Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Vietnamská socialistická republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o readmisii občanov oboch štátov (Bratislava, 17. októbra 2005) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 38/2006 
    - nadobudnutie platnosti: 20. januára 2006
  2. Dohoda medzi vládou Vietnamskej socialistickej republiky a vládou Slovenskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a o uľahčení vydávania víz pre držiteľov služobných pasov (Hanoj, 16. októbra 2006) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 231/2007 
    - nadobudnutie platnosti: 24. februára 2007