Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - oznámenie o zápise PS Bane (180,0 kB) pdf
Verejná vyhláška oznámenie o začatí konania PS Bane - Návrh na zápis do registra PS (280,8 kB) pdf
JPÚ Veľké Teriakovce – Schválenie rozdeľovacieho plánu (218,3 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Jelšava (218,4 kB) pdf
Oznámenie o skončení konania MDL združenie (163,9 kB) pdf
JPÚ Hospodárske stredisko Vyšné Valice –Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (142,8 kB) pdf
JPÚ Hospodárske stredisko Vyšné Valice- Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia – Písomná časť (64,6 kB) pdf
JPÚ Hospodárske stredisko Vyšné Valice- Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia- Grafická časť (44,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania MDL združenie (295,8 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo POSTUP PRECHODU NA HOSPODÁRENIE V NOVOM USPORIADANÍ (52,2 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo GRAFICKÁ PRÍLOHA K POSTUPU PRECHODU NA HOSPODÁRENIE V NOVOM USPORIADANÍ (70,5 kB) pdf
JPÚ v k.ú. Hrachovo hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI Nariadenie vykonania projektu JPU verejná vyhláška (122,7 kB) pdf
PPÚ Gemerské Dechtáre - Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu (237,1 kB) pdf
Rozhodnutie o poverení ochrany poľovníctva v PR Zacharovce (1,0 MB) pdf
Nemšiná - rozhodnutie (580,5 kB) pdf
Nemšiná - vyhláška (246,0 kB) pdf
PS Veľký Bučeň - postúpenie - vyhláška 1 (338,7 kB) pdf
PS Veľký Bučeň - postúpenie - vyhláška 2 (298,7 kB) pdf
Oznámenie o skončení konania Urbariát Gemer 2 (150,5 kB) pdf
JPÚ v k. ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI - rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu (310,8 kB) pdf
Začatie konania - poverenie PO Brádno (171,2 kB) pdf
Začatie konania - poverenie - Zacharovce (169,6 kB) pdf
P.S. Kozovka - Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev, Oznámenie o začatí konania o zápise spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev (138,1 kB) pdf
Rozhodnutie o poverení poľovníckej organizácie Poľovnícky spolok Veľký Bučeň ochranou poľovníctva a starostlivosti o zver (1,7 MB) pdf
Protest prokurátora proti opatreniu OÚ RS, PLO - oznámenie o začatí konania (1,0 MB) pdf
P.S. Kozovka - Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev oznámenie o skončení konania o zápise spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev.pdf (150,1 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení projektu JPÚ Jelšava (181,1 kB) pdf
JPU k.ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI - zverenenie RNS - verejná vyhláška (102,6 kB) pdf
JPU k.ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI - rozdeľovací plán - písomná časť (929,2 kB) pdf
JPU k.ú. Hrachovo, hospodársky dvor Poľnofarma MOGBI - rozdeľovací plán - grafická časť (241,5 kB) pdf
Poverenie ochranou poľovníctva v PR Husiná - Konrádovce - oznámenie s obsahom odvolania (1,4 MB) pdf
Nariadenie vykonania JPÚ Jelšava (168,9 kB) pdf
PPNH Jelšava (427,7 kB) pdf
Rozhodnutie - PR Husiná - Konrádovce (388,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania Urbariát Gemer 2 (149,4 kB) pdf