB)

17.09.2020

Rozhodnutie V_6189_2020 (PDF, 936 kB)

16.09.2020

Rozhodnutie V_5867_2020 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie V_6207_2020 (PDF, 877 kB)

Rozhodnutie V_6216_2020 (PDF, 714 kB)

14.09.2020

Rozhodnutie V_5966_2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_6228_2020 (PDF, 939 kB)

Rozhodnutie V_6036_2020 (PDF, 923 kB)

Rozhodnutie V_6133_2020 (PDF, 899 kB)

Rozhodnutie V_6132_2020 (PDF, 791 kB)

Rozhodnutie V_6021_2020 (PDF, 769 kB)

11.09.2020

Rozhodnutie X_100_2020_01 (PDF, 5 MB)

09.09.2020

Rozhodnutie V_5666_2020_02 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_6044_2020_01 (PDF, 1 MB)

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]