Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
PR Vereš (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie rozhodnutia č. OÚ-RS-PLO-2016-001237-002FL (637,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie rozhodnutia č. OÚ-RS-PLO-2016-001237-003FL (1,1 MB) pdf
JPÚ Hosp. dvor Bakta – Nariadenie prípravného konania (227,3 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení JPÚ Hrachovo hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI (287,8 kB) pdf
Poverenie PO Dolný Gemer vykonávaním ochrany poľovníctva v PR Gemerský Sad - oznámenie o začatí konania (895,2 kB) pdf
Rozhodnutie - poverenie ochranou poľovníctva v PR Gemerský Sad (855,4 kB) pdf
VV - oznámenie rozhodnutia č. OÚ-RS-PLO-2016-004765-007 (856,5 kB) pdf
Rozhodnutie vo veci výpovede zmluvy v poľovnom revíri Drňa (1,0 MB) pdf
Predloženie správy o doterajšom hospodárení LC Lesy Brádno a LC Lesy Rimavské Brezovo (1,4 MB) pdf
Oboznámenie s odvolaním - zmena hraníc v PR Drňa (897,1 kB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce - nariadenie pripr. konania (1,7 MB) pdf
JPÚ Hospodársky dvor Bakta - Oznámenie (276,5 kB) pdf
Odvolanie voči rozhodnutiu 2016-004765-7 (1,2 MB) pdf
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v k.ú. Hrachovo (81,4 kB) pdf
Správa Fiľakovo (3,1 MB) pdf
Skerešovo - Protest prokurátora (465,2 kB) pdf
Skerešovo - Konanie o proteste prokurátora - oznámenie o začatí konania (3,5 MB) pdf
Poverenie ochranou poľovníctva v PR Šimonovce - začatie konania (789,3 kB) pdf
Poverenie PZ Šimonovce ochranou poľovníctva a starostlivosti o zvere v PR Šimonovce (802,7 kB) pdf
JPÚ Veľke Teriakovce - Rozhodnutie o povolení JPÚ (405,5 kB) pdf
Rozhodnutie - poverenie poľovníckej organizácie Dolný Gemer vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver v PR Gemerský Sad (3,2 MB) pdf
Zoznam vlastníkov poľovných pozemkov - PR Gem. Sad (790,8 kB) pdf
Rozhodnutie o zmene obvodu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Hrachovo, lokalita hopodársky dvor Poľnofarma MOGBI (256,6 kB) pdf
Grafická príloha s vyznačením obvodu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Hrachovo, lokalita hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI (60,7 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo, lokalita hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI - Zverejnenie RPS (79,3 kB) pdf
Pričlenenie nezaradených poľ. pozemkov v k.ú. Rimavská Baňa k poľ. revíru Cerovo (1,1 MB) pdf
Pričlenenie nezaradených poľ. pozemkov v k.ú. Rimavská Baňa k poľ. revíru Cerovo - mapa (32,6 kB) pdf
ZO Vinica 16 - Verejná vyhláška (810,2 kB) pdf