Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2019, nedeľa
 

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Náplň činnosti odboru  |  Dôležité oznamy  |  Informácie pre verejnosť  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

      Okresný úrad Prešov, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods.1 písm. a), § 22 ods. 2  zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru z dôvodu  pobytu účastníka konania v cudzine.

      Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva na 30 dní a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu (Katarína Minolová, Praha – Újezd, ČR) OU Prešov KO č. V-4289/2019-Kh z 9. 7. 2019, zverej. 19. 7. 2019 (1,6 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k. ú. Prešov (Tomáš Konkoľ, Sydney, Austrália) OU Prešov KO č. V-4531/2019 z 12. 7. 2019, zverej. 18. 7. 2019 (739,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Vyšná Šebastová (Adam Andrzej Steč, Weilheim in Oberbayern, Nemecká republika) OU Prešov KO č. V-4173/2019 z 8. 7. 2019, zverej. 17. 7. 2019 (902,8 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (Daniela Kraváriková, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V-3944/2019 z 24. 6. 2019, zverej. 16. 7. 2019 (865,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Kendice (Katarína Minolová, Praha - Újezd u Průhonic, ČR) OU Prešov KO č. V-3708/2019 z 25. 6. 2019, zverej. 10. 7. 2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva na 30 dní a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu (Jana Macková, Bletchley, Veľká Británia) OU Prešov KO č. V-9165/2018-Gu z 28. 1. 2019, zverej. 8. 7. 2019 (1,6 MB) pdf
Oznámenie o zápise záznamovej listiny Z 2658/2019 do operátu katastra nehnuteľností pod číslom zmeny 2955/2019 v k. ú. Prešov (Bianka Malíková, Kladno, ČR) OU Prešov KO č. Z-2658/2019 z 20. 5. 2019, zverej. 25. 6. 2019 (353,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Svinia (mBank SPÓLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť, Varšava, Poľská republika) OU Prešov KO č. V-3428/2019 z 12. 6. 2019, zverej. 24. 6. 2019 (910,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Mgr. Rudolf Pastorák, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V-3532/2019 z 18. 6. 2019, zverej. 24. 6. 2019 (701,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Záborské (Iveta Daňková, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V-3672/2019 zo 14. 6. 2019, zverej. 21. 6. 2019 (775,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Veľký Šariš (Peter Piroh, Vejen, Dánsko) OU Prešov KO č. V-3806/2019 zo 17. 6. 2019, zverej. 20. 6. 2019 (700,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k.ú. Nižná Šebastová (MVDr. Kristína Radová, Zákolany, ČR) OU Prešov KO č. V-3348/2019 z 12. 6. 2019, zverej. 19. 6. 2019 (883,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k.ú. Prešov (Daniela Kraváriková, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V-3512/2019 zo 7. 6. 2019, zverej. 19. 6. 2019 (935,2 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad zálož. zmluvy podanom 28.5.2019 na 30 dní od doruč. rozh. z dôvodu odstránenia nedostat. návrhu (Katarína Minolová, Praha–Újezd u Průhonic, ČR) OU Prešov KO č. V-3708/2019-Hy zo 14.6.2019, zverej.18.6.2019 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k.ú. Malý Šariš (Mária Zlatohlavá, Horšovský Týn, ČR) OU Prešov KO č. V-3608/2019 z 12. 6. 2019, zverej. 17. 6. 2019 (711,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (PhDr. Danka Šljapnikovová, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V-3345/2019 z 30. 5. 2019, zverej. 13. 6. 2019 (901,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (Peter Jurčenko, Ing. Ružena Jurčenková, Vallejo, California, USA) OU Prešov KO č. V-3263/2019 z 28. 5. 2019, zverej. 13. 6. 2019 (996,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Nižná Šebastová (MVDr. Kristína Radová, Zákolany, ČR) OU Prešov KO č. V-3227/2019 z 5. 6. 2019, zverej. 13. 6. 2019 (952,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k.ú. Prešov (Marek Tartál, Telč, ČR) OU Prešov KO č. V-2357/2019 z 22. 5. 2019, zverej. 13. 6. 2019 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (Bohuslav Pastír, Karviná, ČR) OU Prešov KO č. V-3758/2019 z 5. 6. 2019, zverej. 7. 6. 2019 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (MUDr. Igor Slaninka, Vysoká nad Labem, ČR) OU Prešov KO č. V-3153/2019 z 24. 5. 2019, zverej. 7. 6. 2019 (919,1 kB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov a Solivar do operátu KN na základe zázn. listiny Z 2294/2019 (Thomas Ilja Sadlon, Riehen, Švajčiarska konfederácia) OU Prešov KO č. Z 2294/2019 z 20. 