Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

Verejné vyhlášky a informácie

Rozhodnutia  |  Verejné vyhlášky a informácie  |  Zamestnanci

Verejné vyhlášky a informácie

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Makov - Vysoká. Zverejnené dňa 28.8.2019 (PDF, 1 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Skalité-Čierne -Svrčinovec. Zverejnené dňa 14.6.2019 (PDF, 765 kB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Blatnica, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Turčianske Teplice, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Turček, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 3 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Krásno-západ, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Krásno-stred, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 926 kB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Krásno-východ, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 903 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Námestovo ( Stancik ), zverejnené dňa 10.5.2019 (PDF, 581 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Liptovská Osada - Biely Potok, zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Turčianske Teplice a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 5.4.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie č. Co-7/2019-Ma (p. Viera Gamanová) zverejnené 03.04.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie č. Xo-24/2018-Ma (p. Juraj Kužma) zverejnené 03.04.2019 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Krásno - východ a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 02.04.2019 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Krásno - stred a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 02.04.2019 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Krásno - západ a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 02.04.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie č. Co-1/2019-Ľu zo dňa 13.02.2019 (Ján Debnár, Štefan Hideg, Rudolf Hanusrichter, Mária Janusová). Zverejnené dňa: 25.03.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Demänová, zverejnené dňa 18.03.2019 (PDF, 5 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL, vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Rakytov, zverejnené dňa 12.03.2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň (Kuruc), zverejnené dňa 27.02.2019 (PDF, 2 MB)

Zisťovanie stavov zveri v poľovných oblastiach pre účely poľovníckeho plánovania v (PDF, 1 MB) sezóne 2019/2020 – určenie termínu a spôsobu, zverejnené dňa 05.02.2019 (PDF, 1 MB)

Dočasná úradná tabuľa Národného lesníckeho centra Zvolen - Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv na vyhotovenie PSL s platnosťou na roky 2020-2029  zverejnené dňa 30.01.2019 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň ( Kuruc )  zverejnené dňa 18.1.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov č. OU-ZA-OOP4-2018/036597-12/CVI vo veci odvolania proti rozhodnutiu OÚ Žilina, PLO č. OU-ZA-PLO-2018/0022351/KUB zo dňa 12.07.2018 o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Poľana – Veľký Vreteň, zverejnené dňa 10.12.2018 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL, vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Súľov zverejnené dňa 29.11.2018 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Krásno - západ zverejnené dňa 16.11.2018 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Krásno - stred zverejnené dňa 16.11.2018 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Krásno -  východ zverejnené dňa 16.11.2018 (PDF, 917 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Turček dňa zverejnené 16.11.2018 (PDF, 684 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Turčianske Teplice zverejnené dňa 16.11.2018 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Blatnica zverejnené 16.11.2018 (PDF, 725 kB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Krásno - západ (Baliová). Zverejnené dňa 9.11.2018 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 – 2048, zverejnené dňa 29.10.2018 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Lokca ( Miškovčík_Kojda). Zverejnené dňa 8.10.2018 (PDF, 2 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Liptovská Osada – Biely Potok. Zverejnené dňa 2.10.2018 (PDF, 989 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Partizánska Ľupča. Zverejnené dňa 2.10.2018 (PDF, 553 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Rakytov. Zverejnené dňa 2.10.2018 (PDF, 654 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Liptovská Teplá. Zverejnené dňa 28.9.2018 (PDF, 769 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Mestské lesy Ružomberok a iní. Zverejnené dňa 28.9.2018 (PDF, 586 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Demänová. Zverejnené dňa 28.9.2018 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL, vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Račková zverejnené dňa 12.09.2018 (PDF, 5 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL, vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Čičmany zverejnené dňa 20.08.2018  (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre lesný celok Makov-Vysoká zverejnené dňa 13.08.2018 (PDF, 4 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre lesný celok Skalité-Čierne- Svrčinovec zverejnené dňa 13.08.2018
(PDF, 3 MB)
Protokol o prerokovaní správy pre lesný celok Čadca II zverejnené dňa 13.08.2018 (PDF, 8 MB) 

Protokol o prerokovaní správy pre lesný celok Čadca zverejnené dňa 13.08.2018 (PDF, 17 MB)

Oznámenie o začatí konania o zmene PSL pre LC Krásno – západ_ Baliová zverejnené dňa 08.08.2018 (PDF, 181 kB)

