Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
VV - poľovný revír (1,2 MB) pdf
JPÚ Čerencany Zverejnenie ZUNP Verejná vyhláška (321,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie Mišanko (731,0 kB) pdf
Rozhodnutie Mišanko II (205,0 kB) pdf
Verejná vyhláška oznámenie rozhodnutia Nandraž - Malá Vieska (809,8 kB) pdf
Rozhodnutie Nandraž - Malá Vieska (208,6 kB) pdf
Verejná vyhláška oznámenie rozhodnutia Nandraž DH-Kameňany (381,0 kB) pdf
Rozhodnutie Nandraž DH-Kameňany (207,6 kB) pdf
Zmena hranice v PR Šivetice, Gem. Teplice a Dlhá Hora-Kameňany (84,9 kB) pdf
Výrok - PR Šivetice, Gem. Teplice a Dlhá Hora-Kameňany (882,2 kB) pdf
Zmena hranice poľovných revírov Malá Vieska, Sirk (419,1 kB) pdf
PPÚ Chrámec - schválenie vykonania PPÚ (3,3 MB) pdf
JPÚ Vodná stavba Petrovce - Schválenie vykonania JPÚ (2,7 MB) pdf
VV - Upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu OÚ-RS-PLO-2015-004198-002FL (891,3 kB) pdf
JPÚ Čerenčany-Nová ulica – Platnosť ZUNP - Verejná vyhláška (490,4 kB) pdf
VV - Odvolanie - Marek Mišanko (204,5 kB) pdf
Žiadosť o znanie spoločného PR Dražice - oznámenie o začatí konania (3,7 MB) pdf
Príloha - Mapa PR Dražice (235,1 kB) pdf
Schválenie vykonania PPÚ Žiar (102,5 kB) pdf
Zmena hraníc SPR Sirk (608,8 kB) pdf
Zmena hraníc SPR Sirk - mapa (690,8 kB) pdf
VV - ohliadka hraníc PR Dražice (65,4 kB) pdf
Schválenie vykonania PPÚ Otročok (258,5 kB) pdf
Žiadosť o uznanie spoločného poľovného revíru Dražice - Rozhodnutie (427,0 kB) pdf
JPÚ Čerenčany - Zverejnenie rozdeľovacieho plánu - Verejná vyhláška (1,0 MB) pdf
Oznámenie o nariadení konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Belín (111,6 kB) pdf
Určenie lesného celku Ratková (1,3 MB) pdf
Určenie lesného celku Sirk (1,0 MB) pdf
Návrh na začatie správneho konania o zmene hraníc poľovného revíru Svarín (84,0 kB) pdf
Vyhlásenie pozemkov za nepoľovnú plochu v k.ú. Nandraž (736,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - Teplý Vrch (3,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Stárňa (2,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Šafárikovo (1,3 MB) pdf
Určenie lesného celku Rimavská Sobota (2,4 MB) pdf
Oznámenie o začatí konania schválenie PSL pre LC Lesy Kokava nad Rimavicou 2015 - 2024 (2,6 MB) pdf
Určenie lesného celku Jesenské (1,8 MB) pdf
Rozhodnutie o schválení PSL pre LC Lesy Revúca (484,8 kB) pdf
Žiadosť o uznanie PR Vereš - oznámenie o začatí konania (971,5 kB) pdf
PPÚ Rimavské Janovce - Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ - Verejná vyhláška (467,6 kB) pdf
Rozhodnutie Mišanko-II (206,0 kB) pdf
JPÚ Čerenčany - Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu - Verejná vyhláška (203,6 kB) pdf
Návrhu PPÚ na vysporiadanie vlastníctva v záhradkovej osade Tormáš 7 (872,3 kB) pdf
Zmena hranice poľovného revíru Svarín - rozhodnutie (471,8 kB) pdf
Zmena hranice poľovného revíru Svarín - mapa (469,8 kB) pdf
JPÚ Čerenčany - Nariadenie vykonania projektu JPÚ - Verejná vyhláška (5,2 MB) pdf
Zmena hraníc PR Peséta - Teháň - oznámenie o začatí konania (271,5 kB) pdf
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrachovo (139,4 kB) pdf
JPÚ Čerenčany - Rozhodnutie o schválení vykonania JPÚ (323,8 kB) pdf
Poverenie Lesov SR vykonaním ochrany poľovníctva - oznámenie o začatí konania (598,8 kB) pdf
Poverenie Lesov SR vykonaním ochrany poľovníctva - oznámenie rozhodnutia (585,4 kB) pdf
Poverenie Lesov SR vykonaním ochrany poľovníctva - Rozhodnutie (579,2 kB) pdf
Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov JPÚ v k.ú. Hrachovo (136,9 kB) pdf
Poverenie Lesov SR PR Gemeský Sad (275,3 kB) pdf