Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2020, pondelok
 

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Náplň činnosti odboru  |  Dôležité oznamy  |  Informácie pre verejnosť  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

      Okresný úrad Prešov, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods.1 písm. a), § 22 ods. 2  zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru z dôvodu  pobytu účastníka konania v cudzine.

      Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Lada a k. ú. Trnkov (Milan Oľha, Kladno, ČR) OU Prešov KO č. V-323/2020 zo 6.02.2020, zverej. 12.02.2020 (2,0 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do KN k nehnuteľnosti v k. ú. Veľký Šariš (Marian Demeter, Orillia, Eva Demeterová-Kniesová, Milton, George Demeter, Wasage Beach, Canada) OU Prešov KO č. V-321/2020 z 5.02.2020, zverej. 12.02.2020 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (Kamil Šoltýs a Bc. Zuzana Šoltýsová, Inning am Ammersee, Spolková republika Nemecko) OU Prešov KO č. V-5848/2019 z 5. 2. 2020, zverej. 11. 2. 2020 (985,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Trnkov (Milan Oľha, Kladno, ČR) OU Prešov KO č. V-327/2020 z 3. 2. 2020, zverej. 11. 2. 2020 (777,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Trnkov (Milan Oľha, Kladno, ČR) OU Prešov KO č. V-324/2020 z 3. 2. 2020, zverej. 11. 2. 2020 (780,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Chabžany (Marie Sabolová, Brno, ČR) OU Prešov KO č. V-506/2020 z 31. 1. 2020, zverej. 11. 2. 2020 (880,3 kB) pdf
Oznámenie o zápise záznamovej listiny Z6717/2019 do operátu katastra nehnuteľností pod číslom zmeny 669/2019 v k. ú. Ľubotice (Ing. Kristína Brunátová, Chodov, ČR) OU Prešov KO č. Z-6717/2019 z 2. 12. 2019, zverej. 7. 2. 2020 (322,4 kB) pdf
Rozhodnutia o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Šarišská Poruba (UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., Praha, ČR ) OU Prešov KO č. V-8870/2019 z 29. 1. 2020, zverej. 6. 2. 2020 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Ličartovce ( Štefan Jančuš, Praha4, ČR ) OU Prešov KO č. V-8644/2019 z 28. 1. 2020, zverej. 6. 2. 2020 (954,4 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad zálož. práva na 30 dní od doručenia rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (Remo Ronald Bettega, Diepoldsau, Švajčiarsko) OU Prešov KO č. V-591/2020-V z 3.02.2020, zverej. 4.02.2020 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad vlast. práva na 30 dní od doruč. rozh. a výzva na odstránenie nedostat. návrhu (Adam S. Kumor a Dorota A. Kumor, 33-386 Chochorowice, Poľská republika) OU PO KO č.V-228/2020-V z 31.01.2020, zver. 4.02.2020 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Teriakovce ( Igor Šalacha, New York, USA ) OU Prešov KO č. V-8347/2019 z 22. 1. 2020, zverej. 3. 2. 2020 (4,8 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Solivar ( Wieslav Marek Wanicki, Krakow, Poľská republika ) OU Prešov KO č. V-9036/2019 zo 14. 1. 2020, zverej. 3. 2. 2020 (709,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov a Solivar ( Thomas Ilja Sadlon, Riehen, Švajčiarska konfederácia ) OU Prešov KO č. V-6855/2019 z 10. 1. 2020, zverej. 3. 2. 2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutia o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Terňa (UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., Praha, ČR ) OU Prešov KO č. V-9180/2019 zo 16. 1. 2020, zverej. 29. 1. 2020 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Prešov ( Dipl. Ing. Johann Danner, Gaspoltshofen, Rakúsko ) OU Prešov KO č. V-8998/2019 z 13. 1. 2020, zverej. 29. 1. 2020 (714,0 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Solivar (PRO MONEY, a.s., Plzeň-Severní Předměstí, ČR, Improvement Solution s.r.o., Praha 8, ČR), OU Prešov KO č. V-405/2020 z 21.01.2020, zverej. 29.01.2020 (911,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Prešov (mBank SPÓLKA AKCYJNA, a. s., Varšava, Poľská republika, Jozef Blaščák, Brno-Město, ČR), OU Prešov KO č. V-9220/2019 zo 16.01.2020, zverej. 29.01.2020 (1,2 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Ing. Katarína Rafajlovičová, Praha 3, ČR) OU Prešov KO č. V-9265/2019 z 13.01.2020, zverej. 29.01.2020 (901,6 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Prešov (Ing. Jozef Žabecký, Přerov, ČR) OU Prešov KO č. V-9170/2019 z 20.01.2020, zverej. 29.01.2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na 30 dní ( Mária Villiger, Moriken, Švajčiarska konfederácia ) OU Prešov KO č. V-8992/2019 – Gu zo 17. 1. 2020, zverej. 27. 1. 2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Župčany ( Imrich Ondria, Plzeň, ČR ) OU Prešov KO č. V-8763/2019 z 27. 12. 2019, zverej. 27. 1. 2020 (911,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Nižná Šebastová ( Marcela Stuchlíková, Pardubice, ČR ) OU Prešov KO č. V-8227/2019 z 3. 1. 2020, zverej. 27. 1. 2020 (674,4 kB) pdf
Rozhodnutia o prerušení konania o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam ( Kamil Šoltýs a Bc. Zuzana Šoltýsová, Inning am Ammersee, Nemecko ) OU Prešov KO č. V-9260/2019–V z 20. 1. 2020, zverej. 27. 1. 2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva do KN k nehnuteľnostiam v k.ú. Šalgovík a k.ú. Vyšná Šebastová (ZP TRADE CENTER EUROPE LTD, Limassol, MERNO LTD, Famagusta, Cyperská republika), OU Prešov KO č. V9056/2019 zo 14.01.2020, zverej. 23.01.2020 (3,2 MB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na 30 dní a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu ( Jozef Blaščák, Brno, ČR ) OU Prešov KO č. V-9221/2019 zo 16. 1. 2020, zverej. 22. 1. 2020 (1,1 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Močarmany ( Marta Alexandrou, Henley on Thames, Veľká Británia ) OU Prešov KO č. V-9179/2019 z 10. 1. 2020, zverej. 22. 1. 2020 (814,2 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Kendice ( Milan Pavlík, Bohutín, ČR ) OU Prešov KO č. V-8404/2019 z 20. 12. 2019, zverej. 22. 1. 2020 (712,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Klenov ( Ervín Marko, Návsí, ČR ) OU Prešov KO č. V-8336/2019 z 19. 12. 2019, zverej. 22. 1. 2020 (753,5 kB) pdf