Oznámenie o začatí konania o zmene PSL pre LC Lokca – Miškovčík+Kojda. (PDF, 605 kB)

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov č. OU-ZA-OOP4-2018/028351-02/CVI vo veci odvolania proti rozhodnutiu OÚ Žilina, PLO č. OU-ZA-PLO-2018/013461-04/KUB zo dňa 17.04.2018 o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nesluša, zverejnené dňa 17.07.2018 (PDF, 2 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Súľov zverejnené dňa 11.06.2018 (PDF, 2 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Čičmany zverejnené dňa 08.06.2018 (PDF, 638 kB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Skalité-Čierne-Svrčinovec a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 05.06.2018 (PDF, 927 kB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Makov-Vysoká a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 05.06.2018 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Čadca II. a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 05.06.2018 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Čadca a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené 05.06.2018 (PDF, 2 MB)

Upovedomenie o odvolaní o.z. Prales a UPS Bobrovec voči rozhodnutiu o schválení návrhu PSL a vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1 zverejnené dňa 22.05.2018 (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL, vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Oravice zverejnené dňa 14.05.2018 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL, vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Habovka zverejnené dňa 04.05.2018 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL, vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Rajecko a povolení zmeny PSL pre LC Turie zverejnené dňa 23.04.2018 (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Liptovský Mikuláš 1 zverejnené dňa 05.04.2018 (PDF, 5 MB)

Rozhodnutie o vyhlásení lesov osobitného určenia v NPR Veľká Rača LC Čadca zverejnené dňa 19.03.2018 (PDF, 10 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Rajecko zverejnené dňa 13.03.2018 (PDF, 194 kB)

Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach pre účely poľovníckeho plánovania v poľovníckej sezóne 2018/2019 zverejnené dňa 02.03.2018 (PDF, 934 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Liptovský Mikuláš 2 zverejnené dňa 17.01.2018 (PDF, 2 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1 zverejnené 28.11.2017 (PDF, 237 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Makov – Vysoká zverejnené dňa 09.08.2017  (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Čadca zverejnené dňa 09.08.2017  (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Čadca II zverejnené dňa 09.08.2017  (PDF, 994 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Skalité – Čierne - Svrčinovec zverejnené dňa 09.08.2017  (PDF, 661 kB)

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov č. OU-ZA-OOP4-2017/031934-02/CVI vo veci odvolania proti rozhodnutiu OÚ Martin, PLO č. OU-MT-PLO-2017/004070-1-BEN-L zo dňa 20.04.2017 o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Štiavnička zverejnené dňa 27.04.2017 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Liptovská Teplá zverejnené dňa 17.07.2017 (PDF, 6 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Liptovská Osada – Biely Potok zverejnené dňa 17.07.2017 (PDF, 3 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Demänová zverejnené dňa 13.07.2017 (PDF, 9 MB)

Rozhodnutie  o odvolaní účastníkov jednoduchých pozemkových úprav, proti rozhodnutiu OÚ Žilina, pozemkového a lesného odboru, č. OÚ-ZA-PLO-2017/003525/Št/JPÚ-N zo dňa 20.4.2017, ktorým povolil JPÚ v k.ú. Konská, okres Žilina zverejnené dňa 10.07.2017 (PDF, 1 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Mestské lesy Ružomberok a iní zverejnené dňa 07.07.2017 (PDF, 5 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Rakytov zverejnené dňa 06.07.2017 (PDF, 5 MB)

Rozhodnutie OU-ZA-OOP3-2017/022928/KUZ zverejnené dňa 29.06.2017 (PDF, 1 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Partizánska Ľupča zverejnené dňa 29.06.2017 (PDF, 6 MB)

Oznámenie o ukončení PSL a žiadosť o poskytnutie pomoci – LHC Čadca zverejnené dňa 22.06.2017 (ZIP, 20 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Demänová a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 01.06.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Liptovská Teplá a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 29.05.2017 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Liptovská Osada – Biely Potok a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 29.05.2017 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Horná Štubňa zverejnené dňa 19.04.2017 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Trstená – k.ú. Zemianska Dedina  zverejnené dňa 27.03.2017 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o vyhlásení lesov osobitného určenia v GZ Chmelky – LC Rakytov zverejnené dňa 07.03.2017 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o vyhlásení lesov osobitného určenia v GZ Korytnica – LC Liptovská Osada – Biely Potok zverejnené dňa 07.03.2017 (PDF, 3 MB)

Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach pre účely poľovníckeho plánovania v poľovníckej sezóne 2017/2018 zverejnené dňa 24.02.2017 (PDF, 965 kB)

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov č. OU-ZA-OOP4-2017/002842-02/CVI vo veci odvolania Jaroslava Lovaštíka proti rozhodnutiu OÚ Liptovský Mikuláš, PLO č. OU-LM-PLO-2016/008838-9-Kov zo dňa 13.09.2016 o poverení vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver zverejnené dňa 10.01.2017 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Dolný Kubín zverejnené dňa 10.01.2017 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov č. OU-ZA-OOP4-2016/043260-02/CVI vo veci odvolania Jaroslava Lovaštíka proti rozhodnutiu OÚ Liptovský Mikuláš, PLO č. OU-LM-PLO-2016/008143-8-Kov zo dňa 22.06.2016 o vyhovení protestu prokurátora zverejnené dňa 09.12.2016 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Varín zverejnené dňa 09.12.2016 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Oravský Podzámok zverejnené dňa 25.11.2016 (PDF, 927 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Necpaly zverejnené dňa 18.11.2016 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o úmysle vydať rozhodnutie o zmene PSL pre LC Trstená zverejnené dňa 14.11.2016 (PDF, 1 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Varín zverejnené dňa 10.11.2016 (PDF, 953 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Horná Štubňa zverejnené dňa 08.11.2016 (PDF, 197 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Dolný Kubín zverejnené dňa 20.10.2016 (PDF, 1 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Oravský Podzámok zverejnené dňa 18.10.2016 (PDF, 958 kB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Marček ( Lesy SR_Kurtovičová) zverejnené dňa 14.10.2016 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o odvolaní sa Lesov SR š.p. Banská Bystrica voči rozhodnutiu OÚ Žilina, PLO o zabezpečení ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Petrovská zverejnené dňa 10.10.2016 (PDF, 634 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Párnica zverejnené dňa 07.10.2016 (PDF, 3 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Necpaly zverejnené dňa 28.09.2016  (PDF, 178 kB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Korňa – Kysucká lesná spoločnosť zverejnené dňa 07.09.2016 (PDF, 383 kB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Liptovská Teplá – Balko II zverejnené dňa 07.09.2016 (PDF, 528 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Párnica zverejnené dňa 06.09.2016  (PDF, 176 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Dubeň zverejnené dňa 06.09.2016  (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Liptovská Teplá zverejnené dňa 15.07.2016 (PDF, 516 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Rakytov zverejnené dňa 15.07.2016 (PDF, 411 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Liptovská Osada – Biely Potok zverejnené dňa 15.07.2016 (PDF, 633 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Mestské lesy Ružomberok a iní zverejnené dňa 15.07.2016 (PDF, 521 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Demänová zverejnené dňa 15.07.2016 (PDF, 526 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Partizánska Ľupča zverejnené dňa 15.07.2016 (PDF, 411 kB)

Hospodárske lesy – produkčné pre okres Ružomberok zverejnené dňa 01.07.2016 (XLSX, 42 kB)

Príloha k žiadosti – podnik v ťažkostiach zverejnené dňa 01.07.2016h (XLSX, 74 kB)

Príloha k žiadosti – podnik v ťažkostiach - metodický pokyn zverejnené 01.07.2016 (PDF, 157 kB)

Výmery lesných celkov zverejnené 01.07.2016 (XLSX, 9 kB)

Schéma štátnej pomoci na vyhotovenie PSL pre HV produkčné a plochy bez lesných porastov zverejnené 01.07.2016 (PDF, 240 kB)

Schéma štátnej pomoci na vyhotovenie PSL pre OV, UV, HV s kombinovanou funkciou zverejnené 01.07.2016 (PDF, 643 kB)

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci, oznámenie o skončení platnosti PSL zverejnené 01.07.2016 (DOC, 145 kB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Súľov zverejnené dňa 10.06.2016 (PDF, 13 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Rajecko zverejnené dňa 10.06.2016 (PDF, 16 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Račková zverejnené dňa 10.06.2016 (PDF, 15 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Oravice zverejnené dňa 10.06.2016 (PDF, 8 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Liptovský Mikuláš 2 zverejnené dňa 10.06.2016 (PDF, 4 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Liptovský Mikuláš 1 zverejnené dňa 10.06.2016 (PDF, 6 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Habovka zverejnené dňa 10.06.2016 (PDF, 8 MB)

