Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Verejné vyhlášky

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Verejné vyhlášky

 Okresný úrad Dunajská Streda na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona
a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Dunajská Streda ,
katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.
Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu,
katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

25.06.2020

Rozhodnutie X_90_2020 (PDF, 1 MB)

24.06.2020

Rozhodnutie V_40_2020_02 (PDF, 1 MB)

23.06.2020

Rozhodnutie V_3593_2020_02 (PDF, 1 MB)

22.06.2020

Rozhodnutie V_2923_2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_2924_2020 (PDF, 1 MB)

16.06.2020

Rozhodnutie V_3620_2020 (PDF, 979 kB)

Rozhodnutie V_3621_2020 (PDF, 830 kB)

15.06.2020

Rozhodnutie V_3593_2020_01 (PDF, 1 MB)

11.06.2020

Rozhodnutie V_101022_2019_02 (PDF, 1 MB)

10.06.2020

Rozhodnutie V_2735_2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_1182_2020_01 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_40_2020 (PDF, 564 kB)

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]