Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Verejné vyhlášky a informácie

Rozhodnutia  |  Verejné vyhlášky a informácie  |  Zamestnanci

Verejné vyhlášky a informácie

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň k.ú. Bánová  (Gašpierik), zverejnené dňa 16. 09. 2020 (PDF, 408 kB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Martinské hole k.ú. Vrútky (Bieliková), zverejnené dňa 16. 09. 2020 (PDF, 395 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná  (Kašuba), zverejnené dňa 07. 09. 2020 (PDF, 418 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Kantor k.ú. Turčianska Štiavnička  (Lesy SR š.p. OZ Žilina ), zverejnené dňa 04. 09. 2020 (PDF, 413 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná  ( Kolárová ),  zverejnené dňa 27. 08. 2020 (PDF, 494 kB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Turany k.ú. Turany  ( Rusnák ), zverejnené dňa 27. 08. 2020 (PDF, 858 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná  ( Pastorek ), zverejnené dňa 27. 088. 2020 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná  ( Dorinský ), zverejnené dňa 11. 08. 2020 (PDF, 421 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná  ( Kromková ), zverejnené dňa 11. 08. 2020 (PDF, 371 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná  ( Pakoš ), zverejnené dňa 11. 08. 2020 (PDF, 467 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Martinské Hole k.ú. Vrútky  ( Bieliková ), zverejnené dňa 07. 08. 2020 (PDF, 374 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Turany k.ú. Turany  ( Rusnák ), zverejnené dňa 29. 07. 2020 (PDF, 321 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Turček, zverejnené dňa 24. 07. 2020 (PDF, 572 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Turčianske Teplice, zverejnené dňa 14. 07. 2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Blatnica, zverejnené dňa: 02. 07. 2020 (PDF, 1 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Starovec, zverejnené dňa 22. 06 .2020 (PDF, 9 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Marček, zverejnené dňa 22. 06 .2020 (PDF, 5 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Bytča, zverejnené dňa 22. 06 .2020 (PDF, 13 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Hubová, zverejnené dňa 08. 06 .2020 (PDF, 4 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Ľubochňa, zverejnené dňa  02. 06. 2020 (PDF, 4 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Čierňavy,  zverejnené dňa 02. 06. 2020 (PDF, 8 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Hradská hora, zverejnené dňa 02. 06. 2020 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Svarínka,  zverejnené dňa 02. 06. 2020 (PDF, 3 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Turčianske Teplice, zverejnené dňa 15. 05. 2020 (PDF, 791 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Turček, zverejnené dňa 15. 05. 2020 (PDF, 756 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Čadca II, zverejnené dňa 06.05.2020 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie  o ustanovení opatrovníka pre JUDr. Editu Eckertovú v konaní o proteste prokurátora proti rozhodnutiu  OU-NO-PLO -2019/000304/dam/7 zo dňa 16. 06. 2016, zverejnené dňa 30.04.2020 (PDF, 601 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Čadca, zverejnené dňa 30. 04. 2020 (PDF, 1 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Blatnica, zverejnené dňa 09. 04. 2020 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Marček, zverejnené dňa 31. 03. 2020. (PDF, 3 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Starovec, zverejnené dňa 31. 03.2020 . (PDF, 3 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Hubová, zverejnené dňa 31. 03. 2020. (PDF, 4 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Bytča, zverejnené dňa 31. 03. 2020. (PDF, 3 MB)

Zisťovanie stavov zveri v poľovných oblastiach – určenie termínu a spôsobu pre účely poľovníckeho plánovania v poľovníckej sezóne 2020/2021, zverejnené dňa 05. 03. 2020 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň k.ú. Bánová  ( Kuruc4 ) zverejnené dňa 11.02. 2020 (PDF, 2 MB)

Oprava rozhodnutia č. OU-ZA-OOP4-2019/045422/SCH zo dňa 13.12.2019 ( Zmena PSL LC Dubeň - Smrekovský ) zverejnené dňa 06. 02. 2020 (PDF, 1 MB)

Oprava rozhodnutia č. OU-ZA-OOP4-2019/050692SCH zo dňa 29.11.2019 ( Určenie LC Bytča ) zverejnené dňa 06. 02. 2020 (PDF, 1 MB)

Oprava rozhodnutia č. OU-ZA-OOP4-2019/050691/SCH zo dňa 29.11.2019 ( Určenie LC Starovec ) zverejnené dňa 06. 02. 2020 (PDF, 985 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Čadca II  zverejnené dňa 31. 01. 2020 (PDF, 152 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Čadca zverejnené dňa 21. 01. 2020 (PDF, 984 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň k.ú. Bánová  ( Kuruc IV ) zverejnené dňa 08. 01 .2020 (PDF, 458 kB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná  ( Macková ) zverejnené dňa 13.12.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná  ( Kasmanová ) zverejnené dňa 13.12.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň k.ú. Teplička nad Váhom  ( Smrekovský ) zverejnené dňa 13.12.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Makov - Vysoká zverejnené dňa 13.12.2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Skalité – Čierne - Svrčinovec zverejnené dňa 13.12.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Hubová zverejnené dňa 29.11.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Marček zverejnené dňa 29.11.2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Bytča zverejnené dňa 29.11.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Starovec zverejnené dňa 29.11.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o odvolaní, ktoré podal navrhovateľ Mgr. J.Repka, F.Ruppeldta 1283/3, Žilina, proti rozhodnutiu Mesta Žilina sp.zn. 13612/2018-14075/2019-OPM-BLE zo dňa 18.03.2019, zverejnené dňa 21.11.2019 (PDF, 8 MB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná. Zverejnené dňa 30.10.2019 (PDF, 984 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná. Zverejnené dňa 30.10.2019 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň k.ú. Teplička nad Váhom. Zverejnené dňa 30.10.2019 (PDF, 969 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Makov - Vysoká. Zverejnené dňa 28.8.2019 (PDF, 1 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Skalité-Čierne -Svrčinovec. Zverejnené dňa 14.6.2019 (PDF, 765 kB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Blatnica, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Turčianske Teplice, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Turček, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 3 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Krásno-západ, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Krásno-stred, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 926 kB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Krásno-východ, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 903 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Námestovo ( Stancik ), zverejnené dňa 10.5.2019 (PDF, 581 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Liptovská Osada - Biely Potok, zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Turčianske Teplice a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 5.4.2019 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Krásno - východ a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 02.04.2019 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Krásno - stred a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 02.04.2019 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Krásno - západ a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 02.04.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Demänová, zverejnené dňa 18.03.2019 (PDF, 5 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL, vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Rakytov, zverejnené dňa 12.03.2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň (Kuruc), zverejnené dňa 27.02.2019 (PDF, 2 MB)

Zisťovanie stavov zveri v poľovných oblastiach pre účely poľovníckeho plánovania v (PDF, 1 MB) sezóne 2019/2020 – určenie termínu a spôsobu, zverejnené dňa 05.02.2019 (PDF, 1 MB)

Dočasná úradná tabuľa Národného lesníckeho centra Zvolen - Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv na vyhotovenie PSL s platnosťou na roky 2020-2029  zverejnené dňa 30.01.2019 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň ( Kuruc )  zverejnené dňa 18.1.2019 (PDF, 1 MB)