Protokol o prerokovaní správy pre LC Čičmany zverejené dňa 10.06.2016 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, OOP č. OU-ZA-OOP4-2016/022069-02 vo veci protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina proti opatreniu Okresného úradu Žilina, PLO č. OU-ZA-PLO-2015/012312 o nezaevidovaní zmluvy vo veci užívania PR Petrovská zverejnené dňa 26.05.2016 (PDF, 204 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Dubeň zverejnené dňa 13.05.2016 (PDF, 196 kB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Súľov a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 29.04.2016 (PDF, 322 kB)

Oznámenie o predloženi správy o doterajšom hospodárení pre LC Rajecko a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 29.04.2016 (PDF, 330 kB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Čičmany a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 29.04.2016 (PDF, 306 kB)

Oznámenie o predloženi správy o doterajšom hospodárení pre LC Oravice a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 21.04.2016 (PDF, 311 kB)

Oznámenie o predloženi správy o doterajšom hospodárení pre LC Habovka a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 21.04.2016 (PDF, 311 kB)

Oznámenie o predloženi správy o doterajšom hospodárení pre LC Račková a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 15.04.2016 (PDF, 318 kB)

Oznámenie o predloženi správy o doterajšom hospodárení pre LC Liptovský Mikuláš 2. a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 15.04.2016 (PDF, 312 kB)

Oznámenie o predloženi správy o doterajšom hospodárení pre LC Liptovský Mikuláš 1. a pozvánka na jej prerokovanie zverejnené dňa 15.04.2016 (PDF, 323 kB)

Určenie termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach pre účely poľovníckeho plánovania v poľovníckej sezóne 2016/2017 zverejnené dňa 17.02.2016 (PDF, 177 kB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení pre LC Varín zverejnené dňa 28.12.2015 (PDF, 6 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení pre LC Dubeň zverejnené dňa 28.12.2015 (PDF, 6 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení pre LC Párnica zverejnené dňa 28.12.2015
(PDF, 4 MB)
Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení pre LC Dolný Kubín zverejnené dňa 28.12.2015
(PDF, 4 MB)
Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení pre LC Oravský Podzámok zverejnené dňa 28.12.2015
(PDF, 4 MB)
Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení pre LC Necpaly zverejnené dňa 28.12.2015 (PDF, 4 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení pre LC Horná Štubňa zverejnené dňa 28.12.2015 (PDF, 10 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Turie zverejnené dňa 16.11.2015 (PDF, 271 kB)

Určenie ročnej kvóty lovu vlka dravého (Canis lupus) pre územie Slovenskej republiky na poľovnícku sezónu 2015/2016 zverejnené dňa 30.10.2015 (PDF, 222 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Zubrohlava zverejnené dňa 16.10.2015 (PDF, 245 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Námestovo zverejnené dňa 14.10.2015 (PDF, 256 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Oravská Polhora zverejnené dňa 06.10.2015 (PDF, 246 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Trstená zverejnené dňa 30.09.2015 (PDF, 255 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Turie zverejnené dňa 11.09.2015 (PDF, 180 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Zubrohlava zverejnené dňa 11.09.2015 (PDF, 173 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Námestovo zverejnené dňa 11.09.2015 (PDF, 177 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trstená zverejnené dňa 19.08.2015 (PDF, 176 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Oravská Polhora zverejnené dňa 19.08.2015 (PDF, 172 kB)

Pozvánka na prerokovanie správy o doterajšom hospodárení pre LC Horná Štubňa zverejnené dńa 13.08.2015 (PDF, 325 kB)

Pozvánka na prerokovanie správy o doterajšom hospodárení pre LC Dubeň zverejnené dńa 13.08.2015 (PDF, 404 kB)

Pozvánka na prerokovanie správy o doterajšom hospodárení pre LC Varín zverejnené dňa 13.08.2015 (PDF, 315 kB)

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OOP4-2015/023749 zo dňa 10.08.2015 zverejnené dňa 12.08.2015 (PDF, 250 kB)

Zmena PSL pre LC Liptovská Teplá – Vincent Balko - rozhodnutie zverejnené dňa 03.08.2015 (PDF, 485 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Oravice zverejnené dňa 20.07.2015 (PDF, 606 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Habovka zverejnené dňa 20.07.2015 (PDF, 532 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Račková zverejnené dňa 20.07.2015 (PDF, 970 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Liptovský Mikuláš 2 zverejnené dňa 20.07.2015 (PDF, 456 kB) 