5. 2019, zverej. 7. 6. 2019 (676,1 kB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN dňa 25. 4. 2019 na základe záznamovej listiny č. Z 2115/2019 pod č. zmeny 2510/2019 v k. ú. Prešov (Andrej Šoltés, Toronto, Kanada), zverej. 6. 6. 2019 (465,3 kB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN dňa 2. 5. 2019 na základe záznamovej listiny č. Z 2277/2019 pod č. zmeny 2616/2019 v k. ú. Drienov (Ján Krajník, Praha, ČR), zverej. 6. 6. 2019 (379,2 kB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN dňa 13. 5. 2019 na základe záznamovej listiny č. Z 2019/2019 pod č. zmeny 21/2019 v k. ú. Klenov (Dušan Mikluš, Tábor, ČR), zverej. 6. 6. 2019 (496,9 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad zmluvy podanom dňa 7. 5. 2019 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (Peter Chramosil, Brno, ČR) OU Prešov KO č. V-3171/2019 z 5. 6. 2019, zverej. 6. 6. 2019 (975,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Šarišská Poruba (Verona Kleplová, Ostrov nad Ohří, ČR) OU Prešov KO č. V-2642/2019 z 30. 5. 2019, zverej. 6. 6. 2019 (697,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Klenov (Jozef Libák, Nová Paka, ČR) OU Prešov KO č. V-2997/2019 z 28. 5. 2019, zverej. 6. 6. 2019 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Geraltov a k.ú. Žatkovce (Jozef Sedlák, Ostrava, ČR) OU Prešov KO č. V-3297/2019 z 29. 5. 2019, zverej. 6. 6. 2019 (3,6 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Fintice (Milan Lauran, Kladno, ČR) OU Prešov KO č. V-3048/2019 z 30. 5. 2019, zverej. 6. 6. 2019 (970,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Klenov (Jozef Libák, Nová Paka, ČR) OU Prešov KO č. V-2998/2019 z 27. 5. 2019, zverej. 5. 6. 2019 (1,0 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (Alena Kleandrová, Hořice, ČR) OU Prešov KO č. V-1487/2019 z 20. 5. 2019, zverej. 5. 6. 2019 (526,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Chabžany (Marie Sabolová, Brno, ČR) OU Prešov KO č. V-2938/2019 z 28. 5. 2019, zverej. 4. 6. 2019 (940,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Radatice (Jaroslav Jarkovský, Chvaletice, ČR) OU Prešov KO č. V-2623/2019 zo 16. 5. 2019, zverej. 4. 6. 2019 (4,3 MB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností V-5075/2015-Gu z 20. 3. 2019, zverej. 31. 5. 2019 (1,8 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Kvačany (Ing. Anton Magdziak, Hostivice, ČR) OU Prešov KO č. V-2930/2019 z 15. 5. 2019, zverej. 28. 5. 2019 (1,0 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov a Solivar (Peter Halaga, New York, USA) OU Prešov KO č. V-2453/2019 z 9. 5. 2019, zverej. 28. 5. 2019 (2,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Suchá Dolina (Václav Charvát, Rokycany, ČR) OU Prešov KO č. V-1773/2019 z 20. 5. 2019, zverej. 24. 5. 2019 (531,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Záborské (Iveta Daňková, Praha, ČR) OU Prešov KO č. V-3157/2019 z 13. 5. 2019, zverej. 24. 5. 2019 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (Marek Tartál, Telč, ČR) OU Prešov KO č. V-2290/2019 z 3. 5. 2019, zverej. 24. 5. 2019 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad zmluvy podanom dňa 17. 4. 2019 na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (Verona Kleplová, Ostrov nad Ohří, ČR) OU Prešov KO č. V-2642/2019-Hy z 29. 4. 2019, zverej. 24. 5. 2019 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Nižná Šebastová (MVDr. Kristína Radová, Zákolany, Česká republika) OU Prešov KO č. V-2692/2019 z 29. 4. 2019, zverej. 3. 5. 2019 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (Stefano Rossi, Penna San Giovanni, Taliansko) OU Prešov KO č. V-2782/2019 z 30. 4. 2019, zverej. 14. 5. 2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad záložného práva podanom dňa 9. 5. 2019 na 30 dní a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu (Pavel Boušek, Rychnov u Jablonce nad Nisou, ČR) OU Prešov KO č. V-3215/2019 z 13. 5. 2019, zverej. 17. 5. 2019 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Chminianska Nová Ves (Mgr. Tatiana Pardubská, Bezdružice, ČR) OU Prešov KO č. V 2575/2019 zo dňa 2. 5. 2019, zverej. 17. 5. 2019 (828,7 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (RNDr. Imrich Zborovský, CSc., Neratovice, ČR) OU Prešov KO č. V 1723//2019 zo dňa 9. 4. 2019, zverej. 17. 5. 2019 (885,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Veľký Šariš (MVDr. Daniel Honzák, Velatice, ČR) OU Prešov KO č. V-2629/2019 zo 6. 5. 2019, zverej. 21. 5. 2019 (1,1 MB) pdf