Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

verejné vyhlášky

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky  |  Zamestnanci

V_5008_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 06.08.2020 (PDF, 552 kB)

V_6709_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 05.08.2020 (PDF, 644 kB)

V_4820_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 05.08.2020 (PDF, 526 kB)

V_4492_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 05.08.2020 (PDF, 532 kB)

V_3821_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 05.08.2020 (PDF, 635 kB)

V_2858_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 05.08.2020 (PDF, 608 kB)

V_2140_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 05.08.2020 (PDF, 710 kB)

V_1774_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené  dňa 05.08.2020 (PDF, 619 kB)

ROEP TC C 198/2019_Rozhodnutie č. ROEP TC C 198/2019 zo dňa 20.07.2020, zverejnené dňa 05.08.2020 (PDF, 2 MB)

X 136/2020 upovedomenie v konaní podľa § 59 ods. 2 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. zverejnené dňa 17.07.2020 (PDF, 2 MB)

V-880/2020 oznámenie a rozhodnutie o vklade, zverejnené 17.07.2020 (PDF, 401 kB)

X 185/2020 Upovedomenie o začatí katastrálneho konania, zverejnené dňa 20.07.2020 (PDF, 926 kB)

V_1740_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 16. 07. 2020 (PDF, 572 kB)

V_3364_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 16. 07. 2020 (PDF, 523 kB)

V_5583_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 16. 07. 2020 (PDF, 659 kB)

V_2599_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 16. 07. 2020 (PDF, 677 kB)

X 54/2020 Rozhodnutie, zverejnené dňa 15.07.2020 (PDF, 3 MB)

V_2169_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09. 07. 2020 (PDF, 545 kB)

V_4536_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09. 07. 2020 (PDF, 674 kB)

V_3476_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09. 07. 2020 (PDF, 529 kB)

V_1009_2020 Rozhodnutie o povolerní vkladu, zverejnené dňa 09. 07. 2020 (PDF, 601 kB)

V_1843_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09. 07. 2020 (PDF, 769 kB)

V_4331_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09. 07. 2020 (PDF, 556 kB)

V_3125_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09. 07. 2020 (PDF, 532 kB)

V_1162_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09. 07. 2020 (PDF, 811 kB)

V_638_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09. 07. 2020 (PDF, 628 kB)

X-166/2020 Upovedomenie zo dňa 16.06.2020, zverejnené dňa 07.07.2020 (PDF, 662 kB)

V_2719_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 02. 07. 2020 (PDF, 46 kB)

V_2508_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 02. 07. 2020 (PDF, 39 kB)

V_2145_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 02. 07. 2020 (PDF, 42 kB)

V_1433_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 02. 07. 2020 (PDF, 40 kB)

V_1349_2020 Rozhodnutie o povelení vkladu, zverejnené dňa 02. 07. 2020 (PDF, 42 kB)

V_1222_2020 Rozhodnutie o prerušení konania, zverejnené dňa 02. 07. 2020 (PDF, 74 kB)

V_1162_2020_P Rozhodnutie o prerušení konania, zverejnené dňa 02. 07. 2020 (PDF, 48 kB)

V_1348_2020 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 02. 07. 2020 (PDF, 42 kB)

ROEP TE C 126/2019_Rozhodnutie o zmene údajov registra evidencie pozemkov v k. ú. Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 28.04.2020 (PDF, 1 MB)

ROEP TC C 198/2019_Upovedomenie o začatí konania č. ROEP TC C 198/2019 zp dňa 03.03.2020, zverejnené dňa 08.04.2020 (PDF, 959 kB)

ROEP TC C 99/2019_Rozhodnutie o zmene údajov registra evidencie pozemkov v k. ú. Terchová, zverejnené dňa 24.03.2020 (PDF, 3 MB)

V_9905_2019 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené 20.01.2020 (PDF, 976 kB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_5, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_4, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_3, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_2, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_1, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

X 32/2019 rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte, zverejnené 23.10.2019 (PDF, 1 MB)

V_6533/2019_ rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09.09.2019 (PDF, 142 kB)

X_37_2019_Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte, zverejnené dňa 12. 07. 2019 (PDF, 1 MB)

ROEP VA C 68/2019 Upovedomenie o začatí konania zo dňa 03. 06. 2019 (PDF, 1 MB)

X 37/2019 Upovedomenie o začatí konania zo dňa 29.01.2019 (PDF, 1 MB)

X 307/2018 Rozhodnutie zo dňa 16.01.2019 (PDF, 2 MB)

ROEP KP C 17/2019 Rozhodnutie zo dňa 06.05.2019 (PDF, 2 MB)

X-6/2019 Rozhodnutie (PDF, 2 MB)

X-141/2019 Rozhodnutie o oprave chyby v KO, zverejnené dňa 15.05.2019 (PDF, 6 MB)

ROEP KP C 9/2019 Upovedomenie o začatí konania o zmene údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Kamenná Poruba, zo dňa 11.03.2019 (PDF, 995 kB)

Rozhodnutie č. Co-1/2019-Ľu zo dňa 13.02.2019 (Ján Debnár, Štefan Hideg, Rudolf Hanusrichter, Mária Janusová). Zverejnené dňa: 25.03.2019 (PDF, 3 MB)

ROEP TE C 33/2019_rozhodnutie (PDF, 2 MB)

X-6/2019 Upovedomenie o začatí katastrálneho konania, zverejnené dňa 20.3.2019 (PDF, 728 kB)

X 32/2019 Upovedomenie o začatí katastrálneho konania, zverejnené dňa 18.03.2019 (PDF, 631 kB)

C – 84/2016 Upovedomenie o začatí konania podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z., zverejnené dňa 03.01.2019 (PDF, 198 kB)