Rozhodnutie o určení lesného celku Liptovský Mikuláš 1 zverejnené dňa 20.07.2015 (PDF, 574 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Súľov zverejnené dňa 20.07.2015 (PDF, 589 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Rajecko zverejnené dňa 20.07.2015 (PDF, 692 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Čičmany zverejnené dňa 20.07.2015 (PDF, 327 kB)

Pozvánka na prerokovanie správy o doterajšom hospodárení pre LC Párnica zverejnené dňa 16.06.2015 (PDF, 312 kB)

Pozvánka na prerokovanie správy o doterajšom hospodárení pre LC Dolný Kubín zverejnené dňa 16.06.2015 (PDF, 321 kB)

Pozvánka na prerokovanie správy o doterajšom hospodárení pre LC Oravský Podzámok zverejnené dňa 16.06.2015 (PDF, 314 kB)

Rozhodnutie o odvolaní PS Veterná Poruba a Rudolfa Konfála vo veci zastavenia konania o odčlenení poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do PR Vrchovina zverejnené dňa 10.06.2015 (PDF, 263 kB)

Pozvánka na prerokovanie správy o doterajšom hospodárení pre LC Necpaly zverejnená dňa 08.06.2015 (PDF, 315 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Turany zverejnené dňa 13.05.2015 (PDF, 6 MB)

Zmena PSL pre LC Liptovská Teplá – Vincent Balko - oprava zverejnené dňa 09.04.2015 (DOCX, 31 kB)

Zmena PSL pre LC Liptovská Teplá – Vincent Balko zverejnené dňa 25.03.2015 (DOCX, 59 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok TURANY zverejnené dňa 06.03.2015 (PDF, 90 kB)

Rozhodnutie o odvolaní účastníkov jednoduchých pozemkových úprav, proti rozhodnutiu Okresného úradu Martin, pozemkového a lesného odboru, č. OÚ-MT-PLO-2014/004704-MB-P zo dňa 29.09.2014, ktorým povolil JPÚ v k.ú. Polerieka“ zverejnené dňa 13.02.2015 (PDF, 734 kB)

Rozhodnutie v mimo odvolacom konaní – zmena schváleného projektu PÚ v k.ú. Žaškov zverejnené dňa 22.12.2014 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení programu starostlivosti o lesy a vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Kráľová Lehota zverejnené dňa 14.08.2014 (PDF, 116 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Dolný Kubín zverejnené dňa 01.08.2014 (PDF, 153 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Oravský Podzámok zverejnené dňa 01.08.2014 (PDF, 137 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Párnica zverejnené dňa 01.08.2014 (PDF, 130 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Horná Štubňa zverejnené dňa 01.08.2014 (PDF, 157 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Necpaly zverejnené dňa 01.08.2014 (PDF, 119 kB)

Rozhodnutie o určení lesného celku Varín zverejnené dňa 01.08.2014 (PDF, 144 kB)

Rozhodnutie o určení LC Dubeň zverejnené dňa 01.08.2014 (PDF, 188 kB)

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC Turie zverejnené dňa 15.05.2014 (PDF, 3 MB)

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC Turany zverejnené dňa 15.05.2014 (PDF, 7 MB)

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC Námestovo zverejnené dňa 15.05.2014 (PDF, 7 MB)

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC Trstená zverejnené dňa 15.05.2014 (PDF, 7 MB)

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC Oravská Polhora zverejnené dňa 15.05.2014 (PDF, 8 MB)

Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie PSL pre LC Zubrohlava zverejnené dňa 15.05.2014 (PDF, 8 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre LC Kráľova Lehota zverejnené dňa 30.04.2014 (PDF, 85 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Liptovský Ján zverejnené dňa 01.04.2014 (PDF, 121 kB)

 Výzva na predloženie pripomienok k správe o doterajšom hospodárení – Pozvánka na protokol pre LC Turany zverejnené dňa 06.03.2014 (DOC, 67 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k správe o doterajšom hospodárení – Pozvánka na protokol pre LC Oravská Polhora zverejnené dňa 06.03.2014 (DOC, 69 kB)

Oznámenie a výzva pre lesný celok Liptovský Ján zverejnené dňa 14.02.2014 (PDF, 1 MB) 

OU-ZA-OOP4-2013/000012 zverejnené dňa 24.10.2013 (PDF, 2 MB)