Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2015, Sobota
Sekcie MV SR
Sekcie MV SR
 

Voľba poštou

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prostredníctvom pošty môže voliť

● volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia 

 
[Copyright]