Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

Náplň činnosti odboru  |  Dôležité oznamy  |  Informácie pre verejnosť  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky katastrálneho odboru

      Okresný úrad Prešov, ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods.1 písm. a), § 22 ods. 2  zákona č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru z dôvodu  pobytu účastníka konania v cudzine.

      Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Župčany (Ing. Marián Koscelník, Lýskova 1033/1, 63500 Brno, ČR) OU Prešov KO č. V 3924/2020 z 8. 7. 2020, zverej. 15. 7. 2020 (1,0 MB) pdf
Oznámenie o zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátu KN dňa 1.06.2020 na základe záznamovej listiny č. Z 3064/2020 pod č. zmeny 3364/2020 v k. ú. Prešov (MUDr. Andrea Pásztorová, Praha 5, ČR), zverej. 13.07.2020 (337,4 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k. ú. Svinia (Helena Tomková, Český Těšín, ČR) OU Prešov KO č. V 7957/2018 z 24.06.2020, zverej. 13.07.2020 (860,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Sedlice (Zdeněk Maňo a Zdeňek Maňo, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ČR) OU Prešov KO č. V 3987/2020 z 2.07.2020, zverej. 13.07.2020 (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k. ú. Prešov (Anna Dörflová, Praha 5, ČR) OU Prešov KO č. V 3965/2020 z 22.06.2020, zverej. 13.07.2020 (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti v k. ú. Šarišské Bohdanovce (Magdaléna Stredňáková, Hlavná 73, Prešov) OU Prešov KO č. V 3897/2020 z 30.06.2020, zverej. 13.07.2020 (634,6 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení konania o zápise vlastníckych práv k nehnuteľ. na dobu 30 dní (Tatiana Marcinová a Gustavo Muňoz Fernandez, Madrid, Španielsko) OU Prešov KO č. V 3573/2020-Č z 18. 6. 2020, zverej. 1. 7. 2020 (967,9 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Ľubotice (Helena Nerandžičová, Mariánske Lázne, ČR) OU Prešov KO V 3665/2020 zo 17. 6. 2020, zverej. 1. 7. 2020 (1,3 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľ. v k.ú. Nižná Šebastová (Zuzana Paramasivam, Gladesville, Austrálsky zväz) OU Prešov KO V 3335/2020 zo 17. 6. 2020, zverej. 1. 7. 2020 (916,1 kB) pdf