Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci výpovede Zmluvy o užívaní poľovného revíru Drňa č. 2503 uzavretá dňa 13.03.2015 (841,4 kB) pdf
PPÚ Ožďany – vyhodnotenie prieskumu záujmu o pozemkové úpravy (220,1 kB) pdf
Zverejnenie registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Jelšava (413,1 kB) pdf
Poverenie vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Tvrdošovo - oznámenie o začatí konania (475,0 kB) pdf
PR Tvrdošovo - zoznam vlastníkov (1,1 MB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce – Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov (583,2 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo, lokalita Poľnofarma MOGBI – zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (159,2 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo, lokalita Poľnofarma MOGBI - návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - písomná časť (204,0 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo, lokalita Poľnofarma MOGBI - návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - grafická časť (170,9 kB) pdf
Rozhodnutie - Poverenie PO Jelenček ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Tvrdošovo (1,2 MB) pdf
PR Tvrdošovo - zoznam vlastníkov (1,1 MB) pdf
JPÚ Jelšava - lokalita Za Horou (864,1 kB) pdf
Poverenie vykonanímm ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver - PZ Hnúšťa - Sinec - oznámenie o začatí konania (1,6 MB) pdf
VZFUÚ Jelšava lokalita za Horou (701,0 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení VZFU JPÚ v k. ú. Hrachovo, lokalita Poľnofarma (208,0 kB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce – Oznámenie o platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov. (789,5 kB) pdf
Rozhodnutie - Poľovnícky spolok Tenkeš, sídlo Hajnáčka (775,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania - PS Veľký Bučeň (111,9 kB) pdf
VZFUÚ - Jelšava lokalita Za Horou - schválenie rozhodnutím (179,1 kB) pdf
Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov - Jelšava, lokalita Za Horou (188,2 kB) pdf
ZUNP Jelšava, lokalita za horou - návrh (432,4 kB) pdf
Roman Siman - verejná vyhláška (226,7 kB) pdf
Stanovisko - Roman Siman - verejná vyhláška (226,3 kB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce – rozhodnutie o ustanovení opatrovníka (159,1 kB) pdf
Rozhodnutie - PO Vetvička (734,1 kB) pdf
Žiadosť o zmenu hraníc PR Kraskovo (139,4 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení JPÚ Hostice-hospodársky dvor ZAGRO s.r.o. (590,8 kB) pdf
Protokol k ZUNP JPÚ Jelšava (196,7 kB) pdf
Oznámenie platnosti ZUNP JPÚ Za Horou (166,5 kB) pdf
Poverenie PS Veľký Bučeň ochranou poľovníctva a starostlivosťou o zver v PR Husiná - Konrádovce - oznámenie o obsahu odvolania. (1,1 MB) pdf
Odvolanie voči rozhodnutiu č. 2018/012211-3 (181,1 kB) pdf
JPÚ Vyšné Valice - hospodárske stredisko - Rozhodnutie o schválení RPS (159,5 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI - Zverejnenie návrhu zásad umienstenia nových pozemkov (184,3 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI - Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov - textová časť (207,0 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI - Návrh zásad umiesntnenia nových pozekov - grafická časť (61,8 kB) pdf
K. ú. Strelnice - verejná vyhláška (259,0 kB) pdf
Postúpenie odvolania - Polovnícky spolok Veľký Bučeň (793,5 kB) pdf
Oznámenie o platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu JPU v k. ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI (180,5 kB) pdf
JPU v k. ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI – Zásady umiestnenia nových pozemkov - písomná časť (232,2 kB) pdf
JPU v k. ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI – Zásady umiestnenia nových pozemkov – grafická časť (49,7 kB) pdf
Zmena hraníc PR Kraskovo (2,0 MB) pdf
Zmena hraníc PR Kraskovo - mapy (561,8 kB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce – Zverejnenie RNS Verejná vyhláška (1,3 MB) pdf
Oznámenie - zverejnenie PPÚ - JPÚ k.ú. Jelšava, lokalita Za Horou.pdf (177,6 kB) pdf
VV oznámenie - odvolacie konanie OU_RS-PLO_2018_012211_3 PR Husiná-Kondrádovce (5,9 MB) pdf
Rozhodnutie Bučoň Husiná Konrádovce - OU BB OOP (680,3 kB) pdf