Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o vyhodnotení stanovísk účastníkov konania k návrhu ZUNP a platnosti ZUNP pre JPÚ Hospodárske stredisko Vyšné Valice (192,0 kB) pdf
Drňa-Hostice pozemkové spoločenstvo - Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev-oznámenie o skončení konania o zápise spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev (112,3 kB) pdf
Jednoduché pozemkové úpravy v kat. úz. Hostice, hospodársky dvor Zagro s.r.o. - Rozhodnutie o ustanovení za opatrovníka (172,9 kB) pdf
Vlkyňa - Rozhodnutie - Nariadenie PÚ (624,1 kB) pdf
Gemerský Milhosť - -Rozhodnuie - Nariadenie PÚ (569,4 kB) pdf
Rim. Zalužany - Rozhodnutie - Nariadenie PÚ (5,7 MB) pdf
Teplý Vrch - Rozhodnutie - Nariadenie PÚ (675,6 kB) pdf
Príboj - Rozhodnutie - Nariadenie PÚ (5,2 MB) pdf
Nováčany - Rozhodnutie - Nariadenie PÚ (489,5 kB) pdf
Mikolčany - Rozhodnutie - Nariadenie PÚ (434,5 kB) pdf
Kociha - Rozhodnutie - Nariadenie PÚ (654,8 kB) pdf
Jelšavská Teplica - Rozhodnutie - Nariadanie PÚ (569,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - JPÚ Bátka hospod dvor II - zaručená konverzia (4,1 MB) pdf
Drňa - Hostice pozemkové spoločenstvo - Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev - oznámenie o začatí konania o zápise spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev (140,9 kB) pdf
Zverejnenie návrhu ZUNP pre JPÚ Vyšné Valice, lokalita Hospodárske stredisko - verejná vyhláška (101,5 kB) pdf
Návrh ZUNP pre JPÚ Vyšné Valice, lokalita Hospodárske stredisko - textová časť (151,6 kB) pdf
Návrh ZUNP pre JPÚ Vyšné Valice, lokalita Hospodárske stredisko - grafická časť (46,3 kB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce – Rozhodnutie o schválení vykonania PJPÚ (574,5 kB) pdf
Zverejnenie Registra pôvodného stavu pre JPÚ Hostice - hospodársky dvor Zagro s.r.o. - verejná vyhláška (88,2 kB) pdf
Zverejnenie Registra pôvodného stavu pre JPÚ Hostice - hospodársky dvor Zagro s.r.o. - grafická časť (539,9 kB) pdf
Zverejnenie Registra pôvodného stavu pre JPÚ Hostice - hospodársky dvor Zagro s.r.o. - vlastníci RPS (244,5 kB) pdf
Oznámenie o zápise PS Brusná Hora (2,7 MB) pdf
PS Brusná Hora - oprava chyby (620,8 kB) pdf
Oznámenie PS Brusná Hora (2,6 MB) pdf
Pozemkové úpravy Zacharovce - Oznam o plánovanom konaní PÚ VV (193,6 kB) pdf
Pozemkové úpravy Nižná Pokoradz - Oznam o plánovanom konaní PÚ VV (195,5 kB) pdf
Pozemkové úpravy Gemerský Jablonec - Oznam o plánovanom konaní pozemkových úprav v katastrálnom území Gemerský Jablonec (141,0 kB) pdf
Pozemkové spoločenstvo Padarovce - Návrh na zápis zrušenia spoločenstva - začatie konania (91,6 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI (1,2 MB) pdf
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Gemerský Jablonec (136,0 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania pre PPÚ Zacharovce (651,7 kB) pdf
Nariadenie pripravné konanie PPÚ Nižná Pokoradz (245,4 kB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce - nariadenie vykonania PJPÚ (269,5 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení VZFUÚ pre JPÚ Vyšné Valice v lokalite Hospodárske stredisko (187,5 kB) pdf