Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. november 2018, Sobota
 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

 

Organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky

Financovanie voľby prezidenta Slovenskej republiky

Delegovanie do volebných komisií

Ústredná volebná komisia

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Výsledky voľby