Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - JPÚ Bátka hospod dvor II - zaručená konverzia (4,1 MB) pdf
Drňa - Hostice pozemkové spoločenstvo - Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev - oznámenie o začatí konania o zápise spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev (140,9 kB) pdf
Zverejnenie návrhu ZUNP pre JPÚ Vyšné Valice, lokalita Hospodárske stredisko - verejná vyhláška (101,5 kB) pdf
Návrh ZUNP pre JPÚ Vyšné Valice, lokalita Hospodárske stredisko - textová časť (151,6 kB) pdf
Návrh ZUNP pre JPÚ Vyšné Valice, lokalita Hospodárske stredisko - grafická časť (46,3 kB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce – Rozhodnutie o schválení vykonania PJPÚ (574,5 kB) pdf
Zverejnenie Registra pôvodného stavu pre JPÚ Hostice - hospodársky dvor Zagro s.r.o. - verejná vyhláška (88,2 kB) pdf
Zverejnenie Registra pôvodného stavu pre JPÚ Hostice - hospodársky dvor Zagro s.r.o. - grafická časť (539,9 kB) pdf
Zverejnenie Registra pôvodného stavu pre JPÚ Hostice - hospodársky dvor Zagro s.r.o. - vlastníci RPS (244,5 kB) pdf
Oznámenie o zápise PS Brusná Hora (2,7 MB) pdf
PS Brusná Hora - oprava chyby (620,8 kB) pdf
Oznámenie PS Brusná Hora (2,6 MB) pdf
Pozemkové úpravy Zacharovce - Oznam o plánovanom konaní PÚ VV (193,6 kB) pdf
Pozemkové úpravy Nižná Pokoradz - Oznam o plánovanom konaní PÚ VV (195,5 kB) pdf
Pozemkové úpravy Gemerský Jablonec - Oznam o plánovanom konaní pozemkových úprav v katastrálnom území Gemerský Jablonec (141,0 kB) pdf
Pozemkové spoločenstvo Padarovce - Návrh na zápis zrušenia spoločenstva - začatie konania (91,6 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI (1,2 MB) pdf
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Gemerský Jablonec (136,0 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania pre PPÚ Zacharovce (651,7 kB) pdf
Nariadenie pripravné konanie PPÚ Nižná Pokoradz (245,4 kB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce - nariadenie vykonania PJPÚ (269,5 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení VZFUÚ pre JPÚ Vyšné Valice v lokalite Hospodárske stredisko (187,5 kB) pdf